Загальні положення про перекази грошових коштів (безготівкові розрахунки)

Інституційні правові засади здійснення переказів грошових коштів (безготівкових розрахунків)

Інституційними є ті правові принципи, які характерні тільки для конкретного правового інституту і зумовлюють специфіку правового регулювання в даній сфері.

До найбільш важливим правовим принципам здійснення безготівкових розрахунків можна віднести наступні положення.

 • 1. Кредитна організація може використовувати наявні на рахунку клієнта кошти, гарантуючи при цьому право клієнта безперешкодно розпоряджатися цими коштами в будь-який час (п. 2 ст. 845 ЦК України). Для цього кредитна організація зобов'язана забезпечити наявність необхідної кількості коштів на своїх кореспондентських рахунках і в касі.
 • 2. При проведенні розрахунків доручення (вимоги) кредитним організаціям даються через використання спеціально встановлених форм розрахункових документів із зазначенням обов'язкових реквізитів (див., Наприклад, п. 1 ст. 864 і п. 1 ст. 876 ЦК України, ч. 4 ст. 8 Федерального закону "Про національну платіжну систему").

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Федерального закону "Про національну платіжну систему" оператор з переказу грошових коштів здійснює переказ грошових коштів за розпорядженням клієнта (платника або одержувача коштів), оформленому в рамках застосовуваної форми безготівкових розрахунків.

3. Кредитна організація не має права визначати та контролювати напрями використання коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені законом або договором банківського рахунку обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд (п. 3 ст. 845 ЦК України).

Це означає, що при здійсненні розрахункових операцій кредитні організації не повинні вникати в суть відносин між платником і одержувачем коштів. Їх контроль стосується тільки формальних моментів, пов'язаних з наданням документів і правильністю їх оформлення.

Як приклади правомірного відмови кредитної організації в проведенні розрахункової операції можна навести такі випадки:

 • - Невідповідність платіжного доручення вимогам банківських правил та неусунення клієнтом цих невідповідностей (п. 2 ст. 864 ЦК України);
 • - Відсутність документальних підстав для проведення валютної операції (ч. 5 ст. 23 Федерального закону "Про валютне регулювання та валютний контроль");
 • - Відсутність платіжного доручення для сплати податку на додану вартість за іноземних осіб, які не перебувають на обліку в податкових органах РФ, при перерахуванні грошових коштів таким платникам податків податковими агентами (п. 4 ст. 174 НК РФ).
 • 4. Доручення платника виконуються кредитною організацією за рахунок коштів на рахунку (п. 3 ст. 864 ЦК України) або за рахунок кредитування рахунку (ст. 850 ЦК України). При цьому кошти на рахунок визначаються за правилами визначення їх достатності на банківському рахунку.

Федеральний закон "Про національну платіжну систему" змінив порядок прийняття розпоряджень клієнта (розрахункових документів) при недостатності коштів на банківському рахунку клієнта. У цьому випадку оператор по переказу грошових коштів не приймає розпорядження клієнта до виконання, якщо інше не передбачено законодавством РФ і договором, а також направляє клієнту

повідомлення про це не пізніше дня, наступного за днем ​​отримання розпорядження клієнта (див. п. 6 ст. 8). При недостатності коштів на банківському рахунку до виконання приймаються розпорядження:

 • - Про переведення грошових коштів до бюджетів бюджетної системи РФ, а також розпоряджень цієї ж і попередньої черговості списання грошових коштів з банківського рахунку, встановленої федеральним законом;
 • - Стягувачів засобів;
 • - Прийняті банком до виконання або пред'являються банку відповідно до договору.

Прийняті до виконання зазначені розпорядження (за винятком розпоряджень щодо банківських рахунків фізичних осіб) поміщаються банком в чергу не виконаних в строк розпоряджень для подальшого здійснення контролю достатності грошових коштів на банківському рахунку платника і виконання розпоряджень в строк і в порядку черговості списання грошових коштів з банківського рахунки, які встановлені федеральним законом, про що також повідомляється клієнт [1] .

Стосовно до кореспондентських рахунків кредитних організацій додатково приймаються до виконання при недостатності коштів на банківському рахунку інкасові доручення Банку Росії для переказу грошових коштів в обов'язкові резерви, депоновані в Банку Росії [2] .

 • [1] Пункт 2.10 Положення про правила здійснення переказу грошових коштів, затв. ЦБ РФ 19.06.2012 № 383-П.
 • [2] Див .: п. 4.10 Положення про платіжну систему Банку Росії, затв. ЦБ РФ 29.06.2012 №384-П.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >