Обмеження на суміщення окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів для кредитних організацій

Діяльність професійних учасників ринку цінних паперів ліцензується трьома видами ліцензій: ліцензією професійного учасника ринку цінних паперів, ліцензією на здійснення діяльності з ведення реєстру, ліцензією фондової біржі (п. 6 ст. 39 Закону про ринок цінних паперів).

На здійснення брокерської діяльності, дилерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами, депозитарної діяльності, клірингової діяльності, діяльності з організації торгівлі Федеральною службою з фінансових ринків видається ліцензія професійного учасника ринку цінних паперів на кожен її вид без обмеження термінів дії.

На здійснення діяльності з ведення реєстру власників цінних паперів видається ліцензія на здійснення діяльності з ведення реєстру. При цьому здійснення діяльності з ведення реєстру не допускає її суміщення з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів (п. 1 ст. 10 Федерального закону "Про ринок цінних паперів").

Слід враховувати, що на здійснення діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів в якості фондової біржі видається окрема ліцензія фондової біржі.

Особа, яка здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів, мають права суміщати її з іншими видами діяльності, як такими, що підлягають ліцензуванню, так і не підлягають ліцензуванню (крім фондових бірж).

Обмеження на суміщення видів діяльності і операцій з фінансовими інструментами встановлюються Банком Росії (п. 1 ст. 10 Федерального закону "Про ринок цінних паперів"). Що стосується видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, то допускається суміщення наступних їх видів:

  • 1) брокерська діяльність, дилерська діяльність, діяльність з управління цінними паперами та депозитарна діяльність;
  • 2) клірингова діяльність і депозитарна діяльність;
  • 3) діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів і клірингова діяльність [1] .

Крім того, кредитної організації як професійному учаснику ринку цінних паперів, що має право на здійснення дилерської діяльності, брокерської діяльності та діяльності з довірчого управління на ринку цінних паперів, забороняється здійснювати зазначені види діяльності щодо цінних паперів залежних від нього організацій, а також дочірніх організацій від залежних організацій даного професійного учасника ринку цінних паперів. Ця заборона не поширюється на розміщення таких цінних паперів на первинному ринку і на їх обслуговування (виплату доходів, погашення, передачу інформації і т.п.), а також на дилерську діяльність на вторинному ринку щодо боргових цінних паперів зазначених організацій [2] .

  • [1] Пункт 1.5 Положення про ліцензійні вимоги та умови здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затв. наказом Федеральної служби з фінансових ринків від 20.07.2010 № 10-49 / пз-н.
  • [2] Пункти 2 і 4 Положення про особливості та обмеження суміщення брокерської, дилерської діяльності та діяльності з довірчого управління цінними паперами з операціями з централізованого клірингу, депозитарного та розрахункового обслуговування, затв. постановою Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 20.01.1998 № 3 та Положенням ЦБ РФ від 22.01.1998 № 16-П.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >