ТЕОРІЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ПОЗОВ ДО КОНСТРУКЦІЯХ

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ Про ДОВГОВІЧНОСТІ МАТЕРІАЛІВ

ІБК, що застосовуються в конструкціях будівель і споруд, виготовляють в порівняно короткі технологічні терміни. Вони дуже малі в порівнянні з багаторічною тривалістю роботи будівель і споруд, якщо навіть ще і додати термін зберігання конструкцій на складах, т. Е. Враховувати повний передексплуатаційний період. Він і тоді залишається мізерно малим, і тому недоцільно включати його в обумовлену величину довговічності. Значно важливіше до моменту передачі конструкцій в експлуатацію забезпечити стан ІБК на рівні, що відповідає вимогам вищої якості готової продукции. В цьому відношенні передексплуатаційний період відноситься до найважливіших, безпосередньо впливає на довговічність будівель і споруд або їх елементів. Якісні характеристики готової продукції, придбані в результаті технологічної переробки сировини, служать вихідними характеристиками, що перетерплюють подальші зміни в експлуатаційний період до критичного розміру. І чим прогресивніша була технологія при переробці сировини, тим вище ,, як правило, стають і вихідні якісні показники до часу передачі об'єкта в експлуатацію. Від цього моменту починається відлік періоду, іменованого довговічністю. Властивість довговічності, як зазначалося вище, відносять до комплексної характеристики якості ІБК і виражається в їх здатності пручатися складному впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, що проявляються в експлуатаційний період роботи конструкції. Про довговічність судять за тривалістю зміни до критичних розмірів міцності або деформаційної стійкості як ключових властивостей щодо даної конструкції будівлі або споруди. З цією метою за зразками, відібраними з конструкції для випробування в лабораторних умовах або адеструктівнимі методами, визначають показники властивостей, встановлюють величини відхилень числових значень властивостей від початкових. Отримувані результати порівнюють з гранично допустимою величиною їх зміни.

Періодично вироблена оцінка зміни якості не є, однак, бездоганною. Первинною характеристикою матеріалу є не якість, а його структура і розміри її зміни, особливо в порівнянні з початковою - оптимальної, зафіксованої в прсдексплуатаціонний період. Тому в загальній теорії ІБК під довговічністю розуміють здатність матеріалу протягом певного часу зберігати на допустимому рівні структурні параметри, що склалися в технологічний період. Якщо вони відповідають параметрам оптимальної структури, то встановлюється взаємозв'язок між структурними параметрами і екстремальними показниками властивостей (закон створу). І тоді оцінка довговічності ІБК щодо зміни структури за допомогою стереологіческіх методів стає адекватною виміру змін якісних показників за допомогою фізико-механічних і фізико-хімічних випробувань. З огляду на, що простіше і доступніше визначати якісні показники, ніж структурні параметри, доцільно до них переходити, коли є оптимальна структура. Корисно час від часу звіряти результати вимірювання якості зі змінами в оптимальній структурі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >