Логістика

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ЛОГІСТИКА ЯК КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ Поняття логістики і логістичного менеджменту Мета, завдання, фактори та тенденції розвитку логістики Принципи ефективного використання концепції логістики в господарській діяльності підприємств Основні поняття логістики Транспортні витрати: методи обліку та шляхи оптимізації Основні інструменти логістики ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: РОЗПОДІЛ Теоретичні основи логістичного менеджменту Процес проектування, формування і оптимізації логістичних систем реалізації продукції і послуг Визначення розмірів зон потенційного збуту продукції і послуг Визначення розмірів ЗПСПУ на основі ціни придбання продукції та послуг Визначення розмірів ЗПСПУ на основі надання позики (відстрочення по платежах) споживачеві Визначення розмірів ЗПСПУ на основі ціни споживання (експлуатації) машин і обладнання Визначення розмірів ЗПСПУ на основі споживчих властивостей продукції Визначення розмірів ЗПСПУ на основі факторів, що характеризують стан міжнародної торгівлі Визначення розмірів ЗПСПУ на основі часу обслуговування споживачів Визначення розмірів ЗПСПУ на основі закону Рейлі Визначення кількості регіональних дистриб'юторів в ланцюгах поставок Визначення місць розташування регіональних дистриб'юторів в зоні потенційного збуту продукції і послуг Визначення довжини ланцюгів поставок продукції і послуг Вибір учасників ланцюгів постачання та оцінка їх діяльності ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: КОНЦЕНТРАЦІЯ Процес проектування логістичних систем забезпечення підприємства ресурсами Аналіз якості забезпечення підприємства ресурсами Встановлення потреб підприємства в ресурсах Вибір рішення "купувати або виробляти" Визначення методу закупівель ресурсів Вибір постачальника ресурсів ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: РУХ РЕСУРСІВ Управління транспортом Управління складським господарством Управління запасами Управління інформаційними потоками Управління фінансовими потоками Управління потоками послуг (сервісом) ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ Організація управління підприємством на основі логістичного підходу Логістичний менеджмент промислового підприємства Логістичний менеджмент комерційного підприємства ОСНОВНІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ЦІННІСТЮ Основні аспекти виконання бізнес-процесів в ланцюгах цінності Управління відносинами зі споживачем (Consumer Relationship Management) Управління продуктом (Product Management) Фінансовий менеджмент (Financial Management) Логістичний менеджмент (Logistics Management) УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ ЯК БІЗНЕС-ПРОЦЕС Вимога як об'єкт управління Сутність і алгоритм управління вимогами Характеристика основних етапів управління вимогами ОСНОВНІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК Стратегічний менеджмент (Strategic Management) Управління відносинами з постачальниками (Supplier Relationship Management) Виконання замовлень (Order Fulfillment) Управління поверненнями (Return Management)ГЛОСАРІЙ
 
Наст >