Визначення розмірів ЗПСПУ на основі надання позики (відстрочення по платежах) споживачеві

Звернемося до рис. 2.19. Припустимо, що при реалізації продукції підприємство А наполягає на передоплаті, а підприємство В надає покупцеві відстрочку з низкою послідовних, рівних за розміром платежів (з аннуитетом). У цих умовах у покупця є дві альтернативи здійснення витрат:

(2.12)

(2.13)

де п - число інтервалів платежів покупця підприємству В; - Складна ставка позикового відсотка.

Прирівнюючи вирази (2.12) і (2.13), можна визначити лінійний показник

(2.14)

Для визначення розмірів ЗПСПУ слід скористатися формулою (2.7). Очевидно, що при збереженні ціни і надання покупцеві кредиту, площа ЗПСПУ підприємства В збільшиться.

При наявності незавантажених виробничих потужностей і стабільній економічній ситуації дане підприємство має право розраховувати на приплив покупців. Якщо ж виробничих потужностей недостатньо, можна забезпечити збереження розмірів ЗПСПУ за рахунок збільшення ціни до граничної величини

(2.15)

де - відстань від підприємства В до точки розмежування ЗПСПУ (див. формулу (2.7) при ).

Визначення розмірів ЗПСПУ на основі ціни споживання (експлуатації) машин і обладнання

У найпростішому випадку ціна споживання (експлуатації) машин і обладнання може бути визначена у вигляді наведених витрат відповідно до формули

(2.16)

де S - поточні витрати на експлуатацію машин і устаткування; - Нормативний коефіцієнт економічної ефективності; К - капітальні витрати споживача на придбання машин і обладнання.

Для спрощення розрахунків можна прийняти

(2.17)

З урахуванням формули (2.17), спорідненої формулами (2.1) і (2.2), вираз (2.16) постане в наступному вигляді:

(2.18)

Повертаючись до рис. 2.19, можна оцінити наведені витрати споживача Р при придбанні ним продукції в населених пунктах А і В. Вони складають

(2.19)

(2.20)

Прирівнюючи вирази (2.19) і (2.20), отримаємо вираз лінійного показника

(2.21)

Спільне використання формул (2.21) і (2.7) дозволяє побудувати лінію розмежування ЗПСПУ підприємств- конкурентів А і В.

Приклад 2.2. Побудувати лінію розмежування ЗПСПУ підприємств А і В за наступними вихідними даними (табл. 2.8).

Нормативний коефіцієнт економічної ефективності . Відстань між підприємствами - 815 км. Транспортний тариф - 1,33 руб. / Км.

Таблиця 2.8

Вихідні дані для визначення розмірів ЗПСПУ

параметр

підприємство А

підприємство В

Ціна за одиницю продукції, грн. / Од.

7345

7280

Поточні витрати на експлуатацію, руб. / Г.

345

330

Рішення.

Знаходимо величини приведених витрат за обома варіантами придбання продукції

Використовуючи вираз , отримаємо

Після відповідних перетворень маємо

Оскільки , остаточно отримаємо такий вираз:

Оформляємо результати розрахунку у вигляді табл. 2.9.

Таблиця 2.9

Результати розрахунку розмірів ЗПСПУ

φ, град.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Cos φ

1

0,984

0,939

0,866

0,766

0.624

0,5

0,342

0,1736

0

t A, км

336,3

342,1

354,4

378.1

418.1

484,8

585,3

767,0

1144.0

2253

В полярній системі координат за даними табл. 2.9 неважко побудувати лінію розмежування ЗПСПУ підприємств-конкурентів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >