Визначення розмірів ЗПСПУ на основі факторів, що характеризують стан міжнародної торгівлі

Обмеження в міжнародній торгівлі суттєво впливають не тільки на розміри, але і на конфігурацію ЗПСПУ підприємств-конкурентів, розташованих в різних державах.

Характеристики середовища міжнародної конкуренції в основному пов'язані з правовими обмеженнями в області продажів, тому умовно розіб'ємо їх на дві групи:

  • • перша, яка стосується економіки окремої країни: ціна виробника, транспортні витрати, націнка дистриб'ютора і ін .;
  • • друга, властива міжнародному ринку: митний тариф, валютний коридор, квоти та ін.

Для оцінки впливу обмежень в міжнародній торгівлі на реалізацію продукції припустимо, що підприємство А розташоване в країні Y , а підприємство В - в країні Z; причому, підприємство В, використовуючи наявні у нього резерви, має намір розгорнути реалізацію продукції власного виробництва на території держави У (рис. 2.22).

На рис. 2.22 лінія означає державний кордон між державами Y і Z

В умовах міжнародної торгівлі витрати споживача Р можуть бути представлені в наступному вигляді:

(2.27)

(2.28)

де і - транспортні тарифи, що діють в державах У і Z відповідно; - Курс валют держав Y і Z; - Відстань від споживача Р до підприємства В.

Формула (2.28) складена з урахуванням:

  • • справляння митного тарифу на вивезення товару з держави Z в державу У в процентах від його ціни, встановленої підприємством В;
  • • відмінностей транспортних тарифів у державах Y і Z.

При цьому можлива зміна структури формули (2.28) відповідно до фактичної ситуацією з експортом продукції з держави Z в державу Y.

Прирівнюючи вирази (2.27) і (2.28), отримаємо

(2.29)

причому відстань є функцією кута β.

Схема розташування суб'єктів ринкових відносин в умовах міжнародної торгівлі

Мал. 2.22. Схема розташування суб'єктів ринкових відносин в умовах міжнародної торгівлі

Аналогічним чином можуть бути прораховані альтернативні варіанти розмежування ЗПСПУ, наприклад, між виробником У і його дистриб'ютором В *, розташованим на території держави Υ.

Є очевидним, що митний тариф і офіційний обмінний курс можуть створити умови, при яких експорт продукції з країни Ζ в країну Υ може виявитися економічно недоцільним. Більш того, якщо державою Ζ не прийняті відповідні заходи щодо захисту прав власних виробників, можуть виникнути сприятливі умови для проникнення продукції виробника А на внутрішній ринок держави Ζ при відповідному скороченні ЗПСПУ виробника В, в результаті чого погіршується його економічний стан.

Слід зазначити, що при побудові ліній розмежування зон можуть бути використані два основних способи, обумовлені невизначеністю величини t BZ у формулі (2.29), що залежить від кута β.

Перший підхід заснований на паралельному (поряд з основним) відстеження залежності t BZ = f (β), тобто супутньому визначенні відстаней від місця розташування виробника до державного кордону в залежності від кутової величини. В цьому випадку чітко простежується залежність форми лінії розмежування від конфігурації кордону.

Другий спосіб базується на обліку кінцевого числа митних постів n t на кордоні держав Y і Z. У цьому випадку в залежності від n t будується п t ліній розмежування ЗПСПУ при фіксованих в кожному випадку величинах ίΒΖ виходячи з того, що місце розташування виробника як би переміщається на митний пункт з урахуванням транспортних витрат.

Послідовність розрахунку радіус-векторів ЗПСПУ представлена ​​на рис. 2.23.

Алгоритм розрахунку параметрів лінії розмежування ЗПСПУ підприємств

Мал. 2.23. Алгоритм розрахунку параметрів лінії розмежування ЗПСПУ підприємств

Приклад 2.4. Побудувати лінію розмежування ЗПСПУ за наступними вихідними даними (табл. 2.11).

Митний тариф - 5% від вартості одиниці продукції. Відстань між підприємствами - 690 км. Курс валют: за 1 ден. од. держави Z - 0,81 ден. од. держави Y . Відстані від підприємства В до державного кордону між державами Y і Z представлені в табл. 2.12.

Таблиця 2.11

Вихідні дані для визначення розмірів ЗПСПУ

параметр

підприємство А

підприємство В

Ціна за одиницю товару в валюті держав Z і У, ден. од.

5150

3940

Транспортний тариф, од. валюти / км

1,2

0,9

Таблиця 2.12

Відстані від підприємства В до державного кордону між державами Y і Z

β, град.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

t m км

400

540

430

500

700

900

1200

1700

2500

-

Рішення .

За формулою (2.29) визначаємо значення лінійного показника G

За формулою (2.7) знаходимо вираз для визначення радіус-вектора ЗПСПУ

Розрахунок проводимо в такій послідовності:

Дані розрахунків заносимо в табл. 2.13.

Таблиця 2.13

Результати розрахунку розмірів ЗПСПУ підприємств А і В

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-100

540

430

500

700

900

1200

1700

2500

-

-65,1

-75,5

-67.4

-72,5

-87,3

-102,2

-124,4

-161,4

-220,7

-

377,66

389,39

405.79

448,4

530.88

682,06

1043,9

3017,4

2118,8

-

В полярній системі координат за даними табл. 2.13 неважко побудувати лінію розмежування ЗПСПУ підприємств-конкурентів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >