Визначення розмірів ЗПСПУ на основі часу обслуговування споживачів

Якщо звернутися до рис. 2.19, то в умовах альтернативного пункту придбання продукції споживачеві нескладно скласти баланс часу, що враховує його інтереси. Так, при придбанні продукції у виробника А час, необхідний для даного процесу з урахуванням пробігу транспортного засобу, становить

(2.30)

За аналогією при придбанні продукції у виробника В

(2.31)

де і - середній час перебування заявок у підприємств А і В, відповідно (як в черзі, так і під обслуговуванням).

За аналогією з формулою (2.3)

(2.32)

Звідки

(2.33)

Аналіз виразів (2.32) і (2.33) дозволяє прийти до висновку про те, що для виявлення розмірів ЗПСПУ необхідно знову-таки використовувати рівняння (2.7), в якому фігурує лінійний показник G з формули (2.33) і є дві невідомі величини і . Ці величини можуть бути виявлені методами математичної статистики або ж розраховані на основі теорії масового обслуговування, що враховує її тип. Залежно від числа каналів обслуговування і умов організації діяльності підприємства (використання відмов споживачам, облік обмежень на довжину черги або тайм-ауту) застосовується той чи інший підхід, що дозволяє розкрити невизначеність велич і .

Визначення розмірів ЗПСПУ на основі закону Рейлі

Особливий інтерес представляє проблема визначення розмірів ЗПСПУ споживчого призначення. Наукою і практикою вироблено ряд підходів до вирішення даної проблеми. Один з них заснований на законі тяжіння Рейлі, який стверджує, що домінування одного торгового центру, розташованого в населеному пункті А, над іншим, розташованим в населеному пункті В, залежить від відносної чисельності населення, що проживає у даних населених пунктах, і відстані між торговими центрами . Радіус-вектор ЗПСПУ споживчого призначення торгового центру А, км, можна визначити за формулою

(2.34)

де - радіус-вектор ЗПСПУ торгового центру, розташованого в населеному пункті А; - Відстань між торговими центрами А і В; - Кількість жителів в населеному пункті В; - Кількість жителів в населеному пункті А.

Приклад 2.5. Відстань від торгового центру А до торгового центру В по головній транспортній магістралі становить 8 км, число жителів населеного пункту А одно 38 000 чол., А число жителів населеного пункту В - 62 000 чол. Радіус-вектор ЗПСПУ торгового центру А

За формулою (2.34) можна обчислити радіус-вектори t Ai зони потенційного збуту продукції торгового центру А по відношенню до інших довколишнім населеним пунктам С, D, Е (табл. 2.14).

Таблиця 2.14

Дані для визначення радіус-векторів t Aj ЗПСПУ торгового центру А

Місто

Населення, чол.

Відстань до міста А, км

t A, км

А

38 000

-

-

В

62 000

8

3,35

З

140 000

6

2,1

D

50 000

10

4,7

Е

18 000

12

7,1

На рис. 2.24 представлені контури зони потенційного збуту продукції торгового центру А, певні на основі використання результатів розрахунку (табл. 2.14).

ЗПСПУ торгового центру А

Мал. 2.24. ЗПСПУ торгового центру А

Іншою альтернативою для визначення розмірів зон потенційного збуту продукції споживчого призначення є метод, що враховує характеристики певних купівельних груп. Даний метод включає виконання наступних етапів:

  • 1) визначення бажаних для покупців показників якості їх обслуговування;
  • 2) визначення значимості для покупця кожного з показників якості з використанням шкали, наприклад, від 1 до 5 (1 - не дуже важливий, 5 - важливий);
  • 3) оцінка привабливості кожного центру торгівлі з урахуванням наявності та значущості кожного показника якості обслуговування покупців;
  • 4) розрахунок комплексного показника якості для кожного з центрів торгівлі. Для цього необхідно помножити показник значущості показників якості на набране кожним торговим центром кількість балів і підсумувати отримані значення.

Приклад розрахунку радіус-вектора ЗПСПУ торгового центру А з використанням методу, що враховує характеристики певних споживчих груп, представлений в табл. 2.15.

Таблиця 2.15

Переваги торгових центрів А і В з точки зору їх привабливості для покупця

Показники якості

значимість показника

Торговий центр А

Торговий центр В

бали

сума балів

бали

сума балів

Асортимент продукції

5

2

10

4

20

Банківські послуги

1

1

1

4

4

Місце для паркування

4

4

16

2

8

Зручність під'їзних шляхів

3

5

15

1

3

ступінь привабливості

-

-

42

-

35

Радіус-вектор ЗПСПУ торгового центру А

(2.35)

де і - відповідно, ступінь привабливості торговельних центрів У і А (див. табл. 2.15).

Скориставшись формулою (2.35), отримаємо, що

Таким чином, облік ступеня привабливості розглянутих нами торгових центрів дозволяє стверджувати, що радіус-вектор ЗПСПУ торгового центру А збільшився на 1 км.

Інший доповнює метод полягає в тому, щоб зробити вибірку покупців, які відвідують центр торгівлі, і дізнатися їх місця проживання. Результати опитування потім переносяться на великомасштабну карту місцевості, і місце кожного опитаного покупця позначається на ній точкою. Ще одне корисне доповнення методу - це позначення кожної купівельної групи різним кольором. Така карта показує зосередження окремих груп покупців. Це дуже зручно, наприклад, для цілеспрямованої реклами, а також визначення величини радіус-векторів, що визначають розміри ЗПСПУ кожного з торгових центрів в межах одного населеного пункту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >