Навігація
Головна
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПЕРЕДМОВА

У будь-яких умовах, особливо в умовах криз, важливо вміти прогнозувати несприятливі для підприємства ситуації, знаходити оптимальні рішення виходу з них. Для такого прогнозу потрібен дієвий управлінський облік, який завдяки сучасним інструментам і технологіям здатний надавати неоціненну допомогу в управлінні підприємством.

Очевидно, що необхідна солідна теоретична і практична база прийняття рішень в умовах невизначеності цілого ряду факторів, що впливають па подальшу цінність тих чи інших дій. В даний час така база законодавчого, нормативного, рекомендаційного, навчально-практичного матеріалу з управлінського обліку недосконала, хоча зростає інтерес до управлінського обліку не тільки у вітчизняних менеджерів вищої і середньої ланки, але і у державних органів, розширився діапазон дослідження проблем управлінського обліку і кількість організацій, в ньому беруть участь.

Основними центрами формування методологічної бази і забезпечення уніфікованого кваліфікаційного рівня фахівців і аналізу в міжнародній практиці зазвичай виступають саморегульовані професійні об'єднання в області управлінського обліку. Наприклад, в США таким професійним об'єднанням є Інститут управлінського обліку (Institute of Management Accountants - IMA), у Великобританії - Інститут дипломованих бухгалтерів-аналітиків (Chartered Institute of Management Accountants - СІМА). Ці організації координують роботу з розвитку методологічної бази управлінського обліку і аналізу в національному та міжнародному контексті, формують вимоги до рівня кваліфікації фахівців з управлінського обліку, спільно з університетами розробляють програми навчання в області управлінського обліку, забезпечують проведення сертифікації фахівців, а також організують безперервне підвищення кваліфікації фахівців з управлінського обліку. Університети проводять національні конференції та семінари, безкоштовні курси дистанційного навчання, а також спеціалізовані тренінги для компаній.

У зв'язку з впровадженням у виробництво автоматизованих інформаційних систем і їх розвитком стали з'являтися приватні концепції в галузі управління підприємствами, які реалізуються в цих системах. Концепції управління були затребувані ринком, що стало однією з причин появи в 1957 р Американського товариства управління виробництвом і запасами (Association for Operations Management). Воно не займається консалтингом, впровадженням або розробкою. Его співтовариство фахівців

в області управління виробництвом, насамперед популяризують свою діяльність і сучасні концепції (стандарти) управління.

У Росії також необхідні інститути управлінського обліку і управління, які на прикладі аналогічних спільнот інших країн акумулювали б все найкраще з теорії і практики для вдосконалення методологічної бази управлінського обліку в нашій країні, забезпечували досягнення необхідного кваліфікаційного рівня фахівців. Саме цим керувалися автори при написанні цього підручника, а головним завданням стала подача матеріалу в простій і зручній для сприйняття формі: докладне розкриття змісту кожного розділу супроводжується прикладами розрахунків. Завдяки такому підходу читачі отримають навички, які їм допоможуть в практичній діяльності. Кожна глава супроводжується переліком контрольних питань, завданнями і тестами.

У розділі 1 розглянуті передумови виникнення управлінського обліку, його організаційні аспекти та перспективи розвитку. Дан огляд сучасних управлінських технологій і методів обліку витрат. Визначено цілі, завдання, предмет, об'єкти управлінського обліку, проведено порівняльний аналіз основних показників бухгалтерського фінансового і бухгалтерського управлінського обліку. Особливу увагу приділено такій характеристиці, як ступінь відкритості інформації.

У розділі 2 визначено в порівнянні і відповідно до міжнародних стандартів такі важливі категорії управлінського обліку, як витрати, витрати і витрати підприємства, наведено їх класифікації для різних цілей управлінського обліку.

У розділі 3 охарактеризовані сутність виробничих витрат, особливості виробничих процесів і їх вплив на облік витрат, специфіка обліку прямих і непрямих витрат у виробничій собівартості.

У розділі 4 детально описані особливості обліку і калькулювання собівартості за такими класифікаційними ознаками, як повнота обліку витрат, об'єкти обліку витрат або особливості виробничого процесу, оперативність обліку витрат.

Відповідно до ознакою повноти включення витрат у собівартість розглянуті в зіставленні метод обліку повних витрат і система direct costing.

У розрізі класифікаційної групи, сформованої за об'єктами обліку витрат або відповідно до технології виробництва, описані наступні методи обліку витрат і калькулювання собівартості: попроцессний, попередільний, позамовний, функціональний.

Наведено порядок обліку і калькулювання фактичних (минулих, історичних) витрат і стандартних (нормативних) витрат з точки зору оперативного обліку витрат.

У розділі 5 йдеться про бюджетування як одному з головних елементів системи управлінського обліку. Наведені приклади створення фінансової структури підприємства, що становить основу для організації бюджетування, аналізується структурну побудову генерального бюджету, показані форми складання бюджетів і кошторисів, звітів по виконанню центрами відповідальності бюджетів і кошторисів, а також приклад складання гнучкого бюджету.

У главі 6 простежено цикл управлінського рішення, наведені основні вимоги, що пред'являються до якості управлінських рішень, приклади управлінських рішень: по ціноутворенню, планування асортименту продукції (товарів), "виробляти або купувати", про спеціальне замовлення, структурі продукції (асортименту) з урахуванням лімітує фактора, виробництві нової продукції, капіталовкладень, заміні обладнання.

Після вивчення матеріалу підручника студент повинен:

знати

 • • відмінні ознаки фінансового та управлінського обліку;
 • • місце управлінського обліку в системі управління організацією;
 • • перспективи розвитку управлінського обліку;
 • • особливості організації управлінського обліку;
 • • класифікації витрат і їх використання в управлінському обліку;
 • • основні методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг) в залежності від характеру виробничої діяльності;
 • • сутність і цілі бюджетування;
 • • основні види бюджетів і методи їх складання;
 • • основні етапи процесу розробки, прийняття і реалізації управлінського рішення;
 • • вимоги, що пред'являються до якості управлінських рішень;

вміти

 • • вибрати методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції відповідно до технології виробництва продукції;
 • • визначати фінансову структуру підприємства;
 • • співвідносити бюджети і центри фінансової відповідальності;
 • • розраховувати гнучкий бюджет для будь-якого рівня виробництва і здійснювати аналіз відхилень;
 • • планувати оптимальну структуру виробництва, виробничі потужності;
 • • використовувати результати аналізу співвідношення "витрати - обсяг - прибуток" для знаходження точки беззбитковості, проведення аналізу чутливості результатів фінансово-господарської діяльності в разі зміни:
 • - Постійних витрат;
 • - Ціни реалізації одиниці продукції; змінних витрат на одиницю продукції;
 • - Обсягу реалізації продукції;

володіти

 • • поняттями теорії управлінського обліку: "момент завершення періоду накопичення витрат", "майбутні економічні вигоди", "об'єкт обліку витрат", "носій витрат", "місце виникнення витрат", "витрати на період", "витрати на продукт";
 • • розумінням релевантності витрат;
 • • методами обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;
 • • здатністю формувати операційні та фінансові бюджети підприємства і аналізувати відхилення по ним;
 • • понятійним апаратом в області теорії прийняття управлінського рішення;
 • • методами оцінки управлінських рішень щодо ціноутворення, планування виробництва і виробничих потужностей, капіталовкладенням.

Матеріал підручника підготовлений на базі російських законодавчих і нормативних актів. Велику цінність в світлі переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності має короткий словник термінів, що вживаються у вітчизняній і зарубіжній теорії і практиці управлінського обліку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук