Навігація
Головна
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Після вивчення даного розділу студент повинен: знати

 • • сутність і цілі бюджетування;
 • • основні види бюджетів і методи їх складання; вміти
 • • визначати фінансову структуру підприємства;
 • • співвідносити бюджети і ЦФО;
 • • розраховувати гнучкий бюджет для будь-якого рівня виробництва і здійснювати аналіз відхилень;

володіти

• здатністю формувати операційні та фінансові бюджети підприємства і аналізувати відхилення по ним.

Поняття бюджету. цілі бюджетування

Планування являє собою постановку цілей діяльності у вигляді кількісних і якісних показників, які необхідно досягти підприємству за гот чи інший період.

Залежно від періодів планування (період планування - часовий проміжок, на який складаються і протягом якого реалізуються плани) розрізняють;

 • 1) оперативне (поточне) планування - на період до одного року;
 • 2) тактичне (середньострокове) планування на період один-три роки;
 • 3) стратегічне (довгострокове) планування - на період понад три роки.

Впровадження на підприємстві системи планування дозволяє вирішити такі завдання:

 • • підвищити ефективність використання ресурсів підприємства;
 • • забезпечити координацію діяльності і взаємозв'язок інтересів окремих підрозділів і підприємства в цілому;
 • • прогнозувати, аналізувати, оцінювати варіанти господарської діяльності підприємства і підвищувати обґрунтованість прийнятих управлінських рішень;
 • • забезпечити фінансову стійкість і поліпшити фінансовий стан підприємства.

Бюджет - це план, що містить вартісні показники, хоча вартісні показники можна "вбудувати" практично в будь-який план.

Якщо, наприклад, "План виробництва" відображає плановану до виробництва продукцію в натуральному вираженні, - це план. Але якщо додати до "Плану виробництва" ще одну графу - "Вартість виробленої продукції за обліковою ціною реалізації", - план перетвориться в бюджет. Виходить, що поділ планів на власне плани і бюджети досить умовно і практично будь-який план одночасно можна кваліфікувати як бюджет. Таким чином, практично поняття "план" і "бюджет" - синоніми.

Бюджетування - важливий момент контролю оптимального використання ресурсів.

В даний час часто ставиться питання: чи потрібно підприємству таке трудомістка справа, як бюджетування, чи допоможе воно досягненню стратегічних цілей підприємства?

Безумовно, система бюджетування насамперед є технологією оперативного управління. Разом з тим вона повинна будуватися в контексті місії і з урахуванням стратегічних цілей підприємства. Значить, в рамках бюджетування повинна збиратися інформація для оцінки діяльності в звітному періоді, що дозволяє звіряти координати і при необхідності оперативно уточнювати траєкторію руху до стратегічних орієнтирів. Щоб контролювати наближення до стратегічних цілей за підсумками кварталу і місяця, потрібно пов'язати бюджетні статті та аналітичні розрізи бюджетної моделі з факторами, що впливають на досягнення мети.

Для цих цілей можна використовувати збалансовану систему показників, або систему ключових показників ефективності (key performance indicators , КPI).

Система бюджетування в цьому випадку буде забезпечувати прозору, оперативну взаємозв'язок результатів не тільки з факторами, що вплинули на їх отримання, а й з цілями підприємства. Керівництво підприємства, маючи дані аналізу результатів бюджетного процесу, отримає можливість приймати рішення, орієнтовані на реалізацію стратегії.

В цьому випадку слід:

 • • вдосконалити методологію бюджетування, запровадивши в бюджетну модель ключові показники ефективності і пов'язавши тим самим систему оперативного управління зі стратегічним менеджментом;
 • • оптимізувати трудовитрати з підтримки системи бюджетування з урахуванням можливості придбання або доопрацювання програмного забезпечення, інтегрованого з обліковими системами;
 • • розвивати систему мотивації на основі бюджетування, інтегруючи особисті цілі співробітників в цілі підприємства.

За допомогою аналізу бюджетних відхилень і проведення своєчасних заходів щодо їх усунення створиться механізм самоокупності і надалі прибутковості виробничого процесу.

Крім того, через неможливість передбачення майбутніх результатів в таких видах діяльності, як сільське господарство, головною метою складання будь-якого плану стає визначення точних цифр і орієнтирів, оскільки зробити це неможливо в принципі, а ідентифікація по кожному з найважливіших напрямків якогось "коридору" , в межах якого може варіювати той чи інший показник. Така можливість реалізується в системі бюджетування у вигляді гнучких бюджетів.

Бюджетування також доцільно в зв'язку з потребою у взаємній ув'язці потоків ресурсів, зайнятих в різних бізнес-процесах.

Постановка системи бюджетування законодавчо і нормативно не регламентується. У зв'язку з цим формати бюджетів, а також регламент їх розробки, затвердження, виконання та контролю затверджуються керівництвом самого підприємства.

Отже, важливо на початковому етапі грамотно побудувати алгоритм бюджетування і аналізу, заснованого на взаємозв'язку бюджетів різного рівня і призначення. Для оперативної постановки процесу слід затвердити єдиний стандарт бюджетної системи для підприємства і описати в ньому концепцію бюджетування, основні документи з бюджетування.

На підприємствах бюджетна модель багато в чому залежить від системи управління. Створення системи бюджетування - досить складний і копіткий процес.

Спочатку повинні бути уточнені цілі і завдання бюджетування, які полягають:

 • • в розробці і контролі стратегічних і тактичних планів підприємства;
 • • контроль витрат і управлінні ними, в тому числі через встановлення планових норм використання ресурсів;
 • • координації діяльності різних підрозділів підприємства;
 • • комунікації, тобто доведенні планів до відома керівників різних рівнів;
 • • мотивації керівників на місцях на досягнення цілей підприємства;
 • • контроль за станом ліквідності підприємства;
 • • порівняльному аналізі запланованих і отриманих результатів;
 • • аналізі рентабельності (по нормі прибутку) окремих видів товарів (послуг);
 • • контроль за дебіторською та кредиторською заборгованістю;
 • • виявленні потреб у фінансових ресурсів годі і оптимізації фінансових потоків;
 • • контроль за тривалістю процесів виробничого

циклу;

 • • контроль за прибутковістю загальних активів;
 • • контроль за прибутковістю інвестицій;
 • • контроль за зростанням бізнесу.

Щоб легше планувати і контролювати діяльність окремих менеджерів і підрозділів, досягти необхідної прозорості в управлінні, багато підприємств приходять до децентралізації прийняття рішень, що забезпечується шляхом створення фінансової структури підприємства.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук