Гнучкий бюджет

Бюджет, складений в процесі планування на майбутній календарний рік, є статичним, або фіксованим, так як розраховується з певного рівня продажів і виробництва. Для цілей контролю, перш ніж аналізувати відхилення від бюджетних даних, самі бюджетні дані повинні бути скоректовані на відповідний фактичний випуск. Для цього використовується гнучкий (змінний) бюджет, який забезпечує прогнозні дані для різних рівнів випуску в діапазоні релевантності (межах звичайних рівнів діяльності). За допомогою гнучкого бюджету чітко позначається зв'язок між статичним бюджетом і фактичними результатами.

приклад 5.1

Бюджет підприємства розрахований па очікуваний випуск 18 000 од. продукції. Дані бюджету і результати діяльності показані в табл. 5.22.

Таблиця 5.22

Дані бюджету і результати діяльності підприємства, руб.

Статті витрат

бюджет

фактично

Відхилення від бюджету

прямі витрати

Прямі матеріальні витрати

54 000

59 000

-5000

Прямі витрати на оплату праці

72 000

80 000

-8000

загальновиробничі витрати

Змінні загальновиробничі витрати

Непрямі матеріальні витрати

12 600

12 800

-200

Непрямі витрати на оплату праці

14 400

16 100

-1700

Комунальні витрати

7200

8400

-1200

Закінчення табл. 5.22

Статті витрат

бюджет

фактично

Відхилення від бюджету

Інші

5400

10 100

-4700

Постійні загальновиробничі витрати

Заробітна плата контролерів

20 000

19 100

+900

амортизація

16 000

16 000

Комунальні витрати

5000

5000

Інші

12 000

12 300

-300

Разом

218 600

237 800

-20 200

На підставі виконаних розрахунків можна зробити висновок, що фактичні витрати виявилися вищими бюджетних на 15 500 руб., Або на 9,2%. Для більш об'єктивної оцінки виконання бюджету перерахуємо витрати на фактичний обсяг виробництва (19 000 од., 21 000 од.) На основі формули гнучкого бюджету:

Гнучкий бюджет = Середні змінні витрати • Кількість вироблених одиниць + Бюджетні постійні витрати.

Дані гнучкого бюджету наведені в табл. 5.23.

Таблиця 5.23

гнучкий бюджет

Статті витрат

Питомі змінні витрати, руб.

Обсяг виробництва, од.

18 000

19 000

21 000

Прямі матеріальні витрати

3,0

54 000

57 000

63 000

Прямі витрати на оплату праці

4,0

72 000

76 000

84 000

Змінні загальновиробничі витрати

Непрямі матеріальні витрати

0,7

12 600

13 300

14 700

Непрямі витрати на оплату праці

0,8

14 400

15 200

16 800

Комунальні витрати

0.4

7200

7600

8400

Інші

0,3

5400

5700

6300

Разом змінних витрат

9,2

165 600

174 800

193 200

Постійні загальновиробничі витрати

Заробітна плата контролерів

20 000

20 000

20 000

амортизація

16 000

16 000

16 000

Комунальні витрати

5000

5000

5000

Інші

12 000

12 000

12 000

Разом постійних загальновиробничих витрат

53 000

53 000

53 000

всього витрат

218 600

227 800

246 200

На основі цього гнучкого бюджету розраховують бюджет будь-якого рівня виробництва. Для отримання бюджетних сум змінні витрати на одиницю множаться на 19 100 од. Інформація про постійні загальновиробничі витрати переноситься з гнучкого бюджету.

Як показує звіт про виконання бюджету (табл. 5.24), фактичні витрати менше бюджетних на 7400 руб., Або на 3%, що говорить про економію витрат з урахуванням оцінки за формулою гнучкого бюджету.

Таблиця 5.24

Звіт про виконання бюджету

Статті витрат

Бюджет в розрахунку на 21 000 од.

Фактичні витрати на 21 000 од.

Відхилення від бюджету

Прямі матеріальні витрати

63 000

59 000

+4000

Прямі витрати на оплату праці

84 000

80 000

+4000

Змінні загальновиробничі витрати

Непрямі матеріальні витрати

14 700

12 800

+1900

Непрямі витрати на оплату праці

16 800

16 100

+700

Комунальні витрати

8400

8400

-

Інші

6300

10 100

-3800

Постійні загальновиробничі витрати

Заробітна плата контролерів

20 000

19 100

+900

амортизація

16 000

16 000

-

Ко му на л и и ті рас ходи

5000

5000

-

Інші

12 000

12 300

-300

Разом постійних загальновиробничих витрат

246 200

238 800

+7400

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >