Відхилення від бюджету і їх аналіз

Якщо фактичні витрати вище нормативних, то таке відхилення вважається несприятливим.

Відхилення поділяють на три види:

 • 1) відхилення прямих матеріальних витрат;
 • 2) відхилення прямих витрат на оплату праці;
 • 3) відхилення загальногосподарських витрат.

приклад 5.2

Аналіз відхилення загальновиробничих витрат (ОПР).

Обсяг виробництва за звітний місяць склав 200 од. продукції. Трудомісткість виготовлення одиниці продукції - 4 ч. Нормативні змінні загальновиробничі витрати планувалися в розмірі 6 руб. на 1 ч прямого праці, постійні -

в розмірі 2100 руб. за місяць. Фонд рабочею часу становить 600 ч. Фактичні понесені загальновиробничі витрати за місяць склали 8000 руб.

За цими даними нормативні коефіцієнти ОПР складають:

 • • змінних - 6 руб. на 1 ч;
 • • постійних - 3,5 руб. (2100: 600) на 1 год прямого праці;
 • • загальний коефіцієнт ОПР - 9,5 руб. (6 + 3,5) на 1 год прямого праці.
 • 1. Загальне відхилення ОПР = Нормативні ОПР, віднесені на вироблену продукцію (за винятком шлюбу) Фактичні ОПР:

Отримане загальне відхилення ОПР може бути розділене на дві складові: відхилення за рахунок зміни бюджетних показників в розрахунку на досягнутий рівень виробництва (бупру,) і відхилення за обсягом (бупру 2 ).

2. Відхилення за рахунок зміни бюджетних показників = Плановані ОПР - Фактичні ОПР:

3. Відхилення за рахунок зміни обсягу виробництва = Нараховані ОПР (в перерахунку на продукцію) - Плановані ОПР:

4. Перевірка:

5.6. Підготовка звітів про виконання бюджетів

Система планування на підприємстві повинна забезпечити реалізацію не тільки управлінської функції планування (як визначення цільових показників діяльності підприємства і шляхів їх досягнення), по і функції контролю - спостереження за процесами виконання планів і виявлення відхилень. У зв'язку з цим створюються на підприємстві бюджети повинні відповідати не тільки на питання "що і як слід робити", але і на питання "що не вдалося зробити і чому".

В основу контролю виконання бюджетів (планів) належить кілька принципів:

 • 1) поєднання поточного і підсумкового контролю;
 • 2) забезпечення контролю виконання бюджетів (планів) по підприємству в цілому і по ЦФО;
 • 3) визначення причин і винуватців відхилень від виконання бюджетів;
 • 4) поєднання персональної та колективної відповідальності за виконання бюджетів;
 • 5) раціональне закріплення контрольних показників за відповідальними особами;
 • 6) раціональний формат звітів про виконання бюджетів.

Принцип поєднання поточного і підсумкового контролю означає, що контроль повинен здійснюватися як в кінці, так і протягом планового періоду. Підсумковий контроль дозволяє оцінити роботу відповідальних

за виконання бюджету осіб і створює передумови для проведення змін в діяльності підприємства. Але підсумковий контроль не дає можливості оперативно реагувати в разі відхилення від нормального ходу діяльності. Наприклад, на підприємстві протягом місяця спостерігалося стабільне перевитрата енергоресурсів. Підсумковий звіт дозволить відреагувати на дану обставину і вжити необхідних заходів тільки після закінчення періоду, тому необхідний поточний контроль, який забезпечував би визначення проміжних результатів виконання бюджету безпосередньо в ході звітного періоду.

У табл. 5.25 наведено приклад можливого варіанту звіту про виконання бюджету продажів. Такий звіт складається щодекадно і відображає фактичне і планове значення виручки від реалізації, що виникло між ними відхилення за минулу декаду і з початку кварталу наростаючим підсумком.

Таблиця 5.25

Звіт про виконання бюджетних продажів

Найменування

продукту

виручка

відхилення

фактична за декаду

фактична з початку кварталу

планова за декаду

планова з початку кварталу

за декаду

з початку місяця

продукт 1

продукт 2

продукт п

Відповідно до принципу забезпечення контролю виконання бюджетів по підприємству в цілому і по окремих ЦФО звіт про виконання планів повинен створюватися не тільки у вигляді консолідуючого звіту, що підсумовує результати діяльності окремих структурних одиниць і напрямків бізнесу, але і у вигляді звітів окремих ЦФО.

При цьому разом з оцінкою результатів діяльності підрозділу слід оцінювати вплив певних факторів на ці результати, а також виявляти осіб, відповідальних за відхилення в бюджеті. Причому винуватцями визнаються ті особи, які відповідають за показники з необгрунтованими бюджетними відхиленнями.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >