Планування асортименту продукції (товарів), що підлягають продажу

Перед підприємством, що виробляє не один вид продукції, стоїть завдання визначення не тільки оптимального обсягу виробництва (аналіз беззбитковості), але і асортименту продукції, що реалізовується.

приклад 6.10

Підприємство виробляє продукцію чотирьох найменувань: А, Б, В, Г. Ціна за один виріб складає 38, 25, 44 і 58 руб. відповідно. Інформація про витрати на майбутній місяць представлена ​​в табл. 6.1.

Структура передбачуваної реалізації виробів на основі дослідження ринку: вироби А - 42%, вироби Б - 13%, вироби В - 20%, вироби Г - 25%.

Підприємство бажає отримати прибуток 800 000 руб.

Таблиця 6.1

Витрати на майбутній місяць

Витрати, руб.

А

Б

В

Г

Прямі (змінні) витрати на одиницю продукції за видами виробів, всього.

В тому числі:

35

23

42

54

основні матеріали

11

8

25

30

заробітна плата основних виробничих робітників з відрахуваннями

8

5

8

8

транспортні витрати

6

5

4

4

вантажно-розвантажувальні витрати

5

3

2

7

податки

3

1,5

2

3

інші

2

0,5

1

2

Непрямі (постійні) витрати на весь обсяг реалізації, всього.

В тому числі:

1 800 000

заробітна плата ІТП і МОП

1 250 000

витрати на відрядження

300 000

відсотки за кредитом

200 000

інші загальногосподарські витрати

50 000

1. Відповідно до передбачуваної часткою кожного виробу постійні витрати будуть розподілені наступним чином (руб.):

А - 1 800 000 • 0.42 = 756 000; Б - 234 000: В - 360 000; Г - 450 000.

2. Бажана прибуток буде розподілена так:

А - 800 000 • 0.42 = 336 000; Б - 104 000; В - 160 000; Г - 200 000.

Керівництву підприємства потрібно знати, скільки одиниць кожного виробу необхідно продати, щоб отримати цей прибуток. Для кожного виду виробів складемо рівняння:

А: 38 * - 35 * - 756 000 = 336 000;

3 * = 1 092 000;

* = 364 000 піт.

Б: 25 * - 23 * - 234 000 = 104 000;

2 * = 338 000;

* = 169 000 шт.

В: 44 * - 42 * - 360 000 = 160 000;

2 * = 520 000;

* = 260 000 шт.

Г: 58 * - 54 * - 450 000 = 200 000:

4 * = 650 000;

* = 162 500 шт.

Потім необхідно проаналізувати рентабельність виробництва окремих видів продукції запланованої виробничої програми.

Рентабельність - співвідношення прибутку і повної собівартості. Тому необхідно розрахувати повну собівартість, а отже, розподілити накладні витрати. Базою розподілу накладних витрат буде вартість основних матеріалів, так як вони мають найбільшу питому вагу в прямих витратах на виробництво вироби. На частку одного виробу А припадатиме постійних витрат в сумі

1800 ■ 11: (11 • 364 + 8 • 169 + 25 ■ 260 + 30 • 162,5) * 1,18 руб.

На частку одного виробу Б припадатиме постійних витрат в сумі

1800 8:16 731 "0,86 руб.

На частку одного виробу В припадатиме постійних витрат в сумі:

1800 25:16 731 * 2,69 руб.

На частку одного виробу Г припадатиме постійних витрат в сумі

1800 30:16 731 * 3,23 руб.

Розрахунок повної собівартості і рентабельності одиниці виробу відобразимо в табл. 6.2.

Таблиця 6.2

Розрахунок собівартості і рентабельності

показник

А

Б

В

Г

Прямі (змінні) витрати, руб.

35

23

42

54

Непрямі (постійні) витрати, руб.

1,18

0,86

2,69

3,23

Повна собівартість, руб.

36,18

23,86

44,69

57,23

Ціна, руб.

38

25

44

58

Прибуток, руб.

1,82

1,14

-0,69

0,77

Рентабельність,%

5,0

4.8

-

1,3

Виконані розрахунки свідчать про збитковість виробництва вироби В. Вироби А, Б і Г забезпечать сукупний прибуток, рівну 980 265 руб .: 1,82 ■ 364 000 = = 662 480,1,14 • 169 000 = 192 660 і 0,77 • 162 500 = 125 125, а товар в принесе збитки в розмірі 179 400 руб. Сукупний прибуток складе близько 800 865 руб. Такий висновок випливає з калькулювання повної собівартості продукції.

Як оптимізувати виробничу програму? Що буде, якщо для поліпшення фінансового становища зняти з виробництва виріб В?

Незалежно від скорочення обсягів виробництва постійні витрати залишаться на колишньому рівні - 1 800 000 руб. Розподіливши їх між рештою виробами тому ж принципу і скалькуліровать повну собівартість, отримаємо результати, представлені в табл. 6.3.

Таблиця 6/3

Розрахунок собівартості і рентабельності після оптимізації виробничої програми

показник

А

Б

Г

Прямі (змінні) витрати, руб.

35

23

54

Непрямі (постійні) витрати, руб.

1,94

1,41

5,28

Повна собівартість, руб.

36,94

24,41

59,28

Закінчення табл. 6/3

показник

А

Б

Г

Ціна, руб.

38

25

44

Прибуток, руб.

1,06

0,59

-1,28

Рентабельність,%

2,9

2,4

-

З табл. 6.3 видно, що фінансові результати значно погіршилися. Рентабельність виробів А і Б знизилася, і зросла збитковість вироби Г. Ця виробнича програма дозволить отримати прибуток, рівну 152 750 руб. (385 840 + + 99 710 - 332 800). Отже, прийняте управлінське рішення було неправильним. і зняття з виробництва вироби В не тільки нс поліпшить фінансове становище, а й призведе до зниження прибутку, при цьому відбудеться зниження рентабельності по всіх позиціях виробничої програми.

Доцільність зняття з виробництва вироби можна визначити за системою direct costing. Якщо продукція приносить позитивний маржинальний дохід, то припинення се виробництва може погіршити фінансове становище. Таке питання вирішувати калькулюванням повної собівартості не можна.

У нашому випадку для вироби В маржинальний дохід на одиницю - 2 руб. (44 - 42); на весь обсяг - 520 000 руб. Отже, воно не є збитковим, оскільки реалізація одиниці виробу приносить підприємству 2 руб. маржинального доходу, отже, вноситься внесок у формування прибутку.

Розглянемо іншу ситуацію. Припустимо, що відсутність матеріалів не дозволяє підприємству виробляти виріб А. Керівництво вирішило тимчасово вивільнені виробничі потужності завантажити виробництвом вироби Б. Як буде виглядати виробнича програма дія досягнення бажаного рівня прибутку 800 000 руб.?

Тепер структура реалізації продукції складе: Б - 55% (42% + 13%), В - 20%, Г-25%. '

Сукупні постійні витрати ті ж - 1 800 000 руб. Змінні витрати на одиницю продукції ті ж: 23, 42 і 54 відповідно. Чи зможе підприємство отримати запланований прибуток? Вирішуючи цю задачу, отримаємо, що при реалізації 715 000 виробів Б. 260 000 - В, 162 500 - Г, підприємство отримає прибуток 802 100 руб.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >