Проведення Банком Росії депозитних операцій по фіксованій процентній ставці

При проведенні Банком Росії депозитних операцій по фіксованій процентній ставці кредитні організації, що мають намір перерахувати кошти в депозит, що відкривається в Банку Росії, направляють до уповноваженої установи Банку Росії договір-заявку на розміщення в ЦБ РФ депозиту за фіксованою процентною ставкою за встановленою формою (додаток 3 до Положення ЦБ РФ від 05.11.2002 .№ 203-П). При цьому кількість договорів-заявок однієї кредитної організації, що приймаються до депозитної операції за фіксованою процентною ставкою, не обмежується.

При прийнятті рішення про проведення депозитних операцій по фіксованій процентній ставці Банк Росії публікує повідомлення в "Віснику Банку Росії", в якому зазначаються: перелік уповноважених установ Банку Росії тих регіонів, кредитні організації яких приймають участь у депозитній операції; дата перерахування коштів в депозит, що відкривається в Банку Росії; дата повернення суми депозиту та сплати відсотків кредитним організаціям; мінімальна сума депозиту (в цілих рублях); фіксована процентна ставка по депозиту (у відсотках річних).

Проведення Банком Росії депозитних операцій з використанням системи "Рейтерс-Дилінг". Депозитні операції з використанням системи "Рейтерс-Дилінг" проводяться з кредитними організаціями, які уклали з Банком Росії в особі територіального установи Банку Росії за місцем відкриття кореспондентського рахунку кредитної організації генеральну угоду [1] .

Генеральна угода укладається на невизначений термін. До генеральної угоди додаються списки з зазначенням дилинг-кодів системи "Рейтерс-Дилінг" Банку Росії і кредитної організації, які є його невід'ємною частиною.

Проведення Банком Росії депозитних операцій з використанням системи "Рейтер-Дилінг" здійснюється за процентними ставками, визначеними на аукціонній основі (за результатами депозитного аукціону), як за фіксованими процентними ставками, так і на інших стандартних умовах.

За фіксованими процентними ставками депозитні операції з використанням системи "Рейтерс-Дилінг" можуть проводитися на наступних десяти стандартних умовах:

 • 1) "овернайт" - депозитна операція терміном на один робочий день (при скоєнні депозитної операції в п'ятницю - на період від п'ятниці до понеділка включно), при якій надходження (перерахування) коштів на рахунок з обліку депозиту, відкритий в Банку Росії, здійснюється в день здійснення операції, а повернення суми депозиту і сплата відсотків здійснюються на наступний робочий день після встановленої дати надходження (перерахування) коштів на рахунок з обліку депозиту, відкритий в Банку Росії;
 • 2) "том-некст" - депозитна операція терміном на один робочий день (при скоєнні депозитної операції в четвер - на період від п'ятниці до понеділка включно), при якій надходження (перерахування) коштів на рахунок з обліку депозиту, відкритий в Банку Росії, здійснюється на наступний робочий день після здійснення операції, а повернення суми депозиту і сплата відсотків здійснюються па наступний робочий день після встановленої дати надходження (перерахування) коштів на рахунок з обліку депозиту, відкритий в Банкс Росії;
 • 3) "1 тиждень" - депозитна операція терміном на сім календарних днів, при якій надходження (перерахування) коштів на рахунок з обліку депозиту, відкритий в Банку Росії, здійснюється в день здійснення операції, а повернення суми депозиту і сплата відсотків здійснюються на сьомий календарний день після встановленої дати надходження (перерахування) коштів на рахунок з обліку депозиту, відкритий в Банку Росії;
 • 4) "2 тижні" - депозитна операція терміном па 14 календарних днів, при якій надходження (перерахування) коштів на рахунок з обліку депозиту, відкритий в Банку Росії, здійснюється в день здійснення операції, а повернення суми депозиту і сплата відсотків здійснюються на 14- й календарний день після встановленої дати надходження (перерахування) коштів на рахунок з обліку депозиту, відкритий в Банку Росії;
 • 5) " спот-некст" - депозитна операція терміном на одну робочий день (при скоєнні депозитної операції в середу - на період з п'ятниці до понеділка включно), при якій надходження (перерахування) коштів на рахунок з обліку депозиту, відкритий в Банку Росії, здійснюється на другий робочий день після здійснення операції, а повернення суми депозиту і сплата відсотків здійснюються на наступний робочий день після встановленої дати надходження (перерахування) коштів на рахунок з обліку депозиту, відкритий в Банку Росії;
 • 6) "спот-тиждень" - депозитна операція терміном на сім календарних днів, при якій надходження (перерахування) коштів на рахунок але обліку депозиту, відкритий в Банку Росії, здійснюється на другий робочий день після здійснення операції, а повернення суми депозиту і сплата відсотків здійснюються на сьомий календарний день після встановленої дати надходження (перерахування) коштів на рахунок з обліку депозиту, відкритий в Банку Росії;
 • 7) "спот-2 тижні" - депозитна операція терміном на 14 календарних днів, при якій надходження (перерахування) коштів на рахунок з обліку депозиту, відкритий в Банку Росії, здійснюється на другий робочий день після здійснення операції, а повернення суми депозиту і сплата відсотків здійснюються на 14-й календарний день після встановленої дати надходження (перерахування) коштів на рахунок з обліку депозиту, відкритий в Банку Росії;
 • 8) "1 місяць" - депозитна операція терміном на один місяць, при якій надходження (перерахування) коштів на рахунок з обліку депозиту, відкритий в Банку Росії, здійснюється в день здійснення операції, а повернення суми депозиту і сплата відсотків здійснюються в термін, який визначається відповідно до стандартного умовою "спот-некст";
 • 9) "3 місяці" - депозитна операція терміном на три місяці, при якій надходження (перерахування) коштів на рахунок з обліку депозиту, відкритий в Банку Росії, здійснюється в день здійснення операції, а повернення суми депозиту і сплата відсотків здійснюються в термін, який визначається відповідно до стандартного умовою "спот- некст";
 • 10) "до запитання" - депозитна операція, яка здійснюється на умовах повернення депозиту на першу вимогу, при якій надходження (перерахування) коштів на рахунок з обліку депозиту, відкритий в Банку Росії, і повернення суми депозиту і сплата відсотків здійснюються на умовах, узгоджених кредитної організацією з Банком Росії.

В день проведення депозитних операцій з використанням системи "Рейтер-Дилінг" Банк Росії передає по інформаційній системі "Рейтер", а також розміщує на сервері Банку Росії в мережі Інтернет повідомлення про умови залучення коштів кредитних організацій в депозити, що відкриваються в Банку Росії, в якому вказується:

1) при проведенні депозитних операцій за фіксованими процентними ставками на стандартних умовах: процентні ставки по депозитних операціях, що проводяться Банком Росії на стандартних умовах, - у відсотках річних; мінімальна сума, яка приймається Банком Росії в депозит, - в цілих рублях.

Банк Росії протягом робочого дня має право змінювати умови залучення коштів кредитних організацій в депозити, що відкриваються в Банку Росії. Час вступу в силу прийнятих Банком Росії змінених умов залучення коштів кредитних організацій в депозити, що відкриваються в Банку Росії, вказується у відповідному повідомленні, переданому по інформаційній системі "Рейтер", що розміщується на сервері Банку Росії в мережі Інтернет.

Банк Росії в день припинення (тимчасового припинення) проведення депозитних операцій з використанням системи "Рейтер-Дилінг" передає по інформаційній системі "Рейтер", а також розміщує на сервері Банку Росії в мережі Інтернет відповідне повідомлення;

2) при проведенні депозитних операцій з використанням системи "Рейтерс-Дилінг" на аукціонній основі: термін депозиту, що відкривається в Банку Росії; дата перерахування кредитними організаціями коштів в депозит, що відкривається в Банку Росії; дата повернення Банком Росії суми депозиту і сплати відсотків по депозиту; спосіб проведення аукціону; максимальна початкова процентна ставка по депозиту (у відсотках річних) - у разі її призначення Банком Росії; мінімальна сума, яка приймається Банком Росії в депозит, - в цілих рублях; час закінчення прийому заявок кредитних організацій на участь в депозитних операціях з використанням системи "Рей- терс-Дилінг", що проводяться на аукціонній основі; максимальна частка неконкурентних заявок для однієї кредитної організації.

Протягом робочого дня узгодження Банком Росії і кредитною організацією умов депозитних операцій, що здійснюються за системою "Рейтерс-Дилінг", здійснюється:

 • - На умовах "овернайт" - до 13.00 за московським часом;
 • - На інших стандартних умовах, оголошених Банком Росії, і на аукціонній основі - до 17.00 за московським часом.

При неодноразовому зверненні кредитної організації в Банк Росії протягом робочого дня з пропозицією про вчинення депозитної операції по системі "Рейтерс-Дилінг" за фіксованою процентною ставкою на однаковому стандартному умови Банк Росії має право обмежити кількість прийнятих ним пропозицій.

Банк Росії в день проведення депозитних операцій з використанням системи "Рейтер-Дилінг" на аукціонній основі здійснює прийом заявок кредитних організацій на участь в депозитних операціях з використанням системи "Рейтерс-Дилінг" на аукціонній основі в формі листа переговорів кредитної організації і Банку Росії по системі "Рейтерс-Дилінг".

Про прийом заявки Банк Росії повідомляє кредитної організації в листі переговорів.

Кредитна організація має право відмовитися від участі в депозитної операції з використанням системи "Рейтерс-Дилінг" на аукціонній основі, відкликавши подану нею заявку до встановленого Банком Росії часу закінчення прийому заявок кредитних організацій. В цьому випадку, в день проведення депозитних операцій на аукціонній основі, кредитна організація має право повторно подати заявку на участь в депозитному аукціоні до встановленого Банком Росії часу закінчення прийняття заявок кредитних організацій.

Інформація про встановлені за результатами аукціонів розмірах ставок відсікання передається Банком Росії по інформаційній системі "Рейтер", а також розміщується на сервері Банку Росії в мережі Інтернет.

Вичерпання Банком Росії встановленого обсягу коштів, що залучаються в депозити, є підставою для пропорційного скорочення суми кожної заявки кожної кредитної організації, в якій вказана процентна ставка, прийнята Банком Росії в якості ставки відсікання.

Якщо за результатами аукціону заявка кредитної організації не підлягає задоволенню, відповідне повідомлення передається Банком Росії такої кредитної організації за системою "Рейтер-Дилінг".

У тому випадку, якщо при проведенні депозитного аукціону в заявці, поданій кредитною організацією за системою "Рейтер-Дилінг" в уповноважений підрозділ Банку Росії, зазначено той же розмір процентної ставки, що і в договорі-заявці на участь в депозитному аукціоні, поданої кредитної організацією до уповноваженої установи Банку Росії, Банк Росії залишає за собою право вибору заявки, прийнятої до депозитного аукціону.

Якщо за результатами депозитного аукціону Заявка кредитної організації підлягає задоволенню, то кредитна організація повинна звернутися в уповноважений підрозділ Банку Росії за системою "Рейтер-Дилінг" з пропозицією про вчинення депозитної операції.

Факт узгодження Банком Росії і кредитною організацією умов депозитної операції, яку здійснюють але системі "Рейтер-Дилінг", підтверджується листом переговорів Банку Росії і кредитної організації але системі "Рейтерс- Ділііг", що містить прийняття (акцепт) Банку Росії пропозиції (оферти) кредитної організації, в якому вказуються основні умови досконалої операції.

Проведення Банком Росії депозитних операцій можливо також за допомогою укладення ним угод з кредитними організаціями з використанням Системи електронних торгів Московської міжбанківської валютної біржі (далі - Система торгів ММВБ). Порядок укладення депозитних угод між Банком Росії і кредитними організаціями - резидентами, які уклали з ММВБ договір про участь в Системі торгів ММВБ з укладання угод з Банком Росії встановлений Правилами укладення Банком Росії угод з кредитними організаціями з використанням Системи торгів ММВБ при проведенні Банком Росії депозитних і кредитних операцій, затвердженими радою директорів ЗАТ ММВБ (протокол від 12.05.2006 № 35).

Висновок депозитних угод здійснюється в рамках проведених Банком Росії депозитних операцій у валюті РФ відповідно до генеральних депозитними угодами про укладення депозитних угод у валюті РФ з використанням Системи торгів ММВБ, укладених між учасниками (кредитними організаціями) та Банком Росії.

Висновок депозитних угод здійснюється шляхом реєстрації в Системі торгів ММВБ заявок кредитних організацій на укладання угод і відповідних зустрічних заявок Банку Росії в установленому правилами порядку.

Для забезпечення можливості використання системи торгів ММВБ при укладанні депозитних угод з Банком Росії кредитна організація - резидент зобов'язана вчинити такі дії:

 • а) укласти з Банком Росії генеральне депозитну угоду;
 • б) укласти з Уповноваженим розрахунковим центром організованого ринку цінних паперів договір банківського рахунку (додаткова угода до договору), що передбачає право Банку Росії на стягнення суми штрафу за невиконання (неналежне виконання) учасником зобов'язань за депозитною угодою інкасовим дорученням Банку Росії, пред'явленим до зазначеного рахунку учасника , в черговості, встановленої законодавством, без розпорядження учасника - власника рахунку;
 • в) укласти такі договори:
  • - Договір з ММВБ про участь в Системі торгів ММВБ з укладання угод з Банком Росії при здійсненні Банком Росії депозитних і кредитних операцій але встановленою формою;
  • - Договір з ММВБ забезпечити технічний доступу до програмно-технічного комплексу ЗАТ ММВБ, якщо такий договір не був укладений раніше, або укласти додаткову угоду до договору про забезпечення технічного доступу до програмно-технічного комплексу ЗАТ ММВБ про доповнення переліку підсистем програмно-технічного комплексу ММВБ , до яких надається технічний доступ учаснику, підсистемою, що забезпечує укладання угод з Банком Росії при здійсненні Банком Росії депозитних і кредитних операцій;
  • - Договір з ММВБ про приєднання до Правил електронного документообігу, якщо такий договір нс був укладений раніше;
 • г) надати ММВБ наступні документи:
  • - Картку зі зразками підписів осіб, наділених правами першого або другого підпису, і відбитка печатки кредитної організації (або нотаріально завірену копію картки), оформлену відповідно до вимог нормативних правових актів Банку Росії;
  • - Засвідчену підписом уповноваженої особи та завірену печаткою кредитної організації копію довіреності, виданої представнику кредитної організації і уповноважує його підписувати договори в разі підписання цих договорів особами, які не є уповноваженими відповідно до статуту діяти від імені кредитної організації без довіреності;
  • - Нотаріально посвідчену копію ліцензії на здійснення банківських операцій, якщо вона не була надана раніше;
  • - Нотаріально посвідчену копію статуту кредитної організації (включаючи зареєстровані зміни і доповнення) і засвідчену підписом уповноваженої особи та завірену печаткою кредитної організації витяг з протоколу засідання, що містить рішення уповноваженого органу кредитної організації про обрання одноосібного виконавчого органу кредитної організації, а також засвідчену підписом уповноваженої особи та завірену печаткою кредитної організації копію відповідного документа про призначення інших осіб, які мають право діяти від імені кредитної організації без довіреності, якщо такі документи не були надані раніше.

У свою чергу для забезпечення можливості використання Системи торгів ММВБ при укладанні угод Банк Росії зобов'язаний здійснити наступні дії:

 • а) укласти договір з ММВБ про використання Системи торгів ММВБ для укладення Банком Росії угод з кредитними організаціями при проведенні депозитних операцій у валюті РФ;
 • б) укласти договір з ММВБ забезпечити технічний доступу до програмно-технічного комплексу ЗАТ ММВБ, якщо такий договір не був укладений Банком Росії з ММВБ раніше, або укласти додаткову угоду до договору про забезпечення технічного доступу до програмно-технічного комплексу ЗАТ ММВБ про доповнення переліку підсистем програмно-технічного комплексу ММВБ, до яких надається технічний доступ Банку Росії, підсистемою, що забезпечує укладання угод з Банком Росії при здійсненні Банком Росії депозитних і кредитних операцій;
 • в) укласти договір з ММВБ про приєднання до Правил електронного документообігу, якщо такий договір не був укладений раніше.

 • [1] Типова форма генеральної угоди, що укладається з кредитними організаціями Московського регіону, наведена в додатку Л до Положення Банку Росії від 05.11.2002 № 203-П; типова форма генеральної угоди, що укладається з регіональними кредитними організаціями, наведена в додатку 5 до Положення Банку Росії від 05.11.2002 № 203-П.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >