Загальні положення про безготівкові розрахунки. Форми безготівкових розрахунків

Поняття і принципи безготівкових розрахунків

Безготівкові розрахунки являють собою особливий спосіб розрахунків, при якому погашення грошового зобов'язання здійснюється за допомогою використання залишків коштів на банківських рахунках.

Укладення договору банківського рахунку, що є обов'язковим етапом в розрахунках з використанням банківських рахунків, тягне за собою внесення на рахунок грошових коштів або за допомогою передачі, або шляхом перерахування. Ці кошти, по суті належать клієнту кредитної організації, відображаються лише в формі запису з банківського рахунку даного клієнта, який веде відповідна кредитна організація. Фактично кошти надходять в кредитну організацію, там фіксуються і відображаються, власник же рахунку отримує зобов'язальні права вимоги до банку з приводу вчинення в своїх інтересах різних банківських операцій.

Відповідно до умов договору банківського рахунку на банк покладаються обов'язки здійснювати за рахунок внесених клієнтом (власником рахунку) коштів за його дорученнями певні операції з проведення платежів, в тому числі по перерахуванню грошових коштів на інші рахунки клієнта або на рахунки третіх осіб як в даному банку , так і в інших банках, які обслуговують зазначених третіх осіб. Вчинення банком операції зі списання коштів з рахунку клієнта спричиняє зменшення залишку значаться на ньому грошових коштів, при зарахуванні ж на рахунок грошових коштів, що залишок збільшується. Відповідно, це спричиняє зменшення або збільшення обсягу прав вимоги власника рахунку до обслуговуючого його банку.

Незважаючи на те що зобов'язальні права вимоги не можуть бути визнані законними платіжними коштами [1] , проте в силу приписів закону, що передбачає, що розрахунки між організаціями, а також за участю громадян при здійсненні ними підприємницької діяльності виробляються з використанням перерахувань по банківських рахунках , безготівкові розрахунки визнаються платежами, погашає грошові зобов'язання.

За загальним правилом, розрахунки здійснюються з банківських рахунків суб'єктів господарювання відповідно до вимог закону і умов укладеного договору з дотриманням ряду принципів правового регулювання безготівкових розрахунків, основні серед яких такі:

 • - Безготівкові розрахунки здійснюються за допомогою використання банківських рахунків, правовий режим яких дозволяє здійснювати платежі за розпорядженням клієнтів за рахунок залишків коштів на цих рахунках;
 • - Банки не мають права відмовляти клієнтам в здійсненні операцій (в тому числі з виробництва платежів), передбачених законом для рахунків даного виду, встановленими відповідно до нього банківськими правилами, звичаями ділового обороту, якщо інше нс визначено в договорі банківського рахунку;
 • - Підставою для списання банком грошових коштів з рахунку клієнта є розпорядження останнього. Без розпорядження клієнта списання грошових коштів з його рахунку допускається тільки за рішенням суду, а також у випадках, передбачених законом або договором між банком і власником рахунку (ст. 854 ЦК);
 • - Списання коштів з рахунку проводиться в календарній черговості (при достатності коштів на рахунку клієнта). Якщо грошових коштів на рахунку недостатньо, їх списання здійснюється за правилами ст. 855 ГК;
 • - Зарахування коштів на рахунок одержувача відбувається після списання відповідних сум з рахунку платника;
 • - Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші непередбачені законом або договором банківського рахунку обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд (п. 3 ст. 845 ЦК);
 • - При здійсненні безготівкових розрахунків банк відповідає лише за виконання своїх обов'язків за договором банківського рахунку перед клієнтом, оскільки не є стороною в основному зобов'язанні, щодо якого проводяться розрахунки;
 • - Платежі за дорученням клієнта з його рахунку здійснюються при наявності коштів на цьому рахунку, за винятком випадку, коли договором банківського рахунку передбачено кредитування з боку банку рахунки клієнта (платника);
 • - Безготівкові розрахунки проводяться на підставі документів встановленої форми (розрахункових документів) [2] .

 • [1] Таку функцію в силу ст. 140 ГК можуть виконувати тільки готівкові гроші, тобто монети і банкноти Банку Росії.
 • [2] Новосьолова, Л. А. Грошові розрахунки у підприємницькій діяльності / Л. А. Новосьолова. М., 1996. С. 48, 49.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >