Розрахунки з використанням банківських карт

Розрахункові правовідносини, засновані на використанні банківських карт, отримали бурхливий розвиток в останні роки як в нашій країні, так і в багатьох промислово розвинених державах. Пов'язано це з досить високим рівнем практичності, зручності і вигоди для всіх учасників розрахунків з використанням банківських карт. Так, власники отримують можливість, вдавшись до споживчого кредиту без відвідування банку і виконавши лише мінімум формальностей, розраховуватися за товари і послуги, нс обмежуючи себе тією сумою, яку вони мають в наявності, і не несучи при цьому супутніх готівковим грошовим коштам ризиків (втрата, крадіжка і т.д.). Володарі карт, випущених в рамках міжнародної платіжної системи, можуть, перебуваючи за кордоном, розраховуватися по оплаті товарів і послуг, отримувати готівкові кошти країни перебування, при цьому позбавивши себе від проблем ввезення-вивезення готівки, обмежень по сумі і конвертації. Виступаючі в якості роботодавців організації використовують карти в якості зручного способу видачі зарплати своїм співробітникам. Розрахуватися банківською карткою можна при здійсненні покупок товарів і послуг через Інтернет, при бронюванні готелю або оренді автомобіля. Крім того, банківські карти дозволяють отримати готівкові кошти в місці знаходження і оплатити товари та надані послуги без необхідності мати при собі відповідні суми грошей. Багато розвинених зарубіжних країн щорічно відзначають у себе стабільне зростання ринку банківських карт, які стали невід'ємним елементом побуту громадян. Чималу користь від розвитку даного виду послуг отримують і кредитні організації, що емітують банківські карти, розширюючи таким чином свою клієнтуру і отримуючи плату за здійснення операцій з банківськими картами, що надходить в якості одного з джерел їх доходу. Торговельні організації, які беруть банківські карти в якості засобу платежу, також розширюють коло своїх клієнтів і піднімають престиж своєї фірми.

Темпи розвитку ринку банківських карт в Росії безпосередньо пов'язані з рівнем довіри населення до банківської системи. Тому в міру зміцнення банківської системи і підвищення до неї довіри населення, безумовно, відбудеться значне збільшення емісії та операцій з використанням банківських карт. У збільшенні частки безготівкових розрахунків, в тому числі за участю громадян, зацікавлене і держава, оскільки грошові кошти при розрахунках з використанням банківських карт проходять по банківських рахунках і, отже, більш транспарентні, тоді як операції з готівковими коштами складніше проконтролювати, а вони можуть бути предметом незаконних угод.

Банківські картки вперше з'явилися в США і Великобританії на початку минулого століття і використовувалися в основному в цілях оплати товарів з відстрочкою платежу. У середині XX ст. банківські карти використовуються вже в якості повноцінного засобу платежу. У Росії в даний час поряд з використанням міжнародних банківських карт (Visa, MasterCard, American Express) застосовуються і випускаються в системі локальних платіжних систем вітчизняні карти - "Золота Корона", "Юніон Кард", "СТБ Кард" і ін.

У найзагальнішому вигляді банківська карта може бути визначена в якості документа, що видається кредитною організацією на підтвердження розміщення на банківському рахунку грошових коштів у зазначеній в договорі валюті, що надає власнику картки можливість знімати готівкові кошти з рахунку і здійснювати оплату товарів, робіт і послуг в обсязі наявних на рахунку коштів.

За відсутності спеціального закону в Росії основним джерелом правового регулювання розрахунків з використанням банківських карт є Положення про емісію банківських карт і про операції, що здійснюються з використанням платіжних карт, затверджене ЦБ РФ 24.12.2004 ____ № 266-П, яке прийшло на зміну діяло раніше Положення порядок емісії кредитними організаціями банківських карт і здійснення розрахунків по операціях, що здійснюються з їх використанням, затвердженого ЦБ РФ 09.04.1998 № 23-П. Положення № 266-П розкриває основні поняття і перераховує види банківських карт, однак не дає визначення самого поняття "банківська карта". Крім того, деякі інші ключові поняття (авторизація, імпринтер, процесинг, еквайринг), раніше визначалися в Положенні ЦБ РФ № 23-П, також не отримали закріплення в Положенні № 266-П.

Відповідно до п. 1.4 Положення № 266-П кредитні організації - емітенти на території РФ здійснюють емісію банківських карт, які є видом платіжних карт як інструменту безготівкових розрахунків, призначеного для здійснення фізичними особами, в тому числі уповноваженими юридичними особами (власниками), операцій з грошовими коштами, що знаходяться у емітента, відповідно до законодавства РФ і договором з емітентом.

Аналіз наведеної норми дозволяє вивести визначення банківської карти в такий спосіб - це інструмент безготівкових розрахунків, призначений для здійснення фізичними особами операцій з грошовими коштами, що знаходяться у емітента відповідних банківських карт.

У різних доктринальних джерелах наводяться і деякі інші значення поняття "банківська карта", зокрема, в якості засобу ідентифікації її власника, засоби доступу до банківського рахунку, кошти для складання розрахункових та інших документів, що підлягають оплаті за рахунок клієнта. Так, І. А. спирання вважає, що "визначення банківської карти як засобу складання розрахункових документів є найбільш точним". При цьому він вказує: "Якщо власник отримує готівку грошові кошти в банкоматі або в касі емітента, то складається з використанням банківських карт документ є тільки касовим документом ... Якщо ж власник банківської карти отримує готівку грошові кошти не у емітента карти, а в іншому банку (банку-еквайрер), то документ, складений з використанням банківської карти, має ті якості і розрахункового, і касового документа ". "Розрахункова операція, - пише І. А. спирання, - має місце, оскільки відбувається виконання зобов'язання клієнта перед еквайрером по відшкодуванню виданої суми через інший банк - банк-емітент. Касова операція відбувається, тому що видаються готівкові грошові кошти" [1] .

Е. А. Павлодский визначає банківські карти наступним чином: "Банківські картки (іноді їх називають платіжними) представляють собою документ, що видається кредитною організацією на підтвердження розміщення на банківському рахунку грошових коштів у зазначеній в договорі валюті, на підставі якого власник картки отримує можливість неодноразово знімати з рахунку готівкові кошти і (або) здійснювати оплату послуг (виконаних робіт, придбаного товару) " [2] .

Л. Г. Єфімова називає банківські карти "інструментом безготівкових розрахунків" і підкреслює, що "особливості розрахунків з використанням банківських карток визначаються головним чином договорами учасників карткових розрахунків та внутрішніми документами платіжних організацій" [3] .

Незважаючи на наявність подібностей розрахунків з використанням банківських карт з відомими формами безготівкових розрахунків, а саме укладення договору з обслуговуючим банком про відкриття рахунку та здійснення операцій з видачі, зарахування та перерахування грошових коштів з рахунку клієнта - власника картки, окремі етапи механізму розрахунків, тим не Проте, видається правильним визнати в якості особливої ​​форми безготівкових розрахунків.

Обов'язковою умовою здійснення розрахункових правовідносин з використанням банківських карт виступає приєднання відповідного банку до однієї з відомих платіжних систем шляхом емісії, розповсюдження та еквайрингу банківських карт певного виду.

Кредитна організація має право здійснювати емісію банківських карт наступних видів: розрахункових (дебетових) карток, кредитних карт і передплачених карт.

Розрахункова (дебетова) карта призначена для здійснення операцій її власником в межах встановленої кредитною організацією - емітентом суми коштів (витратного ліміту), розрахунки за якими здійснюються за рахунок коштів клієнта, що знаходяться на його банківському рахунку, або кредиту, наданого кредитною організацією - емітентом клієнту відповідно до договору банківського рахунку при недостатності або відсутності на банківському рахунку грошових коштів (овердрафт).

Кредитна карта призначена для здійснення її утримувачем операцій, розрахунки за якими здійснюються за рахунок коштів, наданих кредитною організацією - емітентом клієнту в межах встановленого ліміту відповідно до умов кредитного договору.

Передплачений карта призначена для здійснення її утримувачем операцій, розрахунки за якими здійснюються кредитною організацією - емітентом від свого імені, і засвідчує право вимоги власника передплаченого карти до кредитної організації - емітенту по оплаті товарів (робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності) або видачі готівкових коштів . Кредитна організація - емітент зобов'язана визначити максимальну суму, в межах якої вона приймає на себе зобов'язання по одній передплаченого карго (ліміт передплаченого карти). Положенням ЦБ РФ від 24.12.2004 № 266-П кредитної організації - емітенту рекомендовано встановити граничну величину ліміту передплаченого карти в сумі 5 тис. Руб. або в еквівалентній сумі в іноземній валюті.

Кредитна організація (за винятком розрахункової небанківської кредитної організації) має право здійснювати емісію розрахункових (дебетових) карток і кредитних карт для фізичних осіб, юридичних осіб і індивідуальних підприємців, а також попередньо оплачених карток - для фізичних осіб. Розрахункова небанківська кредитна організація може здійснювати емісію розрахункових (дебетових) карток для юридичних осіб і індивідуальних підприємців, а також попередньо оплачених карток - для фізичних осіб.

Таким чином, ні небанківські кредитні організації, що здійснюють депозитні та кредитні операції, ні організації інкасації не можуть бути емітентами названих карт, і Положення про емісію банківських карт і про операції, що здійснюються з використанням платіжних карт, на них не поширюється, оскільки власники карток здійснюють операції з використанням розрахункових і кредитних карт з банківського рахунку, відкритого на підставі договору банківського рахунку, а власником передплаченого карти може бути тільки фізична особа. Тому єдиною небанківської кредитної організацією, яка може здійснювати емісію банківських карт, є PHКО.

Кредитна організація має право поширювати на території РФ банківські карти інших кредитних організацій - емітентів та платіжні картки емітентів - іноземних юридичних осіб, нс є іноземними банками (і. 1.7 Положення про емісію банківських карт і про операції, що здійснюються з використанням платіжних карт). При цьому кредитна організація має право одночасно здійснювати емісію банківських карт, еквайринг платіжних карт, а також поширення платіжних карт.

Емісія банківських карт для фізичних осіб, індивідуальних підприємців, юридичних осіб здійснюється кредитною організацією на підставі договору, що передбачає здійснення операцій з використанням банківських карт. Емісія розрахункових (дебетових) карток і кредитних карт, призначених для здійснення операцій, пов'язаних з власною господарською діяльністю кредитної організації, здійснюється на підставі розпорядження одноосібного виконавчого органу кредитної організації. Відповідно до п. 1.12 Положення про емісію банківських карт і про операції, що здійснюються з використанням платіжних карт, емісія розрахункових і кредитних карт оформляється на підставі договору банківського рахунку, що передбачає здійснення операцій з використанням розрахункових (дебетових) карток, кредитних карт, що укладається відповідно до вимог законодавства РФ. Раніше укладені договори потрібно доповнити умовами, що містяться в гл. 45 ГК, необхідними для підпорядкування таких договорів правовому режиму банківського рахунку, оформити картку зі зразками підписів і відбитка печатки і виконати вимоги Положення про порядок здійснення безготівкових розрахунків фізичними особами в Російській Федерації, що стосуються порядку відкриття і здійснення безготівкових розрахунків фізичними особами за поточним рахунком. Оскільки це пов'язано з певними технічними труднощами, особливо при великій клієнтській базі (запрошення клієнтів в банк для підписання додаткової угоди), Банк Росії рекомендував, якщо це передбачено договором (п. 1 ст. 450 ЦК), вносити зазначені зміни в односторонньому порядку з подальшим повідомленням клієнта (див. лист ЦБ РФ від 10.06.2005 № 85-Т "Про застосування нормативних актів Банку Росії, що регулюють операції з використанням банківських карт").

Конкретні умови надання грошових коштів для розрахунків по операціях, що здійснюються з використанням розрахункових (дебетових) карток, кредитних карт, порядок повернення наданих коштів, порядок документального підтвердження надання та повернення грошових коштів, а також нарахування та сплати відсотків за вказаними грошовими коштами можуть визначатися в договорі з клієнтом.

Надання кредитної організацією грошових коштів клієнтам для розрахунків по операціях, що здійснюються з використанням розрахункових (дебетових) карток, здійснюється за допомогою зарахування зазначених коштів на їх банківські рахунки.

Надання кредитної організацією грошових коштів клієнтам для розрахунків по операціях, що здійснюються з використанням кредитних карт, здійснюється за допомогою зарахування зазначених коштів на їх банківські рахунки, а також без використання банківського рахунку клієнта, якщо це передбачено кредитним договором при наданні грошових коштів у валюті РФ фізичним особам , а в іноземній валюті - фізичним особам - нерезидентам. Документальним підтвердженням надання кредиту без використання банківського рахунку клієнта є надійшов в кредитну організацію реєстр платежів, якщо інше не передбачено кредитним договором.

Виконання зобов'язань по поверненню наданих коштів і сплату по ним відсотків здійснюється клієнтами в безготівковому порядку шляхом списання або перерахування зазначених коштів та відсотків по ним з банківських рахунків клієнтів, відкритих у кредитній організації - емітенті або іншої кредитної організації, а також готівкою через касу , банкомат - клієнтами - фізичними особами.

На території РФ кредитні організації (кредитні організації - еквайрер) здійснюють розрахунки з організаціями торгівлі (послуг) по операціях, що здійснюються з використанням платіжних карт, і (або) видають готівку грошові кошти власникам платіжних карт, які не є клієнтами зазначених кредитних організацій (еквайринг).

Кредитна організація має право одночасно здійснювати емісію банківських карт, еквайринг платіжних карт, а також поширення платіжних карт. Емісія банківських карт, еквайринг платіжних карт, а також поширення платіжних карт здійснюються кредитними організаціями на підставі внутрішньобанківських правил, розроблених кредитною організацією відповідно до законодавства РФ, в тому числі Положенням про емісію банківських карт і про операції, що здійснюються з використанням платіжних карт, іншими нормативними актами Банку Росії, і правилами учасників розрахунків, що містять їх права, обов'язки і порядок проведення розрахунків між ними.

Внутрішньобанківські правила затверджуються органом управління кредитної організації, уповноваженим на це її статутом, і повинні бути обов'язкові для всіх співробітників кредитної організації. Внутрішньобанківські правила залежно від особливостей діяльності кредитної організації повинні містити:

 • - Порядок діяльності кредитної організації, пов'язаної з емісією банківських карт;
 • - Порядок діяльності кредитної організації, пов'язаної з еквайрингом платіжних карт;
 • - Порядок діяльності кредитної організації, пов'язаної з поширенням платіжних карт;
 • - Порядок діяльності кредитної організації при здійсненні розрахунків по операціях, що здійснюються з використанням платіжних карт;
 • - Систему управління ризиками при здійсненні операцій з використанням платіжних карт, включаючи порядок оцінки кредитного ризику, а також запобігання ризиків при використанні кодів, паролів як аналог власноручного підпису (АСП), в тому числі при обробці і фіксуванні результатів перевірки таких кодів, паролів;
 • - Порядок дій кредитної організації в разі втрати власником платіжних карт;
 • - Опис документообігу і технології обробки облікової інформації по операціях, що здійснюються з використанням платіжних карт;
 • - Порядок зберігання платіжних карт до процедури персоналізації (неперсоналізовані платіжні карти), придбаних кредитною організацією і містять реквізити (найменування емітента та ін.), Платіжних карт після процедури персоналізації, а також затверджений список посадових осіб, відповідальних за їх зберігання; порядок переміщення неперсоналізовані платіжних карт в межах кредитної організації і передачі їх на персоналізацію;
 • - Порядок надання грошових коштів клієнту у валюті РФ і в іноземній валюті для розрахунків по операціях, що здійснюються з використанням розрахункових (дебетових) карток, кредитних карт, і порядок повернення зазначених коштів, а також порядок нарахування відсотків на суми наданих коштів і порядок сплати їх клієнтом;
 • - Інші процедури, що регулюють питання проведення розрахунків за операціями, що здійснюються з використанням платіжних карт.

При здійсненні клієнтом - фізичною особою операцій з використанням передплаченого карти договір банківського рахунку (договір банківського вкладу) з фізичною особою не укладається.

Порядок і умови здійснення операцій з використанням передплаченого карти доводяться до відома клієнта - фізичної особи в доступній для ознайомлення формі, в тому числі шляхом розміщення інформації в місцях обслуговування клієнтів.

При видачі платіжної картки, здійсненні операцій з використанням платіжної картки кредитна організація зобов'язана ідентифікувати її держателя відповідно до п. 1 ст. 7 Закону про протидію відмиванню доходів в порядку, встановленому Положенням, затвердженим ЦБ РФ 19.08.2004 № 262-П.

Певною специфікою відрізняється також коло учасників розрахункових правовідносин, пов'язаних з використанням банківських карт. В якості учасників даних правовідносин виступають:

 • - Клієнт - власник банківської карти - фізична або юридична особа, що уклала з банком-емітентом договір банківського рахунку, який передбачає здійснення операцій з використанням банківських (платіжних) карт;
 • - Держатель банківської карти - власник банківської карти, а також особа, уповноважена власником банківської карти - юридичною особою на здійснення операцій з використанням банківської карти;
 • - Банк-емітент - банк, який здійснив емісію банківської карти і уклав з її власником договір, який передбачає здійснення операцій з використанням банківської карти;
 • - Еквайрер - кредитна організація, що здійснює розрахунки з торговими організаціями та організаціями, що надають послуги за операціями, що здійснюються з використанням банківських карт, а також видачу готівки власникам банківських карток, які не є клієнтами даної кредитної організації; кредитні організації - еквайрер повинні мати у своєму розпорядженні необхідними технічними пристроями, що дозволяють здійснювати операції з використанням банківських (платіжних) карт (банкомати, електронні термінали, імпринтери і т.п.);
 • - Організація торгівлі - організація, що здійснює торгівлю або надає послуги, яка прийняла на себе зобов'язання за договорами з іншими учасниками розрахунків із застосуванням банківських карт з прийому документів, складених з використанням банківських карт, з подальшою їх оплатою в порядку еквайрингу;
 • - Процесинговий центр - організація, що займається складанням документів, що містять інформацію про операції, що здійснюються з використанням платіжних карт за певний період часу, а також здійснює збір, обробку та розсилку учасникам розрахунків - кредитним організаціям інформації за операціями з платіжними картами;
 • - Розрахунковий агент - кредитна організація, що здійснює взаєморозрахунки між учасниками розрахунків але операцій з використанням банківських карт.

Учасники розрахункових правовідносин пов'язані між собою певними договірними зобов'язаннями. Особливе місце в системі даних договірних відносин займає договір, укладений між власником (утримувачем) банківської карти і банком-емітентом, зміст якого має детально регламентувати дії власника банківської карти і банку по здійсненню відповідних розрахунків.

Забезпечує проведення взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи ланцюг договірних зобов'язань включає в себе також договір, що укладається між організацією торгівлі і банком-еквайрер, який повинен передбачати взаємні зобов'язання сторін: організації торгівлі - приймати банківські (платіжні) картки та документи, складені з їх використанням, а банка-еквайрера - здійснювати платежі але документами, які складаються з використанням банківських карт. На договірній основі будуються також відносини між банками-емітентами, банками-еквайрера і відповідними платіжними системами, в рамках яких здійснюються розрахунки з використанням певних банківських (платіжних) карт, відбувається обмін інформацією і виробляються взаєморозрахунки між учасниками платіжної системи.

Операції, що здійснюються з використанням платіжних карт. Система договорів, що укладаються між учасниками розрахункових правовідносин, пов'язаних з існользованіем платіжних карт, повинна забезпечити для власників таких карт (клієнтів) реальну можливість здійснення в повному обсязі того кола операцій, який здійснюється на підставі Положення про емісію банківських карт і про операції, що здійснюються з використанням платіжних карт . Так, клієнт - фізична особа повинен мати можливість здійснювати з використанням банківської карти операції, перераховані в н. 2.3 Положення ЦБ РФ від 24.12.2004 № 266-П:

 • - Отримання готівкових коштів у валюті РФ або іноземній валюті на території РФ;
 • - Отримання готівкових коштів в іноземній валюті за межами території РФ;
 • - Оплату товарів (робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності) у валюті РФ на території РФ, а також в іноземній валюті - за межами території РФ;
 • - Інші операції у валюті РФ, щодо яких законодавством РФ не встановлено заборону (обмеження) на їх вчинення;
 • - Інші операції в іноземній валюті з дотриманням вимог валютного законодавства РФ.

Клієнти - фізичні особи з використанням розрахункових (дебетових) карток, кредитних карт можуть здійснювати операції у валюті, відмінній від валюти рахунку, валюти наданого кредиту, в порядку та на умовах, встановлених в договорі банківського рахунку, кредитному договорі. Клієнти - фізичні особи з використанням передплачених карт можуть здійснювати операції у валюті, відмінній від валюти засобів, внесених для розрахунків з використанням передплаченого карти, в порядку та на умовах, що доводяться до клієнтів - фізичних осіб у доступній для ознайомлення формі, в тому числі шляхом розміщення інформації в місцях обслуговування клієнтів. Положенням ЦБ РФ від 24.12.2004 № 266-П кредитним організаціям - емітентам передплачених карт рекомендовано в умови здійснення розрахунків з використанням передплачених карт включати положення, що передбачають, що зміна умов здійснення розрахунків (в тому числі тарифів) можливо тільки за погодженням з клієнтом. При здійсненні зазначених операцій валюта, отримана кредитною організацією - емітентом в результаті конверсійної операції, перераховується за призначенням без зарахування на рахунок клієнта - фізичної особи.

Клієнт - юридична особа , індивідуальний підприємець здійснює з використанням розрахункових (дебетових) карток, кредитних карт наступні операції:

 • - Отримання готівкових коштів у валюті РФ для здійснення на території РФ відповідно до порядку, встановленого Банком Росії, розрахунків, пов'язаних з господарською діяльністю, в тому числі - з оплатою витрат на відрядження та представницьких витрат;
 • - Оплату витрат у валюті РФ, пов'язаних з господарською діяльністю, в тому числі - з оплатою витрат на відрядження та представницьких витрат, на території РФ;
 • - Інші операції у валюті РФ на території РФ, щодо яких законодавством РФ, в тому числі нормативними актами Банку Росії, не встановлено заборону (обмеження) на їх вчинення;
 • - Отримання готівкових коштів в іноземній валюті за межами території РФ для оплати витрат на відрядження та представницьких витрат;
 • - Оплату витрат на відрядження та представницьких витрат в іноземній валюті за межами території РФ;
 • - Інші операції в іноземній валюті з дотриманням вимог валютного законодавства РФ.

Клієнт - юридична особа, індивідуальний підприємець може здійснювати з використанням розрахункових (дебетових) карток, кредитних карт зазначені операції по банківських рахунках, відкритим у валюті РФ, і (або) за банківськими рахунками, відкритими в іноземній валюті.

Кредитна організація - емітент зобов'язана визначити максимальну суму готівкових коштів у валюті РФ, яка може видаватися клієнтові - юридичній особі, індивідуальному підприємцю протягом одного операційного дня для вищевказаних цілей. Положенням ЦБ РФ від 24.12.2004 № 266-П кредитної організації - емітенту рекомендовано встановити для клієнта - юридичної особи, індивідуального підприємця можливість отримання готівкових коштів у валюті РФ в сумі, нс перевищує 100 тис. Руб. протягом одного операційного дня.

Клієнти - юридичні особи, індивідуальні підприємці з використанням розрахункових (дебетових) карток, кредитних карт можуть здійснювати операції у валюті, відмінній від валюти рахунку юридичної особи, індивідуального підприємця в порядку і на умовах, встановлених в договорі банківського рахунку. При здійсненні зазначених операцій валюта, отримана кредитною організацією - емітентом в результаті конверсійної операції, перераховується за призначенням без зарахування на рахунок клієнта - юридичної особи, індивідуального підприємця.

У разі відсутності або недостатності коштів на банківському рахунку при здійсненні клієнтом операцій з використанням розрахункової (дебетової) картки клієнту в межах ліміту, передбаченого в договорі банківського рахунку, може бути надано овердрафт для здійснення даної розрахункової операції при наявності відповідної умови в договорі банківського рахунку.

Кредитні організації при здійсненні емісії розрахункових (дебетових) карток, кредитних карт можуть передбачати в договорі банківського рахунку, кредитному договорі умова про здійснення клієнтом операцій з використанням даних карт, сума яких перевищує:

 • - Залишок грошових коштів на банківському рахунку клієнта в разі невключення до договору банківського рахунку умови надання овердрафту;
 • - Ліміт надання овердрафту;
 • - Ліміт кредиту, що надається, визначений у кредитному договорі.

Розрахунки за зазначеними операціями можуть здійснюватися шляхом надання клієнту кредиту в порядку і на умовах, передбачених договором банківського рахунку або кредитним договором з урахуванням норм Положення про емісію банківських карт і про операції, що здійснюються з використанням платіжних карт.

При відсутності в договорі банківського рахунку, кредитному договорі умови надання клієнту кредиту за зазначеними операціями погашення клієнтом заборгованості, що виникла здійснюється відповідно до законодавства РФ.

Підставою для складання розрахункових та інших документів для відображення сум операцій, що здійснюються з використанням платіжних карт, у бухгалтерському обліку учасників розрахунків є реєстр платежів або електронний журнал.

Списання або зарахування грошових коштів по операціях, що здійснюються з використанням платіжних карт, здійснюється не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​надходження в кредитну організацію реєстру платежів або електронного журналу.

У разі якщо реєстр платежів або електронний журнал надходить в кредитну організацію - емітент (кредитну організацію - еквайрер) до дня, що передує дню списання або зарахування грошових коштів з кореспондентського рахунку кредитної організації - емітента (кредитної організації - еквайрера), відкритого в кредитній організації, що здійснює взаєморозрахунки між учасниками розрахунків за операціями з використанням платіжних карт (розрахунковому агента), або дня надходження грошових коштів, внесених для розрахунків з використанням передплаченого карти, то розрахунки по операціях, що здійснюються з використанням платіжних карт, є незавершеними до зазначеного моменту з дня надходження реєстру платежів або електронного журналу.

Клієнти можуть здійснювати операції з використанням платіжної картки за допомогою кодів і паролів в рамках процедур їх введення, що застосовуються в якості АСП і встановлених кредитними організаціями в договорах з клієнтами.

По одному рахунку клієнта можуть відбуватися операції з використанням декількох розрахункових (дебетових) карток, кредитних карт, виданих кредитної організацією - емітентом клієнту (особі, уповноваженій клієнтом).

По декількох рахунках клієнтів можуть відбуватися операції з використанням однієї розрахункової (дебетової) картки або кредитної картки, виданої кредитної організацією - емітентом клієнту (особі, уповноваженій клієнтом).

 • [1] спирання, І. А. Правове регулювання операцій з банківськими картами / І. А. спирання. М., 2000. С. 57.
 • [2] Кредитні організації в Росії: правовий аспект / відп. ред. Е. А. Павлодский. С. 404 (автор розділу - Е. А. Павлодский).
 • [3] Єфімова, Л. Г. Банківські операції: право і практика / Л. Г. Єфімова. М., 2001. С. 404.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >