Розрахунки на основі прямих кореспондентських відносин

Дана форма розрахунків відрізняється можливістю забезпечення максимально можливої ​​швидкості виробництва розрахунків, а також мінімальної кількості осіб, які беруть участь при проведенні однієї розрахункової операції, що в свою чергу знижує ризик втрати і використання фальшивих документів.

У скоєнні розрахункової операції основними суб'єктами є:

- Банк-респондент - кредитна організація (філія), що відкрила кореспондентський рахунок (рахунок "НОСТРО")

в іншій кредитній організації (філії) і є його розпорядником;

- Банк-кореспондент - кредитна організація (філія), що відкрила кореспондентський рахунок (рахунок "ЛОРО") іншої кредитної організації (філії) банку - респондента і виконує за цим рахунком операції, передбачені договором між ними.

Здійснення розрахункових операцій за кореспондентськими рахунками кредитних організацій (філій), відкритим в інших кредитних організаціях, має ряд схожих рис з розрахунками за рахунками межфіліальних розрахунків між підрозділами однієї кредитної організації. Зокрема, розрахункові операції по ним здійснюються за умови забезпечення щоденного рівності залишків грошових коштів по кореспондентському рахунку за балансом кредитної організації (філії), що відкрила кореспондентський рахунок в іншому банку (філії) (банк-респондент) і за балансом банку-кореспондента, а також за рахунками межфіліальних розрахунків підрозділів однієї кредитної організації (головний кредитної організації або її філій).

Відображення розрахункових операцій в балансах банку-респондента і банку-кореспондента, а також в головний кредитної організації, її філій по рахунках межфіліальних розрахунків здійснюється однією календарною датою (число, місяць, рік) - датою перерахування платежу (ДПП).

Підтвердженням здійснення операції списання або зарахування коштів по рахунку межфіліальних розрахунків, також кореспондентському рахунку в іншій кредитній організації є виписка з цих рахунків (на паперовому носії або у вигляді електронного службово-інформаційного документа (есід)), спрямована банком-виконавцем банку-відправнику. При цьому за ДПП приймається день, за який дана виписка.

При здійсненні операцій по коррахунках "ЛОРО" і "НОСТРО" між банком-кореспондентом і банком-респондентом повинна бути досягнута домовленість;

  • - Про порядок встановлення ДПП під час проведення розрахункових операцій;
  • - Про правила обміну документами;
  • - Про зобов'язання банку-виконавця направляти банку-відправнику підтвердження про здійснення розрахункової операції для її відображення по коррахунку в банку-респондента і банку-кореспондента однією датою;
  • - Про порядок дій банків при надходженні розрахункового документа пізніше встановленої ДПП, несвоєчасному отриманні або неотриманні підтверджень про здійснення розрахункової операції або в зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин;
  • - Про кредитування рахунку банком-респондентом.

Операції зі списання грошових коштів з кореспондентського рахунку "ЛОРО" здійснюються банком-корес- пондентом за платіжним дорученням банку-респондента за умови достатності коштів на його рахунку. Невиконані через недостатність коштів на рахунку платіжні доручення банку-респондента повертаються банком-кор респондентом в день їх отримання, якщо інше не передбачено договором рахунки.

Списання грошових коштів без згоди банку-респондента виробляється у випадках, передбачених законодавством або договором рахунки. Розрахункові документи на безспірне (безакцептне) списання коштів за відсутності або недостатності на коррахунку коштів поміщаються банком-кореспондентом у відповідну картотеку неоплачених розрахункових документів і оплачуються в черговості, встановленої законодавством. При цьому допускається відгук неоплачених розрахункових документів, пред'явлених до коррахунку кредитної організації (філії) па безперечне (безакцептне) списання самими стягувачами (одержувачами) за їх письмовою заявою, спрямованому через обслуговуючу їх кредитну організацію (філія).

Банк-кореспондент припиняє проведення операцій по кореспондентському рахунку "ЛОРО" при розірванні договору рахунку після отримання заяви банку-респондента про закриття кореспондентського рахунку або настанні зазначеної в ньому дати розірвання договору рахунку. Усі які у банк-кореспондент розрахункові документи для списання з рахунку банку-респондента підлягають поверненню із зазначенням причини повернення: "Повернення невиконаними у зв'язку з закриттям кореспондентського рахунку".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >