Правовий режим валютних рахунків резидентів і нерезидентів

Валютний рахунок являє собою банківський рахунок резидента або нерезидента в уповноваженому банку або банківський рахунок резидента в банку за межами території РФ, який використовується для проведення голосування стосовно неї валютних операцій у випадках, встановлених Законом про валютне регулювання.

Валютні рахунки мають такі відмітні ознаки [1] :

 • а) відкриваються резидентами і нерезидентами з метою проведення валютних операцій, тобто мають спеціальним правовим режимом;
 • б) мають на увазі обов'язкове укладення договору банківського рахунку відповідного виду;
 • в) особливості правового режиму кожного виду валютного рахунку встановлені Законом про валютне регулювання, а також прийнятими відповідно до нього актами органів валютного регулювання і складаються в переліку операцій по зарахуванню (списанню) грошових коштів (як у рублях, так і в іноземній валюті), дозволених до проведення з того чи іншого валютного рахунку.

Валютні рахунки є головним інструментом здійснення валютних операцій резидентами і нерезидентами в Російській Федерації, а резидентами - також і за її межами. Головним кваліфікуючою ознакою валютного рахунку є не його номінал (він може відкриватися як в рублях, так і в іноземній валюті), а поширення на нього вимог валютного законодавства РФ і актів органів валютного регулювання, відповідальність за яке проте в даний час не встановлена [ 2][2] .

Проведення валютної операції готівковим порядком (без використання валютного рахунку), якщо вона не міститься в переліках, встановлених в абз. 3 і 4 ч. 2, п. 1-7 ч. 3 ст. 14 Закону про валютне регулювання, є порушенням валютного законодавства.

Законом про валютне регулювання правовий режим валютних рахунків диференційований залежно від статусу власника рахунку (резидента або нерезидента).

Відповідно до ч. 7 ст. 14 названого Закону резиденти можуть здійснювати розрахунки через свої банківські рахунки в будь-якій іноземній валюті з проведенням у разі потреби конверсійної операції але курсу, погодженим з уповноваженим банком, незалежно від того, в якій іноземній валюті був відкритий банківський рахунок.

Основними валютними рахунками резидентів в даний час є:

 • 1) поточні і транзитні валютні рахунки, що відкриваються резидентами в іноземній валюті в уповноважених банках;
 • 2) рахунки в іноземній валюті, що відкриваються резидентами в банках, розташованих за межами території РФ.

В даний час правовий режим поточного рахунку, що відкривається резидентам уповноваженими банками в іноземній валюті, максимально наближений до режиму розрахункового рахунку і призначений для обліку коштів в іноземній валюті, що надійшли резиденту, і здійснення інших операцій за рахунком відповідно до валютного законодавства.

На підставі інструкції ЦБ РФ від 30.03.2004 № 111-І уповноважений банк паралельно з поточним валютним рахунком відкриває резиденту транзитний валютний рахунок з метою ідентифікації надходжень іноземної валюти в їх користь і в цілях обліку валютних операцій.

На транзитний валютний рахунок уповноваженим банком зараховуються в повному обсязі всі надходження іноземної валюти на користь резидента, за винятком таких коштів, що зараховуються безпосередньо на поточний валютний рахунок:

 • - Грошові кошти, що надходять з одного поточного валютного рахунку резидента, відкритого в уповноваженому банку, на інший поточний валютний рахунок цього резидента, відкритий в цьому уповноваженому банку;
 • - Грошові кошти, що надходять від уповноваженого банку, в якому відкрито поточний валютний рахунок резидента, за укладеними між ними договорами;
 • - Грошові кошти, що надходять з поточного валютного рахунку одного резидента на поточний валютний рахунок іншого резидента, відкритий в одному уповноваженому банку.

З транзитного валютного рахунку грошові кошти списуються:

 • - Для здійснення продажу іноземної валюти;
 • - Для оплати витрат та інших платежів, передбачених в п. 1.3 інструкції ЦБ РФ від 30.03.2004 № 111-І;
 • - Для зарахування на поточний валютний рахунок резидента в цьому уповноваженому банку або на поточний валютний рахунок цього резидента (з попередніми зарахуванням на транзитний валютний рахунок), відкритий в іншому уповноваженому банку, валютного виторгу в сумі раніше оплачених з поточного валютного рахунку резидента витрат та інших платежів , зазначених у п. 1.3 інструкції ЦБ РФ від 30.03.2004 № 111-І;
 • - Для повернення помилково надійшли на користь резидента коштів;
 • - Для зарахування надходжень іноземної валюти, що не підлягають зарахуванню на поточний валютний рахунок резидента.

Після ідентифікації надійшла іноземної валюти за паспортами угод і її обліку для цілей валютного контролю відповідна сума зараховується на поточний валютний рахунок резидента.

Згідно ст. 14 Закону про валютне регулювання за загальним правилом юридичні особи - резиденти не має права здійснювати готівкові розрахунки в іноземній валюті та у валюті РФ з нерезидентами, за винятком таких випадків:

 • - Розрахунків з фізичними особами - нерезидентами в готівковій валюті РФ за договорами роздрібної купівлі-продажу товарів, а також розрахунків при наданні фізичним особам - нерезидентам на території РФ транспортних, готельних та інших послуг, що надаються населенню;
 • - Розрахунків з нерезидентами в готівковій іноземній валюті і валюті РФ за обслуговування повітряних суден іноземних держав в аеропортах, судів іноземних держав в річкових і морських портах, а також при оплаті нерезидентами аеронавігаційних, аеропортових і портових зборів на території РФ;
 • - Розрахунків в готівковій іноземній валюті і готівкової валюти РФ з нерезидентами за обслуговування повітряних суден таких юридичних осіб в аеропортах іноземних держав, судів таких юридичних осіб в річкових і морських портах іноземних держав, інших транспортних засобів таких юридичних осіб під час їх перебування на територіях іноземних держав , а також при оплаті такими юридичними особами аеронавігаційних, аеропортових, портових зборів та інших обов'язкових зборів на територіях іноземних держав, пов'язаних із забезпеченням діяльності таких юридичних осіб;
 • - Розрахунків в іноземній валюті та валюті РФ з розташованими за межами території РФ фізичними особами - резидентами, а також філіями, представництвами та іншими підрозділами юридичних осіб, створених відповідно до законодавства РФ, і фізичними особами - нерезидентами за договорами перевезення пасажирів, а також розрахунків в іноземній валюті та валюті РФ з розташованими за межами території РФ фізичними особами - резидентами і фізичними особами - нерезидентами за договорами перевезення вантажів, що перевозяться фізичними особами для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності;
 • - Дипломатичні представництва, консульські установи РФ та інші офіційні представництва Російської Федерації, що знаходяться за межами території РФ, а також постійні представництва Російської Федерації при міждержавних чи міжурядових організаціях можуть здійснювати без використання банківських рахунків в уповноважених банках розрахунки в готівковій іноземній валюті, перекладеної відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 9 Закону про валютне регулювання, з представниками або працівниками представництв зазначених в п. 18 ч. 1 ст. 9 названого Закону федеральних органів виконавчої влади та організацій.

Чинним законодавством передбачена можливість здійснення резидентами - фізичними особами окремих валютних операцій також без відкриття рахунку. Так, розрахунки при здійсненні валютних операцій фізичними особами - резидентами проводяться за загальним правилом через банківські рахунки в уповноважених банках, за винятком таких валютних операцій:

 • 1) передачі фізичною особою - резидентом валютних цінностей в дар Російській Федерації, суб'єкту РФ і (або) муніципального утворення;
 • 2) дарування валютних цінностей дружину і близьким родичам (відповідно до ст. 14 Сімейного кодексу РФ близькими родичами є родичі по прямій висхідній і низхідній лінії (батьки, діти, дідусі, бабусі та онуки), повнорідні та неповнорідні (мають загальних батька чи матір ) брати і сестри);
 • 3) заповіти валютних цінностей або отримання їх за правом спадкування;
 • 4) придбання та відчуження фізичною особою - резидентом з метою колекціонування одиничних грошових знаків і монет;
 • 5) переведення фізичною особою - резидентом з Російської Федерації та отримання в Російській Федерації фізичною особою - резидентом переказу без відкриття банківських рахунків, що здійснюються в установленому Банком Росії порядку, який може передбачати тільки обмеження суми переказу, а також поштового переказу;
 • 6) покупки у уповноваженого банку або продажу уповноваженому банку фізичною особою - резидентом готівкової іноземної валюти, обміну, заміни грошових знаків іноземної держави (групи іноземних держав), а також прийому для направлення на інкасо в банки за межами території РФ готівкової іноземної валюти;
 • 7) розрахунків фізичних осіб - резидентів в іноземній валюті в магазинах безмитної торгівлі, а також при реалізації товарів та наданні послуг фізичним особам - резидентам на шляху прямування транспортних засобів при міжнародних перевезеннях;
 • 8) розрахунків, що здійснюються фізичними особами - резидентами відповідно до ч. 6.1 ст. 12 Закону про валютне регулювання;
 • 9) перекладу без відкриття банківського рахунку фізичною особою - резидентом на користь нерезидента на території РФ, отримання фізичною особою - резидентом переказу без відкриття банківського рахунку на території РФ від нерезидента, що здійснюються в установленому Банком Росії порядку, який може передбачати, відповідно, тільки обмеження суми перекладу і суми отримання переказу.

Відповідно до вказівки ЦБ РФ від 30.03.2004 № 1412-У "Про встановлення суми переказу фізичною особою - резидентом з Російської Федерації без відкриття банківських рахунків" фізична особа - резидент має право при здійсненні ним валютних операцій перевести з Російської Федерації без відкриття банківського рахунку в уповноваженому банку іноземну валюту або валюту РФ в сумі, що не перевищує в еквіваленті 5 тис. дол. США, яка визначається з використанням офіційних курсів іноземних валют до рубля, встановлених Банком Росії на дату доручення уповноваженому банку на здійснення зазначеного переказу. Вказану суму не повинна перевищувати загальна сума переказів фізичної особи - резидента з Російської Федерації без відкриття банківського рахунку протягом одного операційного дня через уповноважений банк (його філія). Тому ніщо не заважає резиденту здійснити кілька перекладів на зазначену суму протягом операційного дня через різні уповноважені банки.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону про валютне регулювання резиденти відкривають без обмежень рахунки (вклади) в іноземній валюті в банках, розташованих за межами території РФ. При цьому резиденти зобов'язані повідомляти податкові органи за місцем свого обліку про відкриття (закриття) таких рахунків (вкладів) і про зміну їх реквізитів в строк не пізніше місяця з дня відповідно відкриття (закриття) або зміни реквізитів таких рахунків (вкладів) за формою, встановленою наказом Мінфіну Росії і ФПС Росії від 21.09.2010 № ММВ- 7-6 / 457 @.

Правовий режим рахунків (вкладів), відкритих резидентами в банках, розташованих за межами території РФ , характеризується наступними особливостями в частині здійснення за ними валютних операцій.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 Закону про валютне регулювання резиденти мають право переводити на свої рахунки (у внески), відкриті в банках за межами території РФ, кошти зі своїх рахунків (з вкладів) в уповноважених банках або інших своїх рахунків (вкладів), відкритих в банках за межами території РФ .

Переклади резидентами коштів на свої рахунки (у внески), відкриті в банках за межами території РФ, зі своїх рахунків (з вкладів) в уповноважених банках здійснюються при пред'явленні уповноваженому банку при першому перекладі повідомлення податкового органу за місцем обліку резидента про відкриття рахунку (вкладу) з відміткою про прийняття зазначеного повідомлення, за винятком операцій, необхідних відповідно до законодавства іноземної держави і пов'язаних з умовами відкриття зазначених рахунків (вкладів).

Крім того, згідно з ч. 5 ст. 12 Закону про валютне регулювання на рахунку (у внески) резидентів, відкриті в банках за межами території РФ, можуть бути зараховані кошти, отримані в наступних випадках:

 • - При зарахуванні валютної виручки на рахунки юридичних осіб - резидентів або третіх осіб в банках за межами території РФ - в цілях виконання зобов'язань юридичних осіб - резидентів за кредитними договорами та договорами позики з організаціями-нерезидентами, які є агентами урядів іноземних держав, а також за кредитними договорами і договорами позики, укладеним з резидентами держав - членів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) або ФАТФ на строк понад два роки;
 • - При оплаті замовниками (нерезидентами) місцевих видатків резидентів, пов'язаних зі спорудженням резидентами об'єктів на територіях іноземних держав, - на період будівництва, після закінчення якого кошти, що залишилися підлягають переведенню на рахунки резидентів, відкриті в уповноважених банках;
 • - При використанні іноземної валюти, одержуваної резидентами від проведення виставок, спортивних, культурних та інших аналогічних заходів за межами території РФ, для покриття витрат по їх проведенню - на період проведення цих заходів;
 • - При зарахуванні валютної виручки на рахунки транспортних організацій - резидентів в банках за межами території РФ - в цілях оплати виникають у таких транспортних організацій за межами території РФ витрат, пов'язаних з оплатою аеронавігаційних, аеропортових, портових зборів та інших обов'язкових зборів на територіях іноземних держав, витрат, пов'язаних з обслуговуванням знаходяться за межами території РФ повітряних, річкових, морських суден та інших транспортних засобів таких транспортних організацій та їх пасажирів, а також витрат для забезпечення діяльності знаходяться за межами території РФ філій, представництв та інших підрозділів таких транспортних організацій;
 • - При проведенні операцій, пов'язаних з розрахунками і перекладами при виконанні бюджетів бюджетної системи РФ відповідно до бюджетного законодавства РФ;
 • - При проведенні операцій, які передбачають розрахунки та перекази для здійснення діяльності дипломатичних представництв, консульських установ РФ і інших офіційних представництв РФ, що знаходяться за межами території РФ, а також постійних представництв РФ при міждержавних чи міжурядових організаціях;
 • - При здійсненні переказів фізичною особою - резидентом з Російської Федерації на користь інших фізичних осіб - резидентів на їх рахунки, відкриті в банках, розташованих за межами території РФ, в сумах, які перевищують протягом одного операційного дня через один уповноважений банк суми, що дорівнює в еквіваленті 5 тис. дол. США за офіційним курсом, встановленим Банком Росії на дату списання коштів з рахунку фізичної особи - резидента, за винятком випадків, зазначених у п. 17 ч. 1 ст. 9 Закону про валютне регулювання;
 • - При проведенні операцій, пов'язаних з розрахунками між транспортними організаціями і знаходяться за межами території РФ фізичними особами, а також філіями, представництвами та іншими підрозділами юридичних осіб, створених відповідно до законодавства РФ, але договорами перевезення пасажирів;
 • - При здійсненні переказів фізичними особами - резидентами зі своїх рахунків, відкритих в уповноважених банках, на користь інших фізичних осіб - резидентів, які є їхніми дружинами або близькими родичами (родичами по прямій висхідній і низхідній лінії (батьками і дітьми, дідусем, бабусею та онуками) , повнорідними і неповнорідними (мають загальних батька чи матір) братами і сестрами, усиновителями і усиновленими), на рахунки зазначених осіб, відкриті в уповноважених банках або в банках, розташованих за межами території РФ;
 • - При проведенні операцій, які передбачають перекази іноземної валюти на рахунки дипломатичних представництв, консульських установ РФ і інших офіційних представництв Російської Федерації, що знаходяться за межами території РФ, а також на рахунки постійних представництв Російської Федерації при міждержавних чи міжурядових організаціях з рахунків, відкритих в уповноважених банках федеральними органами виконавчої влади, що здійснюють функції, пов'язані з їх діяльністю за межами території РФ через своїх представників або представництва, і організаціями, що мають на підставі федерального закону право по використанню рахунків зазначених офіційних представництв та постійних представництв Російської Федерації, для виплати заробітної плати та інших виплат , пов'язаних з утриманням своїх представників або співробітників своїх представництв за межами території РФ, а також для оплати і (або) відшкодування витрат, пов'язаних з їх відрядженням;
 • - При здійсненні розрахунків в іноземній валюті та валюті РФ юридичними особами - резидентами з розташованими за межами території РФ фізичними особами - резидентами, а також філіями, представництвами та іншими підрозділами юридичних осіб, створених відповідно до законодавства РФ, і фізичними особами - нерезидентами за договорами перевезення пасажирів, а також розрахунки в іноземній валюті та валюті РФ з розташованими за межами території РФ фізичними особами - резидентами і фізичними особами - нерезидентами за договорами перевезення вантажів, що перевозяться фізичними особами для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності;
 • - Дипломатичні представництва, консульські установи РФ та інші офіційні представництва Російської Федерації, що знаходяться за межами території РФ, а також постійні представництва Російської Федерації при міждержавних чи міжурядових організаціях можуть здійснювати без використання банківських рахунків в уповноважених банках розрахунки в готівковій іноземній валюті, перекладеної відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 9 Закону про валютне регулювання, з представниками або працівниками представництв зазначених в п. 18 ч. 1 ст. 9 названого Закону федеральних органів виконавчої влади та організацій;
 • - Юридичні особи - резиденти можуть здійснювати без використання банківських рахунків в уповноважених банках розрахунки в готівковій іноземній валюті з розташованими за межами території РФ фізичними особами - резидентами але операціях, передбачених ч. 6.1 ст. 12 Закону про валютне регулювання.

На рахунки резидентів, відкриті в банках, розташованих на територіях іноземних держав, які є членами ОЕСР або ФЛТФ, можуть бути зараховані суми кредитів і позик в іноземній валюті, отримані за кредитними договорами та договорами позики з організаціями-нерезидентами, які є агентами урядів іноземних держав, а також але кредитними договорами та договорами позики, укладеним з резидентами держав - членів ОЕСР або ФАТФ на строк понад два роки.

Частиною 6 ст. 12 Закону про валютне регулювання встановлено загальне правило про можливість резидентів - фізичних осіб без обмежень здійснювати валютні операції, не пов'язані з передачею майна і наданням послуг на території РФ, з використанням засобів, зарахованих на рахунки (у внески), відкриті в банках за межами території РФ.

Юридичні особи - резиденти мають право без обмежень здійснювати валютні операції з коштами, зарахованими на рахунки (у внески), відкриті в банках за межами території РФ, за винятком валютних операцій між резидентами (крім валютних операцій, зазначених у ч. 6.1 ст. 12 Закону про валютне регулювання).

Відкриття та ведення рахунків у банках, що знаходяться за межами території РФ, пов'язані з обов'язком резидентів (за винятком фізичних осіб, дипломатичних представництв, консульських установ РФ і інших офіційних представництв Російської Федерації, що знаходяться за межами території РФ, а також постійних представництв Російської Федерації при міждержавних або міжурядових організаціях) представляти щоквартально, протягом 30 днів після закінчення кварталу, податковим органам за місцем свого обліку звітів про рух коштів по вказаних рахунках (вкладах) з підтверджуючими банківськими документами в порядку, встановленому постановою Уряду РФ від 28.12.2005 № 819 "про затвердження Правил подання резидентами податковим органам звітів про рух коштів по рахунках (вкладах) у банках за межами території Російської Федерації ".

Вимоги про порядок відкриття рахунків (вкладів) за межами Російської Федерації, проведення по вказаних рахунках (вкладах) валютних операцій і надання звітів не застосовуються до суб'єктів, щодо яких діє спеціальний режим - валютних бірж і уповноважених банків. В даний час особливий порядок відкриття (закриття) таких рахунків не встановлено, а особливо відкриття рахунків для уповноважених банків випливають із специфіки статусу кредитних організацій і особливостей міжбанківських відносин, в яких беруть участь дані кредитні організації.

Фізичні особи - резиденти зобов'язані подавати до податкових органів за місцем свого обліку тільки звіт про залишки коштів на рахунках (у вкладах) у банках за межами території РФ за станом на початок кожного календарного року.

Частиною 1 ст. 13 Закону про валютне регулювання передбачено право нерезидентів відкривати рахунки (вклади) в іноземній валюті та валюті РФ тільки в уповноважених банках.

Правовий режим валютних рахунків (вкладів) нерезидентів, відкритих на території РФ, має наступні особливості.

Нерезиденти мають право без обмежень перераховувати іноземну валюту і валюту РФ зі своїх банківських рахунків (з банківських вкладів) в банках за межами території РФ на свої банківські рахунки (в банківські вклади) в уповноважених банках.

Нерезиденти мають право без обмежень перераховувати іноземну валюту зі своїх банківських рахунків (з банківських вкладів) в уповноважених банках на свої рахунки (у внески) в банках за межами території РФ.

До числа валютних рахунків відносяться також спеціальні брокерські рахунки для обліку грошових коштів нерезидентів, торговий банківський рахунок і кліринговий банківський рахунок - у випадках їх відкриття нерезидентам незалежно від валюти рахунку, або при їх відкритті резидентам в будь-якій іноземній валюті.

Відповідно до ч. 8 ст. 14 Закону про валютне регулювання для обліку грошових коштів нерезидентів професійні учасники ринку цінних паперів відкривають в уповноважених банках спеціальні брокерські рахунки. Уповноважені банки, які є професійними учасниками ринку цінних паперів, самостійно відкривають і ведуть спеціальні брокерські рахунки для обліку грошових коштів своїх клієнтів-нерезидентів. Спеціальний брокерський рахунок служить для зберігання грошових коштів клієнтів, переданих брокеру для здійснення угод з цінними паперами та (або) укладення договорів, які є похідними фінансовими інструментами, а також грошових коштів, отриманих брокером за такими угодами і (або) такими договорами, які здійснені ( укладені) брокером на підставі договорів з клієнтами. На грошові кошти клієнтів, що знаходяться на спеціальному брокерському рахунку, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями брокера. Брокер не має права зараховувати власні грошові кошти на спеціальний брокерський рахунок, за винятком випадків їх повернення клієнту і (або) надання позики клієнту в порядку, встановленому ст. 3 Закону про ринок цінних паперів.

Відповідно до ст. 15 Закону про кліринг торговий банківський рахунок може відкриватися як в рублях, так і в іноземній валюті. Торговим банківським рахунком може бути спеціальний брокерський рахунок. На торговому банківському рахунку враховуються кошти, які можуть бути використані для виконання і (або) забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, а також зобов'язань по сплаті винагороди клірингової організації і організаціям, зазначеним у п. 4-7 ч. 2 ст. 19 Закону про кліринг. Операції за вказаною рахунку здійснюються або на підставі розпоряджень клірингової організації без розпорядження особи, якій відкрито цей рахунок, або на підставі розпоряджень особи, якій відкрито такий рахунок, за згодою клірингової організації.

Згідно ст. 16 Закону про кліринг кліринговий банківський рахунок також може відкриватися як в рублях, так і в іноземній валюті. Кліринговим банківським рахунком може бути і спеціальний брокерський рахунок. На кліринговому банківському рахунку враховуються кошти, які можуть бути використані для виконання і (або) забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, а також зобов'язань по сплаті винагороди клірингової організації і організаціям, зазначеним у п. 4-7 ч. 2 ст. 19 Закону про кліринг.

Основна відмінність торгового банківського рахунку від клірингового банківського рахунку полягає в суб'єктний склад власника відповідного рахунку: торговий банківський рахунок відкривається учасникам клірингу та іншим особам, передбаченим правилами клірингу, в той час як кліринговий банківський рахунок може бути відкритий тільки клірингової організації.

 • [1] Валютне право: навч. допомога. С. 178, 179.
 • [2] Раніше такі порушення кваліфікувалися за ч. 1 ст. 15.25 КоАП як незаконні валютні операції. В даний час позиція Президії ВАС РФ полягає в тому, що порушення порядку здійснення розрахунків, встановленого ч. 2 і 3 ст. 14 Закону про валютне регулювання, тобто проведення готівкових розрахунків при здійсненні валютної операції, яка не заборонена законодавством, не утворює об'єктивної сторони складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15.25 КоАП (див., Наприклад, постанови Президії ВАС РФ від 17.02.2009 № 12089/08 і від 01.09.2009 № 4140/09). Таким чином, ч. 1 ст. 15.25 КоАП встановлює відповідальність тільки за незаконні валютні операції, а не за валютні операції, хоча і дозволені Законом про валютне регулювання до проведення, тобто законні, але здійснені з порушенням встановленого способу їх проведення (готівковий / безготівковий розрахунок).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >