Порядок оформлення уповноваженими банками паспортів угод

Уповноважені банки, будучи агентами валютного контролю, здійснюють покладені на них функції в даній сфері головним чином за допомогою відкриття і ведення паспорта угоди.

Паспорт угоди (ПС)

Він являє собою документ валютного контролю, що містить необхідні відомості з контракту (договору, угоди) між резидентом і нерезидентом, що передбачає проведення валютних операцій, які полягають в здійсненні розрахунків і переказів через рахунки резидента, відкриті в уповноважених банках, а також через рахунки в банк-нерезидент :

  • - За що вивозяться з митної території РФ або ввозяться на митну територію РФ товари, а також виконуються роботи, надані послуги, передану інформацію і результати інтелектуальної діяльності, у тому числі виключні вдачі на них, за зовнішньоторговельним договором (контрактом), укладеним між резидентом (юридичною особою і індивідуальним підприємцем) і нерезидентом;
  • - При наданні резидентами позик в іноземній валюті та у валюті РФ нерезидентам, а також при отриманні резидентами кредитів і позик в іноземній валюті та у валюті РФ від нерезидентів за кредитним договором.

ПС виконує дві основні функції: контрольну і інформаційну. ПС є одним з документів валютного контролю (п. 12 ч. 4 і п. 7 ч. 13 ст. 23 Закону про валютне регулювання); одночасно він - основа для формування уповноваженим банком досьє по ПС - добірки документів, що накопичується в цілях обліку валютних операцій.

При декларуванні товарів ПС представляється митним органам, а його реквізити вказуються в декларації на товари при розміщенні товарів у заявлену митну процедуру, за винятком митних процедур митного транзиту та інших митних процедур, які встановлюються відповідно до розд. 6 ТК ТЗ. Наприклад, не вимагається подання ПС при подачі декларації на товари, до яких не застосовуються вивізні митні збори, при їх приміщенні під митні процедури експорту та тимчасового вивезення. Однак в цьому випадку все ж необхідно вказувати в декларації на товари номер паспорта угоди [1] .

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону про валютне регулювання Банк Росії встановив правила оформлення резидентами в уповноважених банках ПС при здійсненні валютних операцій між резидентами і нерезидентами в гл. 3 інструкції ЦБ РФ від 16.06.2004 № 117-І "Про порядок подання резидентами і нерезидентами уповноваженим банкам документів та інформації при здійсненні валютних операцій, порядок обліку уповноваженими банками валютних операцій і оформлення паспортів угод". Згідно п. 3.2 зазначеної інструкції оформлення ПС не потрібно при здійсненні валютних операцій за зовнішньоторговельним контрактом або кредитним договором, укладеним:

  • - Між нерезидентами та фізичними особами - резидентами, які не є індивідуальними підприємцями, при здійсненні зазначеними резидентами валютних операцій за контрактом;
  • - Між нерезидентом і кредитною організацією - резидентом;
  • - Між нерезидентом і федеральними органами виконавчої влади, спеціально уповноваженими Урядом РФ на здійснення валютних операцій відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону про валютне регулювання [2] ;
  • - Між нерезидентом та резидентом у разі, якщо загальна сума кредитного договору не перевищує в еквіваленті 5 тис. Дол. США за офіційним курсом іноземних валют до рубля, встановленому Банком Росії на дату укладення кредитного договору, або, в разі зміни суми кредитного договору, на дату укладення останніх змін (доповнень) до кредитного договору, які передбачають такі зміни;
  • - Між нерезидентом та резидентом у разі, якщо загальна сума зовнішньоторговельного контракту не перевищує в еквіваленті 50 тис. Дол. США за офіційним курсом іноземних валют до рубля, встановленому Банком Росії на дату укладення контракту, або, в разі зміни суми контракту, на дату укладення останніх змін (доповнень) до контракту, що передбачають такі зміни.

За контрактом, в якому не зазначена його сума, ПС оформляється в разі, якщо резидент, виходячи з відомих йому на дату оформлення ПС відомостей, передбачає, що сума за контрактом перевищить в еквіваленті вказане граничне значення в дол. США. У цьому випадку в графі 5 розд. 3 ПС проставляється символ "б / д" (п. 2 інформаційного листа ЦБ РФ від 31.12.2004 № 30 "Узагальнення практики застосування нормативних актів Банку Росії з питань валютного регулювання і валютного контролю").

При розрахунках між резидентами і нерезидентами за договорами оренди (лізингу) нерухомого майна і транспортних засобів, віднесених до нерухомих речей, оформлення ПС повинно здійснюватися при ввезенні (вивезенні) зазначеного майна в Російську Федерацію (з Російської Федерації). У випадках коли ввезення (вивезення) зазначеного майна відсутня, оформлення ПС за договорами лізингу можливо (п. 3 інформаційного листа ЦБ РФ від 31.12.2004 № 30).

Оформляти ПС необхідно і при здійсненні валютних операцій між резидентом і нерезидентом але договорами страхування (перестрахування) (п. 4 інформаційного листа ЦБ РФ від 31.12.2004 № 30).

  • [1] Наказ ФМС Росії від 09.03.2011 № 513 "Щодо неподання паспорта угоди при митному декларуванні товарів, які розміщені під митні процедури експорту та тимчасового вивезення".
  • [2] Відповідно до постанов Уряду РФ від 20.12.2004 № 813, від 10.04.2006 № 203, від 30.12.2006 № 856, від 26.11.2007 № 803, від 12.03.2008 № 166 такими органами виконавчої влади є: СЗР Росії, Міноборони Росії (орган зовнішньої розвідки Міноборони Росії), МЗС Росії, Казначейство Росії і ФСБ Росії.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >