Випуск акцій при установі та реорганізації кредитної організації

При створенні кредитної організації у формі АТ шляхом заснування або реорганізації (злиття, поділу, виділення або перетворення з ТОВ у АТ) всі акції повинні бути розміщені серед її засновників.

Розміщення цінних паперів при реорганізації кредитних організацій у формі перетворення, злиття, приєднання, поділу здійснюється шляхом конвертації.

Розміщення цінних паперів при виділенні кредитних організацій здійснюється шляхом:

  • - Конвертації;
  • - Розподілу акцій створеної при виділенні кредитної організації серед акціонерів кредитної організації, реорганізованої шляхом такого виділення;
  • - Придбання акцій створеної при виділенні кредитної організації самої кредитної організацією, реорганізованої шляхом такого виділення.

При установі кредитної організації категорії та типи акцій, що підлягають розміщенню серед засновників, а також розмір статутного капіталу визначаються в письмовому договорі про створення кредитної організації. У разі заснування кредитної організації однією особою рішення про заснування повинно визначати розмір статутного капіталу кредитної організації, категорії (типи) акцій, розмір і порядок їх оплати.

Конвертація акцій приєднаної кредитної організації може здійснюватися в акції, придбані і (або) викуплені кредитною організацією, до якої здійснюється приєднання, і (або) надійшли в розпорядження цієї кредитної організації, і (або) в її додаткові акції.

Порядок випуску акцій кредитної організації, що реорганізується шляхом приєднання до неї іншої кредитної організації, а також порядок і умови конвертації акцій приєднується кредитної організації в акції кредитної організації, до якої здійснюється приєднання, визначаються в договорі про приєднання, затвердженому зборами акціонерів (учасників) кожної кредитної організації , що бере участь в реорганізації.

Акції приєднується кредитної організації, що належать кредитної організації, до якої здійснюється приєднання, акції кредитної організації, до якої здійснюється приєднання, належать приєднується кредитної організації, якщо це передбачено договором про приєднання [1] , а також власними акціями, що належать приєднується кредитної організації, погашаються.

Порядок випуску акцій кредитної організації, створюваної шляхом злиття, а також порядок і умови конвертації акцій (часток) кожної кредитної організації в акції нової кредитної організації визначаються в договорі про злиття, затвердженому зборами акціонерів (учасників) кожної кредитної організації, яка бере участь у злитті.

При злитті акції (частки) кредитної організації, що належать іншій кредитній організації, яка бере участь у злитті, а також власні акції (частки), що належать бере участь у злитті кредитної організації, обмінюються на акції створюваної кредитної організації. Одночасно акції (частки) кредитної організації, що належать іншій кредитній організації, яка бере участь у злитті, а також власні акції (частки), що належать бере участь у злитті кредитної організації, погашаються.

Порядок випуску акцій кредитних організацій, що створюються при поділі кредитної організації, а також порядок і умови конвертації акцій (часток), що реорганізується кредитної організації в акції створюваних шляхом поділу кредитних організацій визначається радою директорів (наглядовою радою) реорганізується кредитної організації і затверджується загальними зборами її акціонерів (учасників ).

Кожен акціонер компанії, що реорганізується кредитної організації, який голосував проти або нс брав участі в голосуванні з питання про реорганізацію, повинен отримати акції кожної кредитної організації, створюваної в результаті поділу, що надають ті ж права, що і акції, що належать йому в реорганізується кредитної організації, пропорційно числу належних йому акцій цієї кредитної організації.

Порядок випуску акцій новостворюваних кредитних організацій шляхом виділення, а також визначення умов і порядку конвертації акцій (часток), що реорганізується кредитної організації в акції виділяються кредитних організацій встановлюються радою директорів (наглядовою радою) реорганізується у формі виділення кредитної організації і затверджуються загальними зборами її акціонерів (учасників ).

Якщо рішення про реорганізацію кредитної організації у формі виділення передбачає конвертацію акцій компанії, що реорганізується кредитної організації в акції створюваної або розподіл акцій створюваної кредитної організації серед акціонерів компанії, що реорганізується кредитної організації, кожен акціонер компанії, що реорганізується кредитної організації, який голосував проти або який не брав участі в голосуванні з питання про реорганізацію, повинен отримати акції кожної з кредитних організацій, що створюються в результаті виділення, надають ті ж вдачі, що і акції, що належать йому в реорганізується кредитної організації, пропорційно числу належних йому акцій цієї кредитної організації.

Акції банку під час її заснування повинні бути повністю оплачені протягом 30 днів з моменту видачі кредитної організації свідоцтва про державну реєстрацію.

При реорганізації кредитної організації акції можуть бути конвертовані тільки в акції. При цьому звичайні акції можуть бути конвертовані тільки в звичайні акції, а привілейовані акції - в звичайні або привілейовані акції.

Облігації та опціони кредитної організації - емітента можуть бути конвертовані тільки в облігації та опціони кредитної організації - емітента відповідно. При цьому одна облігація повинна бути конвертована в одну облігацію, яка надає ті ж права, а один опціон кредитної організації - емітента - в один опціон кредитної організації - емітента, що надає ті ж права.

Розміщення цінних паперів кредитної організації, створеної в результаті злиття, поділу, виділення і перетворення, здійснюється відповідно до договору про злиття, рішенням про поділ, виділення, перетворення в день державної реєстрації цієї кредитної організації. Розміщення цінних паперів кредитної організації, до якої здійснено приєднання, здійснюється відповідно до договору про приєднання в день внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про припинення діяльності приєднується кредитної організації.

Цінні папери кредитних організацій, підприємств, що реорганізуються шляхом приєднання, злиття, поділу, виділення і перетворення, при їх конвертації погашаються.

  • [1] В іншому випадку (якщо зазначені акції не підлягають погашенню), вони не надають право голосу, не враховуються при підрахунку голосів, по них не нараховуються дивіденди. Такі акції повинні бути реалізовані за ціною не нижче їх ринкової вартості і не пізніше одного року після їх придбання кредитною організацією, в іншому випадку кредитна організація зобов'язана прийняти рішення про зменшення свого статутного капіталу шляхом погашення таких акцій.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >