Випуск опціонів кредитної організації - емітента

Опціон кредитної організації - емітента є іменним цінним папером.

Ухвалення рішення про розміщення опціонів емітента та їх розміщення здійснюються відповідно до правил розміщення цінних паперів, конвертованих в акції.

Кредитна організація не має права розміщувати опціони емітента, якщо кількість оголошених акцій менша за кількість акцій, право на придбання яких надають такі опціони.

Кількість акцій певної категорії (типу), право на придбання яких надають опціони кредитної організації - емітента, не може перевищувати 5% акцій цієї категорії (типу), розміщених на дату подання документів для державної реєстрації випуску опціонів кредитної організації - емітента.

Розміщення опціонів емітента можливо тільки після повної оплати статутного капіталу кредитної організації - емітента.

Опціон кредитної організації - емітента виповнюється шляхом його конвертації в додаткові акції на вимогу власника опціону кредитної організації - емітента. Переважне право на придбання додаткових акцій, що розміщуються в цілях виконання зобов'язань по опціонах кредитної організації - емітента, не застосовується.

Термін, протягом якого власниками опціонів кредитної організації - емітента можуть бути подані заяви про конвертацію, а також термін, протягом якого повинна бути здійснена конвертація опціонів кредитної організації - емітента в додаткові акції, не може наступати раніше дати державної реєстрації звіту про підсумки випуску ( додаткового випуску) опціонів кредитної організації - емітента.

Якщо протягом терміну, встановленого для заявлення вимоги власником опціону про сто конвертації в додаткові акції, зазначена вимога не буде заявлено, права за опціоном кредитної організації - емітента припиняються і такі опціони погашаються (анулюються), при цьому у власника опціону кредитної організації - емітента не може виникає права вимагати будь-якої компенсації від кредитної організації - емітента цього опціону.

Процедура емісії цінних паперів

Дана процедура включає наступні етапи:

  • - Прийняття рішення про розміщення цінних паперів;
  • - Затвердження рішення про випуск (додатковий випуск) цінних паперів;
  • - Державну реєстрацію випуску (додаткового випуску) цінних паперів;
  • - Розміщення цінних паперів;
  • - Державну реєстрацію звіту про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів або подання до реєструючого органу повідомлення про підсумки випуску облігацій у випадку, визначеному гл. 16 інструкції ЦБ РФ від 10.03.2006 № 128-І.

Державна реєстрація випуску (додаткового випуску) цінних паперів кредитної організації супроводжується реєстрацією їх проспекту в разі розміщення цінних паперів шляхом відкритої підписки або шляхом закритої підписки серед кола осіб, число яких перевищує 500.

В інших випадках державна реєстрація випуску (додаткового випуску) цінних паперів може супроводжуватися реєстрацією проспекту цінних паперів на розсуд кредитної організації, якщо вона передбачає публічне звернення цінних паперів.

Якщо державна реєстрація випуску (додаткового випуску) ланцюгових паперів кредитної організації супроводжується реєстрацією проспекту цінних паперів, кожен етап процедури емісії супроводжується розкриттям інформації.

Придбання та (або) отримання в довірче управління в результаті однієї або декількох угод однією юридичною чи фізичною особою або групою юридичних та (або) фізичних осіб, пов'язаних між собою угодою, або групою юридичних осіб, які є дочірніми або залежними по відношенню один до одного, понад 1% акцій кредитної організації - емітента вимагає повідомлення Банку Росії, а понад 20% - отримання попередньої згоди Банку Росії (див. § 7 гл. IV).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >