Рішення про розміщення цінних паперів

Під рішенням про розміщення цінних паперів розуміється одне з таких рішень:

 • - Рішення про створення кредитної організації шляхом заснування або реорганізації;
 • - Рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій;
 • - Рішення про збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій;
 • - Рішення про розміщення цінних паперів шляхом конвертації в них конвертованих цінних паперів іншого виду, категорії (іншого типу);
 • - Рішення про зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій;
 • - Рішення про внесення змін до статуту кредитної організації - емітента, що стосуються наданих за привілейованими акціями цього типу прав;
 • - Рішення про консолідацію акцій;
 • - Рішення про дроблення акцій;
 • - Рішення про розміщення облігацій;
 • - Рішення про розміщення опціонів кредитної організації - емітента.

Рішення про розміщення цінних паперів має містити реквізити, зазначені в п. 10.2 інструкції ЦБ РФ від 10.03.2006 № 128-І.

Як кола осіб, серед яких передбачається здійснити розміщення цінних паперів за допомогою закритої підписки, в рішенні про розміщення цінних паперів можуть бути вказані імена, назви і (або) категорії цих осіб. У разі якщо коло осіб, серед яких передбачається здійснити розміщення цінних паперів, визначений шляхом зазначення на категорію (категорії) таких осіб, при цьому з документів, поданих для державної реєстрації випуску (додаткового випуску) цінних паперів, не випливає, що число осіб, серед яких вони будуть розміщені, не перевищить 500, такі цінні папери вважаються розміщеними за допомогою закритої підписки серед кола осіб, число яких перевищує 500.

Ціна (ціни) розміщення цінних паперів, що розміщуються шляхом підписки, встановлюється в цифровому вираженні. Порядок визначення ціни (цін) розміщення може встановлюватися:

 • а) у вигляді формули зі змінними (курс певної іноземної валюти, котирування певного цінного паперу у організатора торгівлі на ринку цінних паперів та ін.), значення яких не можуть змінюватися на розсуд кредитної організації - емітента. Порядок визначення ціни розміщення цінних паперів у вигляді формули повинен дозволяти визначати ціну розміщення на будь-яку дату протягом усього терміну розміщення цінних паперів;
 • б) шляхом вказівки на те, що ціна розміщення визначається радою директорів (наглядовою радою) кредитної організації - емітента. У цьому випадку порядок визначення ціни (цін) розміщення цінних паперів може передбачати:
  • - Визначення ціни (цін) розміщення цінних паперів в ході торгів, на яких здійснюється розміщення цінних паперів;
  • - Мінімальну ціну розміщення цінних паперів (ціну відсікання), нижче якої уповноважений орган управління кредитної організації - емітента нс може визначити ціну (ціни) розміщення цінних паперів;
  • - Інші вимоги або умови, відповідно до яких уповноваженим органом управління кредитної організації - емітента повинна визначатися ціна (ціни) розміщення цінних паперів.

Умови проведення торгів, в ході яких визначається ціна (ціни) розміщення цінних паперів, повинні передбачати подачу учасниками торгів заявок, що містять кількість придбаних цінних паперів і ціну їх придбання (конкурентні заявки), і можуть передбачати подачу учасниками торгів заявок, що містять загальну суму, на яку заявник зобов'язується придбати цінні папери без визначення кількості придбаних цінних паперів і ціни їх придбання (неконкурентні заявки).

Пріоритетному задоволенню повинні підлягати конкурентні заявки, які містять найбільшу ціну придбання. У разі якщо умови проведення торгів передбачають подачу учасниками торгів як конкурентних, так і неконкурентних заявок, пріоритетного задоволення підлягають конкурентні заявки.

Конкурентні заявки повинні задовольнятися за ціною, вказаною в конкурентній заявці, яка в разі встановлення ціни відсікання не повинна бути нижче такої ціни відсікання. Неконкурентні заявки повинні задовольнятися але середньозваженою ціною всіх задоволених в ході торгової сесії конкурентних заявок чи іншої ціною, розрахованою на підставі такої середньозваженої ціни.

У разі якщо рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій, а також рішення про розміщення шляхом підписки облігацій кредитної організації - емітента, що діє у формі АТ, або опціонів кредитної організації - емітента приймається загальними зборами акціонерів, встановлена ​​цим рішенням ціна розміщення цінних паперів повинна відповідати ціні розміщення цінних паперів, визначеної рішенням ради директорів (наглядової ради) кредитної організації - емітента. При цьому вказане рішення ради директорів (наглядової ради) повинно бути прийнято до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про розміщення цінних паперів.

Рішення про розміщення облігацій шляхом підписки також має містити порядок і термін погашення, порядок визначення доходу за облігаціями.

Рішення про розміщення цінних паперів приймається уповноваженим органом кредитної організації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >