Маркетинг готельного підприємства

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПЕРЕДМОВА СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І РОЛЬ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Сутність та специфіка маркетингу готельних послуг. Основні поняття і категорії Цілі і завдання, принципи і функції маркетингу готельних послуг Тенденції розвитку маркетингу готельних послуг: ретроспективні та сучасні концепції маркетингу в практиці готельної діяльності Комплекс маркетингу в готельному бізнесі Специфіка перших моделей маркетингу послуг Роль і значення базових елементів комплексу маркетингу. Концепції "4P", "7 P" і "9P" в готельному маркетингуПитання і завдання для самоконтролю РИНОК ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ І ЙОГО КОМПОНЕНТИ Основні поняття і елементи ринку готельних послуг Закон попиту і пропозиції Основи аналізу і досліджень ринку готельних послуг Визначення ємності і частки ринку Стратегії та перспективи розвитку туризму і готельного бізнесу, їх зв'язок з іншими галузевими ринкамиПитання і завдання для самоконтролю СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ Маркетингові дослідження і їх роль у формуванні інформаційної бази підприємств готельного бізнесу і туризму Цілі і завдання маркетингових досліджень. Основні види досліджень, які використовуються готельними підприємствами Характеристика основних етапів процесу проведення маркетингових досліджень Методологічні підходи та методи проведення маркетингових досліджень Система маркетингової інформації готельного підприємства Дослідження маркетингового середовища готельного підприємства Цілі, напрямки і методи аналізу зовнішнього середовища Експертні підходи до оцінки впливу факторів макросередовища Методи аналізу галузевої конкуренції в готельному бізнесі Аналіз внутрішнього середовища (управлінський аналіз) Маркетингові дослідження споживачів послуг індустрії гостинності Маркетингові дослідження готельного ринку і конкурентівПитання і завдання для самоконтролю ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ Організація і управління маркетинговою діяльністю готельного підприємства Аналіз ринкових можливостей і відбір цільових ринків Стратегічне і тактичне планування маркетингової діяльності готельних підприємств Ситуаційний аналіз як основа маркетингового планування SWOT-аналіз і PEST-аналіз Розробка маркетингових стратегій на основі матриці "продукт - ринок" і матриці Бостонської консультаційної групи Розробка плану маркетингу готельного підприємства Реалізація та контроль виконання плану маркетингу Принципи організації служби маркетингу на підприємствах індустрії гостинностіПитання і завдання для самоконтролю ГОТЕЛЬНИЙ ПРОДУКТ І ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Готельний продукт і його структура Розробка готельного продукту на основі багаторівневого маркетингового підходу Формування продуктової стратегії готельного підприємства Основні рішення в області асортиментної політики готельного підприємства Стратегії розробки нових готельних продуктів Концепція життєвого циклу продукту Сегментація ринку готельних продуктів Поняття, значення і критерії сегментації ринку Вибір цільового ринку і стратегії охоплення ринку Позиціонування готельних продуктів і послугПитання і завдання для самоконтролю ЦІНОУТВОРЕННЯ В ГОТЕЛЬНОМУ МАРКЕТИНГУ Ціна як елемент комплексу маркетингу готельного підприємства Постановка цілей і вибір методу ціноутворення Розробка і реалізація цінової стратегії готельного підприємства Ціноутворення на різних типах ринку Аналіз цінової політики конкурентів готельних підприємств Методика розрахунку базисної ціни готельного продукту і оцінка витратПитання і завдання для самоконтролю ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ І СТРАТЕГІЇ ЗБУТУ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Характеристика каналів розподілу готельних підприємств Канали збуту готельних послуг Прямі та агентські продажу Розробка збутової стратегії готельного підприємства Стимулювання продажів готельних продуктів Застосування інструментів інтернет-маркетингу в системі розподілу і просування готельного підприємстваПитання і завдання для самоконтролю СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ І СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ Поняття маркетингових комунікацій та особливості формування комунікаційної політики готельних підприємств Сучасні особливості формування комунікаційної політики готельного підприємства Реклама в індустрії гостинності - роль, значення та види Планування рекламної діяльності готельного підприємства. Економічна і соціальна ефективність реклами Методика розробки рекламної програми готельного підприємства Методи вимірювання економічної та соціальної ефективності реклами Public Relations - роль, значення, функції, завдання та інструменти Фірмовий стиль готельного підприємства та особливості його розробки Сайт готельного підприємства як елемент просування готельних продуктів і послуг Особливості розробки і проектування структури, змісту та дизайну сайтуПитання і завдання для самоконтролю ПРАКТИКА МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ Основні поняття і характеристика міжнародного маркетингу в сфері готельного бізнесу Середовище міжнародного маркетингу готельних підприємств Основні напрямки виходу на міжнародний ринок великих міжнародних готельних операторівПитання і завдання для самоконтролюРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 
Наст >