Система показників, використовуваних для кон'юнктурного аналізу ринку

Для вивчення, аналізу та прогнозу кон'юнктури ринку використовують шість основних видів показників: промислового виробництва; сільськогосподарського виробництва; внутрішнього товарообігу; зовнішньої торгівлі; динаміки рівня цін; фінансові показники.

Показники промислового виробництва

а) індекси промислового виробництва. Вони використовуються для аналізу виробництва по конкретній галузі, групі товарів або конкретного товару. Як правило, розраховуються галузевої і зведений індекси. На основі зазначених індексів робляться оцінки динаміки галузевого виробництва порівняно зі сформованими економічними умовами на ринку.

При розрахунку індексів промислового виробництва виділяють: індивідуальний індекс; агрегатний індекс у поточних цінах; агрегатний індекс у порівнянних цінах:

• індивідуальний індекс фізичного обсягу виробництва (I q) визначається за формулою

де q 1 - обсяг виробництва в натуральному вираженні в поточному році;

q 0 - обсяг виробництва в натуральному вираженні в базисному році;

• агрегатний індекс у порівнянних цінах (I qc) Визначається за формулою

де q 0 i - обсяг виробництва i-го товару в базисному році;

q 1 i - обсяг виробництва i-го товару в поточному році;

P 0 i - ціна i-го товару в базисному році;

• агрегатний індекс у поточних цінах (I qt) визначається за формулою

де Р 1 i - ціна i-го товару в поточному році;

  • б) показники обсягу і динаміки випуску продукції. Ці показники використовуються для аналізу обсягів виробництва за галузями в цілому в абсолютних величинах:
    • • обсяг випуску продукції в натуральному вираженні (Q) визначається за формулою

де q j - обсяг випуску певного виду продукції j-му виробником галузі в натуральному вираженні;

• обсяг випуску продукції у вартісному вираженні (S) визначається за формулою

де р j - ціна певного виду продукції j-го виробника галузі;

  • в) показник ефективності капітальних вкладень. Даний показник характеризує процес оновлення та розширення основного капіталу. Інвестиції в основний капітал розподіляються між закупівлями устаткування, промисловим, житловим та комунальним будівництвом;
  • г) показники ефективності використання виробничих потужностей:
    • • коефіцієнт оновлення основних фондів (К обн) визначається за формулою

де С нов.оф - вартість нових основних фондів;

З оф.к - повна вартість всіх основних фондів на кінець періоду;

• коефіцієнт вибуття основних фондів (К виб) визначається за формулою

де С виб.оф - повна вартість вибулих основних фондів;

З оф.н - повна вартість всіх основних фондів на початок періоду;

• коефіцієнт зносу основних фондів (К ізн) визначається за формулою

де С ізн - сума зносу;

Qоф 0 - повна (первісна) вартість основних фондів;

• коефіцієнт використання основних фондів (К ісп.оф) визначається за формулою

де П - продукція в натуральному вартісному вираженні;

Сср.оф 0 - середня вартість основних фондів у первісній оцінці;

• фондомісткість (Фе) визначається за формулою

де С - вартість основних фондів;

Про ін - вартість обсягу випущеної продукції;

• фондовіддача (Фо) вимірюється за формулою

  • д) показники ефективності використання трудових ресурсів:
    • • продуктивність праці (ПM р) визначається за формулою

де О n - обсяг виробництва (товарообіг);

Ч c. C - середньооблікова чисельність працівників;

• коефіцієнт плинності кадрів (К тек) визначається за формулою

де Ч ув - число звільнених працівників;

Ч с.с - середньооблікова чисельність працівників.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >