Стратегії розробки нових готельних продуктів

Для того щоб зберігати свої ринкові позиції на високому рівні і підвищувати ефективність своєї діяльності, готельні підприємства повинні постійно розробляти нові продукти.

При розробці нових готельних продуктів підприємства повинні слідувати певним стратегіям, які сприяють досягненню ними конкурентних переваг нс тільки в даний час, але і в перспективі.

Існує досить велика кількість стратегій розвитку готельного продукту, які можна згрупувати за наступними напрямками:

  • • імітація окремого нового продукту, коли він має новизну для даного готельного підприємства, але не для ринку в цілому;
  • • модернізація діючого продукту, коли поліпшуються його якісні характеристики;
  • • розробка унікального продукту, потреба в якому сформувалася в результаті певних ринкових процесів.

При наявності достатнього обсягу ресурсів готельні підприємства повинні орієнтуватися на розробку унікальних продуктів, що викликають підвищений інтерес і захоплення споживачів.

Зупинимося на деяких можливих стратегіях розробки нових продуктів готельними підприємствами.

Використання стратегій, які визначаються властивостями продуктового асортименту готельного підприємства (див. Табл. 5.1). Дані стратегії стосуються появи нових продуктових ліній, розширення асортименту діючих продуктів, збільшення кількості видів товарів в лініях, досягнення певного рівня гармонійності різних продуктових ліній.

Використання стратегій, спрямованих на розширення асортименту за рахунок нових продуктів. Розширення товарного асортименту - збільшення кількості продуктів, що випускаються. До розширення асортименту зазвичай прагнуть готельні підприємства, які позиціонують себе на ринку з повним асортиментом, з метою збільшити свою частку на ринку або забезпечити зростання самого ринку. У свою чергу готельні підприємства, зацікавлені в одержанні високих короткочасних доходів, зазвичай мають досить вузький асортимент.

Готельні підприємства можуть нарощувати свій асортимент: вниз, вгору або в обох напрямках одночасно (рис. 5.4).

Варіанти розширення продуктового асортименту

Мал. 5.4. Варіанти розширення продуктового асортименту

Розширення асортименту вниз відбувається тоді, коли більшість продуктів розташоване у високому ціновому сегменті, і в цілях залучення нових споживачів готельне підприємство приймає рішення розширити свій асортимент за рахунок впровадження продуктів більш низької цінової категорії. На практиці зустрічаються ситуації, коли спочатку підприємство може увійти в верхній сегмент з тим, щоб створити своїм продуктам образ якісних, і лише потім поширити свою діяльність в нижні сегменти.

Розширення асортименту вниз може виявитися і відповіддю на атаку конкурентів на верхній сегмент або в разі, коли готельне підприємство випускає продукти, призначені для нижнього сектора ринку, щоб зайняти нішу, яку могли б зайняти конкуруючі компанії. Крім того, іноді зосередження на нижньому сегменті ринку може забезпечити підприємству більш швидке зростання.

Розширення асортименту вгору може використовувати готельне підприємство, що діє в нижньому сегменті ринку. При такому варіанті воно може розраховувати на більш високі темпи зростання або більш високі прибутки, а також можливість позиціонувати себе як виробника повної лінії продуктів.

Одночасне розширення асортименту в обох напрямках носить назву двостороннього розширення асортименту.

Використання стратегії насичення продуктового асортименту. Даний процес передбачає збільшення різновидів продуктів за рахунок додавання нових варіантів до вже діючих пропозицій. При цьому готельне підприємство може прагнути до отримання додаткового прибутку, задоволенню дилерів, використання надлишкових виробничих потужностей; можливості стати провідним підприємством з вичерпним асортиментом або ліквідувати прогалини в його структурі, щоб стримати натиск конкурентів.

Використання стратегії відновлення продуктового асортименту. Доцільно у випадках, коли довжина продуктової лінії цілком достатня, а для поліпшення якості продуктів потрібно їх модернізація або створення нових. Готельне підприємство може оновлювати або окремі продукти, або всю асортиментну лінію в цілому. Поступове оновлення дозволяє підприємству визначити реакцію покупців і посередників на нові варіації до внесення змін в асортимент, а також знизити поточні витрати. Однак і конкуренти можуть зайнятися модернізацією свого власного асортименту.

Використання стратегій, заснованих на застосуванні матриці Ансоффа спродукт - ринок ", включаючи стратегію розвитку товару і стратегію диверсифікації (детальніше див. У параграфі 4.6). Стратегії, засновані на застосування даної матриці, доцільні в умовах зростаючого ринку і поповнення асортиментної лінії.

  • Стратегія розвитку товару спрямована па розробку нових і модернізацію діючих продуктів і послуг з метою збільшення продажів на існуючому ринку. Цю стратегію можна реалізувати шляхом вдосконалення якісних показників продуктів, а також за допомогою розширення їх асортименту. Для своєї реалізації стратегія вимагає проведення певних наукових досліджень і значних фінансових коштів.
  • Стратегія диверсифікації спрямована на розробку нових видів продуктів і послуг при одночасному освоєнні нових ринків. Для здійснення стратегії необхідні істотні ресурси, і вона відрізняється великим ризиком.
  • Стратегія продуктової диференціації полягає в пропозицію готельним підприємством продуктів з характеристиками і (або) сервісним обслуговуванням кращим, ніж у конкурентів. При диференціації продукції собівартість підвищується, але витрати компенсуються за рахунок високої ціни. Диференціація продукції дозволяє уникнути цінової конкуренції, зайняти бажаний ринковий сегмент або поповнити діючі асортиментні лінії.
  • Стратегія першопрохідника (раннього виходу на ринок) означає, що готельне підприємство першим пропонує па ринку оригінальний продукт, наприклад в складі діючої асортиментної лінії. Стратегія забезпечує готельному підприємству стійку конкурентну перевагу, отримання надвисокої прибутку, швидкі темпи розвитку, однак вимагає істотних фінансових і інших ресурсів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >