Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Конкурентоспроможність підприємства

Конкурентоспроможність підприємства можна характеризувати як можливість або здатність підприємства використовувати свої порівняльні переваги у виробництві та реалізації товарів і послуг по відношенню до виробників і постачальників аналогічних товарів і послуг.

Можливість підприємства конкурувати на певному товарному ринку залежить насамперед від конкурентоспроможності товару, т. Е. Ефективності використання наявних трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

Конкурентоспроможність товару і конкурентоспроможність підприємства співвідносяться між собою як частина одного цілого, при цьому конкурентоспроможність товару є лише частиною конкурентоспроможності підприємства.

Дослідження конкурентоспроможності підприємства мають важливе значення при розробці практичних рекомендацій щодо зміцнення позиції підприємства на певному сегменті ринку, а також при виборі ним партнера для організації спільного випуску продукції, при залученні коштів інвесторів для розвитку виробництва і т. Д.

Конкурентоспроможність фірми - це здатність підприємства з урахуванням наявних ресурсів і можливостей проектувати, виготовляти та реалізовувати в конкретних умовах товари, які за своїми споживчими і вартісними характеристиками в комплексі більш привабливі для споживачів, ніж товари конкурентів.

Найбільш відомими методами оцінки конкурентоспроможності підприємства є: матричний метод; метод, що базується на теорії конкурентоспроможності товару; методи, засновані на теорії ефективної конкуренції.

Матричний метод розроблений маркетингової організацією "Бостон консалтинг груп". В основі цього методу лежить ідея розгляду процесів конкуренції в динаміці, а теоретичною базою методу служить концепція життєвого циклу товару.

Сутність оцінки конкурентоспроможності за цим методом полягає в аналізі матриці, побудованої за принципом системи координат: по вертикалі - відносна частка підприємства на ринку, а по горизонталі - темпи зростання (скорочення) продажів. Найбільш конкурентоспроможними є підприємства, що займають значну частку на швидко зростаючому ринку.

Цей метод оцінки конкурентоспроможності є ефективним за наявності достовірної інформації про обсяги виробництва та реалізації товарів і послуг. Однак отримання такої інформації часто важко або неможливо, що значно знижує практичну цінність методу. Крім того, даний метод не передбачає аналіз причин того що відбувається ускладнює вироблення управлінських рішень.

Метод, заснований на оцінці конкурентоспроможності товару, базується на міркуванні про те, що конкурентоспроможність господарюючого суб'єкта тим вище, чим вище конкурентоспроможність його товару.

Основною перевагою цього методу є те, що він враховує найбільш важливий критерій, що впливає на конкурентоспроможність підприємства, - конкурентоспроможність товару. Недоліком - те, що даний підхід дозволяє отримати неточне уявлення про переваги і недоліки в роботі підприємства, оскільки не враховуються чинники, що формують економічні умови виробництва і збуту продукції.

Методи, що базуються на теорії ефективної конкуренції, дають більш повну оцінку конкурентоспроможності підприємства. Відповідно до цієї теорії більш конкурентоспроможними є ті підприємства, які найкращим чином організували виробництво і збут товарів та ефективне управління фінансовими ресурсами.

Конкурентоспроможність підприємства на базі цієї теорії може оцінюватися на основі методики комплексної оцінки конкурентоспроможності. У цьому випадку оцінюються показники ефективності: а) виробничої; б) збутової; в) фінансової діяльності підприємства:

 • а) до основних показників ефективності виробничої діяльності підприємства відносяться:
  • • рівень витрат виробництва на одиницю продукції, який визначається як відношення валових витрат до обсягу випуску продукції;
  • • фондовіддача - відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів;
  • • рентабельність виробництва продукції - відношення прибутку від реалізації до повної собівартості;
  • • продуктивність праці - відношення обсягу випуску продукції до середньооблікової чисельності працівників;
 • б) до основних показників ефективності збутової діяльності підприємства належать:
  • • коефіцієнт затовареності готовою продукцією, який характеризує зниження попиту на товар і визначається як відношення обсягу нереалізованої продукції до обсягу продажів;
  • • коефіцієнт завантаження виробничої потужності підприємства - відношення обсягу випуску продукції до виробничої потужності;
  • • рентабельність продажів - відношення прибутку від реалізації до виробничого прибутку;
  • • коефіцієнт ефективності реклами і стимулювання збуту - відношення витрат на рекламу і стимулювання збуту до приросту прибутку від реалізації;
 • в) до основних показників ефективності фінансової діяльності підприємства належать:
  • • коефіцієнт автономії, який визначається як відношення власних коштів до загальної суми джерел;
  • • коефіцієнт платоспроможності - відношення власного капіталу до загальних зобов'язань;
  • • коефіцієнт оборотності оборотних коштів - відношення виручки від реалізації продукції до середньорічного залишку оборотних коштів.

Поряд із зазначеними критеріями ефективності виробничої, збутової і фінансової діяльності визначальними показниками конкурентоспроможності підприємства на товарному ринку є ціна і якість товару.

Залежно від специфіки підприємства критерії та показники конкурентоспроможності можуть мінятися. Суть оцінки полягає в розрахунку комплексного показника конкурентоспроможності з урахуванням диференціації важливості окремих критеріїв і показників, що характеризують різні сторони діяльності господарюючого суб'єкта.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук