Конкурентоспроможність товару і його оцінка

Конкурентоспроможність товару характеризується як здатність товару бути купленим в числі перших на ринку серед товарів-конкурентів.

Таким чином, конкурентоспроможність товару на ринку розглядається як ступінь привабливості товару для споживачів. При придбанні товару покупець обґрунтовує свій вибір на основі оцінки корисного ефекту від його використання, т. Е. Оцінки витрат, пов'язаних з його купівлею і експлуатацією.

Тому конкурентоспроможність товару визначається шляхом порівняння споживачем ціни, якості та рівня сервісу, який може бути йому наданий до і після покупки товару. Основні фактори привабливості товару і його конкурентоспроможності можна представити у вигляді ланцюжка: ціна - якість - сервіс - маркетингове супроводження (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Основні фактори конкурентоспроможності товару

Фактор

Характеристика фактора конкурентоспроможності

Ціна

Співвідношення рівня ціни з цінами основних конкурентів

Можливість диференціації цін залежно від співвідношення попиту і пропозиції

Привабливість для споживачів існуючої системи знижок

Якість

Техніко-експлуатаційні характеристики продукції (функціональність, надійність, зручність експлуатації і т. Д.)

Престижність, дизайн, екологічність товару

Сервіс

Якість поставки товару

Рівень торговельного обслуговування

Наявність запасних матеріалів і центрів по сервісному обслуговуванню

Маркетинговий супровід

Рівень організації маркетинг-логістики

Ефективність рекламних заходів і рівень дизайну

Розробленість товарного знака та торгової марки

Рівень гарантійного та післягарантійного обслуговування товару

Головною метою оцінки конкурентоспроможності товару є забезпечення постійної привабливості конкретного товару на ринку і наділення його перевагами в порівнянні з аналогічним за призначенням товаром конкурентів.

Для досягнення цієї мети необхідно на основі аналізу інформації про ринок, товар і конкурентів вирішити такі основні завдання:

  • • виробити і вивести новий товар на національний або міжнародний ринок;
  • • підвищити конкурентоспроможність існуючого товару;
  • • оцінити конкурентні переваги товару і фірми;
  • • розробити заходи щодо підвищення рівня конкурентоспроможності товару;
  • • регулювати ціни споживання товару;
  • • розробити стратегію і тактику маркетингу на конкретному ринку і т. Д.

Оцінка конкурентоспроможності товару на ринку здійснюється трьома основними групами показників: економічними, якісними і маркетинговими. Класифікація цих показників по групах представлена на рис. 8.2.

Економічні показники

Ці показники конкурентоспроможності товару характеризують ціну споживання і включають витрати на придбання товару і витрати по його експлуатації. Ціна споживання (Ц п) визначається за формулою

де Ц m - витрати на придбання товару;

Ц е - витрати на експлуатацію.

Витрати на придбання товару включають: ціну товару, витрати на доставку (транспорт) і витрати на установку товару.

Витрати на експлуатацію товару включають: витрати на поточний ремонт; витрати на паливо, електроенергію, сировину і матеріали; витрати на сервісне обслуговування; витрати на оплату податків; витрати на страхування товару; витрати на утилізацію відходів і т. д.

Витрати покупця на експлуатацію товару в процесі її використання можуть бути значними. Встановлено, що для багатьох видів товарів вони в багато разів перевершують їх ціну.

Класифікація показників конкурентоспроможності товару

Рис. 8.2. Класифікація показників конкурентоспроможності товару

Оцінка економічних параметрів конкурентоспроможності товару передбачає порівняння ціни споживання товару фірми з аналогічною ціною товару-конкурента.

Загальний показник конкурентоспроможності товару за економічними параметрами (К еп) визначається за формулою

де К еп - загальний показник конкурентоспроможності товару за економічними параметрами;

Ц тп - ціна споживання товару підприємства;

Ц тк - ціна споживання товару-конкурента.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >