Соціалізація особистості

Соціологія особистості містить у собі два аспекти, які заслуговують на окремий розгляд. Особистість є одночасно і об'єктом процесу соціалізації (перший аспект), і його суб'єктом, так як формування особистості здійснюється в ході освоєння нею соціальних ролей (другий аспект). Розглянемо ці питання більш докладно.

Поняття соціалізації

Як випливає з наведеного вище визначення особистості, соціологію в особистості цікавлять перш за все соціально-типове, тобто то, що особистість містить у собі соціального, що характеризує типове в свідомості людей. Соціальне - це сукупність тих чи інших властивостей, рис і особливостей суспільних відносин даного соціуму, інтегрована в спільну діяльність (взаємодії) індивідами або групами індивідів в конкретних умовах місця і часу і що виявляється в їх відносинах один до одного, до свого положення в суспільстві, явищ і процесів суспільного життя. Для того щоб повною мірою стати соціальним суб'єктом суспільного життя, людина з моменту свого народження починає освоювати властивості, риси і особливості суспільства, яке його оточує. Психологічна наука дає багатий експериментальний матеріал, який свідчить про те, що лише в умовах нормального людського спілкування можливі існування і розвиток нормальної людської психіки і, навпаки, відсутність спілкування та ізоляція індивіда веде до психічних порушень, деформації процесу свідомості і емоційно-вольової сфери (рис. 9).

Особистість як об'єкт соціальних відносин

Мал. 9. Особистість як об'єкт соціальних відносин [1]

Формування особистості залежить від масштабів простору і часу і всіх тих соціальних подій, які відбувалися, відбуваються і будуть відбуватися для людини в доступному для огляду майбутньому. У зв'язку з цим соціалізацією (як вираженням єдності простору і часу в соціологічному сенсі) є процес засвоєння індивідом зразків поведінки, психологічних механізмів, соціальних норм і цінностей, необхідних для успішного функціонування індивіда в даному суспільстві. Соціалізація охоплює всі процеси прилучення до культури, комунікації та навчання, за допомогою яких людина набуває соціальну природу і здатність брати участь у соціальному житті (рис. 10).

В принципі процес соціалізації залежить від міри освоєння людиною соціальної природи і міри участі особистості в суспільному житті. У цьому плані соціологи приділяють особливу увагу процесам соціалізації, що охоплює дитинство індивідів, що має на увазі перш за все вплив сім'ї, так як вона є першим в житті людини социализирующим агентом і характеризується найбільшою інтенсивністю емоційних зв'язків. Рання соціалізація є вирішальним моментом у житті індивіда, багато в чому визначальним особистісні риси і подальша участь людини в соціальному житті.

На ринках Делі, столиці Індії, людина може народитися в сім'ї, яка веде на ринку якісь справи і живе на цьому ж ринку в жалюгідній халупі площею 10-15 кв. м. Він може вирости на ринку, провести тут свою молодість і зрілість і там же померти, ні разу в житті не покинувши меж даного шматочка землі, не знаючи нікого з живуть в такій же халупі за п'ятдесят метрів від нього. Зрозуміло, що це не характерний, скоріше, феноменальний приклад процесу залучення особистості до соціального досвіду, вкрай обмеженому склалися соціальними стандартами в межах цієї спільноти. Тут складається своєрідне суспільну свідомість, специфічний стиль навчання життя, ідеї якого придатні тільки в рамках даного обмеженого простору. У цьому досвіді свідомість членів "сім'ї з ринку Делі" протистоїть суспільній свідомості індійського суспільства як чогось зовнішнього. У свідомості "сім'ї з ринку" відсутня творчість, воно знаходиться в стагнації, тривалому застої, і тому щось особисте, що властиво кожному члену "сім'ї", вельми бідно. У такій сім'ї виростає вкрай збіднена, абсолютно обмежена особистість, в якій сукупність суспільних відносин присутній в самій мінімальній дозі.

Член "сім'ї з ринку Делі" з моменту свого народження освоює вкрай обмежені, гранично стандартизовані формули соціального життя, що виключають будь-які прояви творчої активності особистості. За і ця особистість не може в своєму обмеженому розвитку

Особистість як суб'єкт соціальних відносин

Мал. 10. Особистість як суб'єкт соціальних відносин [2]

уникнути того, що в соціології називається соціалізацією - процесу, пов'язаного з тим, як і завдяки чому людина стає діяльним суб'єктом (хоча людини "з ринку Делі" важко назвати повноцінним суб'єктом діяльності).

Але існує й інший тип особистості, соціальний простір і час якої обмежені лише особистісними здібностями індивіда. Така особистість максимально отримала всі можливості своєї соціалізації в дитинстві, тобто мала сприятливі умови для соціалізації. Існування таких умов створює передумови для повного розвитку спроможності особистості брати участь в житті суспільства, для формування здатності перетворювати це суспільство у відповідності зі своєю моделлю потрібного майбутнього. Природно, що людей - перетворювачів суспільно-історичного процесу не так багато, і в цьому сенсі вони так само феноменальні, як і "особистість з ринку Делі". Однак вони являють яскравий приклад того, що не тільки суспільство формує і розвиває людину, але і людина формує і розвиває суспільство.

Основними суб'єктами соціально-політичної перетворювальної діяльності є державні діячі, видатні представники політичної думки, і зовсім не тому, що вони краще за вчених, мандрівників або видатних інженерів. Вони нічим не краще робітників, що створюють матеріальні цінності, або селян, що вирощують хліб. Вся справа в тому, що за родом своїх професійних занять, підкріплених видатними особистими здібностями, вони найбільшою мерс в своїй діяльності висловлюють сутність людини як сукупності суспільних відносин на даний і майбутні моменти розвитку суспільства. У цьому сенсі критерієм розвитку особистості є міра її здатності відображати в своїй діяльності сукупність суспільних відносин. Таким чином, особистістю в повному розумінні цього слова є людина, в максимальній мірі відбив і перетворив сучасну йому сукупність суспільних відносин.

Зрозуміло, що між типом "людини з ринку Делі" і особистістю в повному розумінні цього слова розташовується ще ряд типів особистості. Але перш ніж говорити про соціальну типології особистості, необхідно розглянути два основні підходи у визначенні процесу соціалізації. Відповідно до першого підходу соціалізація являє собою своєрідну "тренування", процес навчання і навчання, коли активної, що впливає стороною є суспільство (в особі родини, школи, сільської або трудової громади), а сама людина виступає пасивним об'єктом цього громадського впливу. Другий підхід (його розділяє нині більшість соціологів), заснований на концепції взаємодії людини і суспільства, коли відзначається не тільки активність, що проявляється з боку суспільства (так званих агентів соціалізації), а й активність, вибірковість окремого індивіда. При цьому соціалізацію розглядають (і це правильно) як процес, що закінчується тільки зі смертю людини.

  • [1] Джерело: Ядов, В. Л. Соціологічне дослідження. - С. 30.
  • [2] Джерело: Ядов, В. А. Соціологічне дослідження. - М., 1987. - С. 27.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >