Теорії еліт

В основі сучасних теорій правлячої еліти лежать класичні розробки Г. Моски, В. Парето, Р. Міхельса, М. Острогорського і ін.

• Так, італійський соціолог Гаетано Моска (1858- 1941) розглядав еліту як нечисленний правлячий клас, монополізує політичну владу. Цей клас може формуватися аристократичним або

Поняття і сутність еліти

Мал. 6. Поняття і сутність еліти

демократичним шляхом, але завжди залишається правлячою верхівкою, яка протистоїть основній масі населення. В ході історії влада переходить від одних еліт до інших, ніколи не принесе масу.

  • • Інший представник італійської соціологічної школи Вільфредо Парето (1848-1923) вважав еліту групою природжених керівників нації, що володіють особистими якостями, що забезпечують їм перевагу над іншими людьми. Він стверджував, що в суспільстві завжди є еліта і контреліта. Іншими словами, група "природжених керівників нації" внутрішньо розщеплена на правлячу і опозиційну частини, безперервно борються один з одним. Саме тому він називав історію "кладовищем аристократії".
  • • Російський політолог Мойсей Острогорский (1854- 1919) і німецький соціолог Роберт Міхельс (1876-1936) доповнили теорію правлячої еліти теорією партійної еліти. Вони узагальнили досвід створення масових партій в різних країнах світу. Створюючи ці партії в XIX в., Люди вважали, що з їх допомогою їм вдасться підпорядкувати своєму контролю правлячу верхівку держави. Однак в цих структурах громадянського суспільства, так само як і в структурах держави, виникло впливову меншість, привласнила собі право приймати найважливіші партійні рішення і фактично усунув "партійні маси" від участі в партійних справах. Р. Міхельс назвав цю тенденцію "олігархізацією політичних партій" (олігархія в перекладі з грецького означає "влада небагатьох"). Це партійне меншість зростається з правлячою елітою, стає її складовою частиною, яка протистоїть не тільки основній масі членів своїх партій, а й всьому населенню. Надії на демократизацію державної влади руйнуються.

М. Острогорського в своїй головній праці "Демократія і політичні партії" (1913) на основі порівняльного аналізу партійних систем Великобританії та США прийшов до висновку про те, що для подолання "партійного ярма" необхідно створювати тимчасові ініціативні об'єднання громадян, нездатні збюрокраченої. Такі структури можуть служити противагою системі "постійних партій", оскільки вони дозволяють всім активним громадянам впливати на політичне життя. Острогорский розглядав активного громадянина як "наріжний камінь демократії".

  • • Від класичного елітизму відрізняється так званий демократичний елітизм німецького соціолога Макса Вебера (1864-1920), який не вважав за представницьку демократію нездатною протистояти владі меншості. Він виділив в самому правлячому меншості обирається і призначається частини. Перша частина надає владі легітимність, друга забезпечує її ефективність. Перша частина (партійні лідери) контролює діяльність другий (чиновників), а діяльність її самої контролюється народом за допомогою механізму виборів. Гарантією демократії служить наявність безлічі партій, що конкурують один з одним у боротьбі за контроль над бюрократією. У цій боротьбі формуються лідери, здатні підпорядкувати собі бюрократію на основі мобілізації громадян.
  • • Один з основних розробників теорії груп інтересів американський соціолог Артур Бентлі (1870-1957) на основі вивчення політичного процесу в США показав, що для реалізації своїх інтересів люди змушені об'єднуватися в групи, які і є основними суб'єктами політики. Дії цих груп мають масовий характер. Вони чинять серйозний тиск на уряд і один на одного, встановлюючи таким чином рівновагу політичних сил. Сукупність існуючих в суспільстві неофіційних груп інтересів (профспілки, громадські рухи, асоціації, комітети та ін.) Утворює середу, в рамках якої діють офіційні структури влади ( офіційні групи інтересів): парламент, уряд, суд, адміністрація, поліція, армія.
  • • З точки зору плюралістичного підходу (А. Бентлі, А. Роуз і ін.) В суспільстві існує безліч еліт, одночасно конкуруючих і співпрацюють один з одним. В принципі кожен клас, шар, соціально-професійна група, територіальна та етнічна спільність людей можуть мати свою еліту - незначну частину своїх найбільш авторитетних представників, наділених правом від імені всіх інших захищати їх інтереси в сфері державної влади. Базові соціальні групи можуть впливати на політичну діяльність своїх еліт за допомогою різних інститутів прямої демократії: виборів, референдумів, звернень, демонстрацій, пікетів тощо Разом з тим плюралістичний елітаризм не вирішує проблеми домінування меншості над більшістю. Незалежно від кількості еліт і способу їх рекрутування вони залишаються виділеним з маси, правлячим привілейованим шаром, діяльність якого лише в незначній мірі піддається ефективному контролю з боку більшості населення, яка не бере участі в повсякденному здійсненні державної влади.

Тим часом демократія - це режим, при якому існує не тільки контроль правлячої еліти над адміністрацією, але і контроль пересічних громадян над самою елітою. Однак цей масовий контроль може здійснюватися в обмежених межах, по-перше, через політичну некомпетентність самих мас, по-друге, через їх природної політичної пасивності; по-третє, через настільки ж природного опору еліт. Проблема полягає в тому, що маси повинні бути досить активними і підготовленими для впливу на еліти. Втручання мас в діяльність еліт знижує ефективність їх контролю над адміністрацією, що невигідно самим масам. Еліти зацікавлені в активній масової підтримки їх керівництва адміністрацією, оскільки значно поступаються їй за чисельністю, організованості і згуртованості (в сучасних індустріальних країнах в апараті управління задіяно понад 10% зайнятого населення). Тому політична мобілізація мас є найважливішим завданням еліт при здійсненні тиску як на адміністрацію, так і один на одного.

Однак елітам не завжди вдається здійснювати демобілізацію мас, після того як необхідність в їх активності відпадає. Це набуває особливого значення в кризові періоди розвитку суспільства, коли в політичному житті починають домінувати утворюють контреліту жорсткі і авторитарні лідери, закономірно змінюють гнучких і ліберальних лідерів періоду стабілізації. Лідери контреліти (опозиції), які спираються на авторитарний стиль керівництва (на силу, а не на згоду), організовують масові дії для усунення від влади правлячої еліти, що складається з лідерів, які дотримуються ліберального стилю. Однак після завоювання влади вони змушені придушувати спровоковану ними ж самими надлишкову політичну активність населення, застосовуючи проти мас силові методи. Точно так же змушені діяти і ліберальні лідери при переході від кризи до стабілізації. Вони піднімають маси на боротьбу з авторитаризмом, витісняючи з структур влади прихильників жорсткого курсу, блокуючи їх діяльність системою цивільного співучасті в прийнятті та реалізації державних рішень. Але після виконання цього завдання вони змушені обмежувати політичну участь активізованою ними громадськості задля зниження ступеня її некомпетентного втручання в управління і підвищення рівня ефективності останнього.

Рекрутування правлячих еліт

У реальному політичному житті сучасних держав існують специфічні механізми рекрутування правлячих еліт і їх взаємодії з масами. Так, американський політолог Райт Міллс (1916-1962) включив до складу правлячої еліти США керівників корпорацій, високопоставлених державних службовців (офіційних керівників держави) і військових. Дані категорії утворюють ядро еліти, до якого примикають інтелектуали. Ці люди пов'язані спільними інтересами, цінностями, способом життя, колом спілкування і престижною освітою. Все населення США, згідно Миллсу, розподілено за трьома рівнями залежно від ступеня доступу до влади. На нижньому рівні знаходиться основна маса пасивного населення, практично не впливає на політику держави. На середньому рівні діють зацікавлені групи, які намагаються чинити тиск на структури влади. На верхньому рівні зосереджений привілейований прошарок, який приймає загальнообов'язкові державні рішення. Міллс відзначає, що особи, які належать до цієї верстви, "займають в соціальній системі стратегічні командні пункти, в яких зосереджені дієві засоби, що забезпечують владу, багатство і популярність".

Таким чином, представники еліти володіють порівнянними розмірами економічного, політичного і культурного капіталу. Обсяг і структура особистого капіталу робить їх "добірною частиною" американського суспільства, а високий ступінь самоідентифікації і груповий згуртованості - найбільш організованою частиною населення, що домінує над рештою маси "простих американців". Між цими частинами - панівної і підлеглої - існує труднопреодолімих для основної маси представників низів соціальна перегородка.

Становлення сучасної російської політичної еліти почалося в другій половині 1980-х рр. завдяки політичним реформам, здійсненим в країні під керівництвом М. С. Горбачова. Нинішня російська політична еліта виникла шляхом трансформації колишньої радянської еліти. У цьому немає нічого дивного, навпаки, це природно, оскільки у російського народу на початку створення демократичного федеративного держави не було іншого еліти, крім радянської. До початку 1990-х рр. були створені умови для появи політиків нового типу. За всіма стандартами формування кадрових працівників будь-якої сфери (10-12 років), в Росії тільки зараз приходить час політиків, здатних діяти в умовах демократії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >