Життєвий цикл товару

Концепція життєвого циклу товару дозволяє краще зрозуміти причини змін в обсягах реалізації, точніше прогнозувати прибуток більш економно визначати необхідні інвестиції для розвитку товарного асортименту, встановлювати оптимальні ціни, розробляти ефективні канали збуту і програми просування товару на ринку, досягти в своєму виробництві збалансованого поєднання нових, розвиваються і зрілих товарів.

Життєвий цикл товару (ЖЦТ) являє собою період існування певного виду товару, т. Е. Це період від його появи на ринку (у продажу) до зникнення з ринку. Життєвий цикл товару складається з декількох стадій, що мають певну тривалість.

Теорія життєвого циклу товару виділяє загальну для всіх товарів закономірність, яка виражається у вигляді кривої зміни обсягу продажів товару з плином часу. Динаміка зміни обсягу продажів характеризується спочатку повільним, потім бурхливим зростанням, далі обсяг продажів стабілізується і на закінчення падає (рис. 10.2).

Графічно життєвий цикл представлений відрізком часу (Т ЖЦТ), який виражає зміну обсягів (V) реалізації товару на ринку в натуральному або вартісному вираженні на певних ділянках або стадіях життєвого циклу товару.

На цій кривій можна виділити чотири характерних ділянки (t 1 - t 4), або чотири стадії життєвого циклу.

1. Стадія розробки і виведення товару на ринок (t:). На цій стадії виробничі і дослідницькі витрати на розробку товарів і виведення на ринок можуть перевищити прибуток від реалізації, особливо на початковому етапі.

Якщо для споживача на всіх інших стадіях ціна є показником певної якості, то на даній стадії поведінку споживача є відносно нечутливим до ціни інноваційного продукту. Тому важливим моментом товарної стратегії на цьому етапі є інформаційне поширення знань про вигоди, які отримує споживач від використання даного продукту.

Життєвий цикл товару (послуги)

Рис. 10.2. Життєвий цикл товару (послуги): I - стадія розробки і виведення товару на ринок; II - стадія зростання; III - стадія зрілості; IV - стадія "падіння" товару

Експерименти показали, що попит починає пристосовуватися до нового продукту, якщо до нього адаптувалися перші 2-5% споживачів. Оборот наростає повільно, тому прибуток виходить не відразу. Для фірми на цій стадії актуальні маркетингові витрати на пошук продукту, його дослідження і розробку, випробування, підготовку виробництва та реалізації.

У міру впровадження продукту на ринок спочатку з'являється виручка з обороту, але водночас збільшуються грошові витрати, пов'язані з подоланням труднощів при розгортанні виробництва.

На цій стадії метою маркетингу є створення і стимулювання попиту. Переважаючими заходами маркетингу є заходи щодо створення системи збуту і реклами з метою просування товару на ринок.

Основними споживачами товару є покупці, які хочуть мати новітні продукти абсолютно незалежно від цін на них, а також готові до ризику. Цю стадію можуть подолати тільки підприємства зі значними фінансовими ресурсами і розвиненою системою маркетингу.

  • 2. Стадія зростання (t 2). На стадії зростання товар вперше стикається зі своїми конкурентами, створюється можливість вибору товару і збільшується його чутливість до ціни. Маркетингові зусилля в цей період повинні бути спрямовані на вивчення поведінки конкурентів і реалізацію конкурентних переваг фірми.
  • 3. Стадія зрілості товару (t 3). Особливість цієї стадії полягає в появі на ринку найбільш чутливою до ціни групи споживачів. Стає гостріше конкуренція в області цін, аналогічних товарів, з'являються оригінальні розробки конкурентів.

На цій стадії дуже важливо спрямувати маркетингові зусилля фірми на збереження конкурентоспроможності товару і його частки на ринку. На стадію зрілості припадає максимум обороту, але через сильної конкуренції темпи зростання обсягів продажів на цій стадії в порівнянні з попередньою стадією знижуються. Зростають витрати на проведення заходів щодо реклами і диференціації продукту, а також організації сервісного обслуговування. Прибуток фірми на цій стадії може скорочуватися, а основною метою маркетингу є утримання попиту і захист частки ринку шляхом диференціації продукту і цін.

4. Стадія "падіння" товару (t 4). На цій стадії товар закінчує своє існування з вихідними технічними параметрами, спостерігається недовантаження виробничих потужностей, обсяги продажів товару падають в абсолютному масштабі.

На цій стадії можливий варіант прийняття рішення про зміну або виключення товару з асортименту, а також випуск нового товару, воно може бути прийняте тільки на основі ретельного аналізу ситуації на ринку та оцінки власних можливостей фірми.

Рішення про виключення товару з номенклатури може бути реалізований у двох формах: або товар буде проданий іншій фірмі, або буде припинено його виробництво. В останньому випадку всі заходи по обслуговуванню залишилися споживачів фірма виконує самостійно.

Перехід від однієї стадії життєвого циклу товару до іншої повинен проходити плавно, без різких стрибків. Тому службі маркетингу необхідно уважно стежити за динамікою продажів і прибутку, щоб вловити кордону стадій і внести відповідні корективи в програму маркетингової діяльності підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >