Економічний аналіз нового товару

На цьому етапі досліджуються витрати, пов'язані з розробкою товару, його виробництвом, виведенням на ринок і продажем. Для цього використовують метод аналізу беззбитковості, який дозволяє встановити точку беззбитковості (X), що характеризує мінімальний обсяг продукції, що випускається, при якому дохід від продажу дорівнює витратам виробництва (рис. 10.3).

Точка беззбитковості визначається за формулою

де З пос - сума постійних витрат на весь обсяг виробництва;

З пер - питомі змінні витрати;

Ц - ціна одиниці нового товару.

Це відношення дозволяє визначити також максимальну суму витрат і мінімальну ціну реалізації товару при заданій точці беззбитковості.

Розробка моделі або прототипу нового товару

Новий товар повинен забезпечувати технічні вимоги споживача і відповідати вимогам ринку.

Для маркетолога першочерговим завданням є забезпечення успіху товару на ринку, тобто. Е. Створення такої сукупності його властивостей, які не тільки відображали б його призначення, але й робили б його більш привабливим у порівнянні з товаром-конкурентом. У цьому зв'язку процес розробки нового товару доцільно розглядати як сукупність двох стадій: формування технічних параметрів; формування ринкових параметрів.

Графічне зображення методу аналізу беззбитковості

Рис. 10.3. Графічне зображення методу аналізу беззбитковості: OD - лінія виручки; АС - лінія загальних витрат

Формування технічних параметрів пов'язано з наділенням нового товару такими функціональними властивостями, які будуть задовольняти виявлені в процесі маркетингових досліджень бажання (потреби) покупця. Розробкою технічних параметрів займаються групи НДДКР і маркетологів. Завдання маркетологів в цьому випадку полягає в забезпеченні розробників інформацією про необхідні властивості товару.

Формування ринкових параметрів здійснюється завдяки розробці дизайну товару, його форми, кольору, маси, упаковки, імені та марки.

Тестування

Воно може здійснюватися за наступними критеріями: місце проведення (ринок, лабораторія, будинок); об'єкт (товар, ціна, ім'я, марка); особи, які залучаються для тестування (покупець, експерт); тривалість (коротке, тривалий час); обсяг і кількість тестованих товарів.

Ставлення споживачів до товарів перевіряють за допомогою трьох методів тестування: метод простого рейтингу, метод парного порівняння і метод шкали оцінок.

Метод простого рейтингу заснований на виявленні переваг споживача до нового товару. Споживачеві пропонується декілька варіантів нового товару, до яких він повинен висловити своє ставлення. Даний метод не дозволяє оцінити ступінь переваги і непридатний до більшості товарів.

Метод парного порівняння припускає, що споживачеві представляються варіанти нових товарів попарно. З кожної пари товарів споживач повинен вибрати один товар, який він вважає найкращим. Цей метод полегшує завдання споживачеві, так як йому пропонуються для тестування варіанти лише двох товарів.

Метод шкальних оцінок застосовується при необхідності тестування великої кількості нових товарів одного призначення. Для цього використовують систему шкал, в якій кожен бал означає певний рівень оцінки споживачем нового товару (наприклад, товар дуже хороший, добрий, задовільний). Цей метод дозволяє не тільки встановити рейтинг в перевагах споживача, але і кількісно його оцінити.

Критерії тестування товару залежать від типу і призначення товару. При тестуванні товарів широкого вжитку фірма повинна звертати увагу в першу чергу на сприйняття товару, кількість пробних і повторних покупок, їх частоту.

При тестуванні товарів виробничо-технічного призначення в першу чергу перевіряються наступні параметри: функціональні якості, його надійність; рівень експлуатаційних витрат; відповідність конструкції товару технології процесу; Місце встановлення; необхідність додаткового навчання персоналу, який буде обслуговувати цей товар; величина витрат на навчання персоналу і т. д. На підставі результатів тестування нового товару приймається рішення про виробництво цього товару і виведенні його на ринок.

Виведення товару на ринок

Для цього необхідно встановити: коли, в який момент слід вивести товар на ринок, де, на який ринок можна випустити товар, якої групи покупців повинен бути запропонований товар, як організувати і координувати заходи щодо виведення товару на ринок.

Момент виведення товару на ринок повинен бути узгоджений з можливостями і необхідністю представляти товар на ринок. Визначальним фактором при цьому може виступити сезонність товару, особливо для споживчих товарів. У будь-якому випадку слід оцінити ступінь ризику, врахувати можливі негативні і позитивні наслідки кожного з можливих варіантів виведення товару на ринок.

Якщо для товарів виробничо-технічного призначення група передбачуваних покупців, як правило, відома і визначається при укладенні контракту про виробництво цього товару, то для споживчих товарів основну базу цільового ринку становлять покупці, які є прихильниками фірми і можуть виступити лідерами у придбанні нового товару.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >