Товарна політика

Товарна політика є складовою частиною загальної стратегії і тактики підприємства (фірми) на ринку. Розробка і реалізація товарної політики в частині планування товарної номенклатури здійснюється в тісному взаємозв'язку з плануванням цін, каналів збуту і просування з урахуванням особливостей життєвого циклу товару.

Основними завданнями товарної політики є:

  • • задоволення запитів споживачів;
  • • оптимальне використання технологічних знань і досвіду фірми;
  • • оптимізація фінансових ресурсів фірми;
  • • завоювання нових покупців шляхом модернізації товару і подовження його життєвого циклу;
  • • диверсифікація сфер діяльності підприємства і включення в план його виробництва і реалізації нетрадиційних для нього товарів і послуг.

При прийнятті рішення про продовження випуску товару або про зняття його з виробництва і виключення з номенклатури використовуються наступні методи економічного аналізу:

• аналіз рентабельності асортиментної групи. Це найбільш простий і найменш трудомісткий метод. Він заснований на визначенні показників рентабельності при різних станах товарної номенклатури і порівнянні їх між собою.

Рентабельність є оцінним показником для визначення ефективності виробництва товару та прийняття рішення про доцільність його виробництва. Якщо розраховувати цей показник для групи товарів, то можна оцінити ефективність змін, що відбуваються в номенклатурі. Якщо рентабельність групи товарів збільшується, то зміни асортименту варто прийняти;

• ABC-аналіз. Це метод структурного аналізу заснований на ранжируванні об'єктів за обраними показниками. В якості об'єктів при аналізі можуть виступати: окремі товари або продуктові групи; окремі замовлення і клієнти; регіони і канали збуту. Аналіз проводиться з використанням показників: обсягу збуту, прибутку та покриття витрат.

Покриття витрат означає, що частина виручки виробника, яка залишається після виключення прямих витрат на виробництво продукції, може бути використана для покриття непрямих витрат і формування прибутку фірми. Техніка проведення ABC-аналізу передбачає угруповання про-ранжируваних об'єктів з точки зору їх вагомості для формування обраного показника;

  • • матриця спільних покупок. Це метод аналізу асортименту заснований на виявленні зв'язку між аналізованих продуктами. При цьому аналізовані продукти можуть потрапити в одну з трьох зон:
  • • "молоді" товари, що займають домінуючі позиції на ринку, що мають високу конкурентоспроможність і не потребують великих маркетингових зусиль;
  • • "старі" неконкурентоспроможні продукти, які вимагають найбільш радикальних рішень, пов'язаних з різким скороченням або ліквідацією даного бізнесу;
  • • "середні" продукти, які вимагають обережного і селективного розвитку, модернізації та вдосконалення.

Цей метод має низку недоліків, є досить трудомісткими і дорогим, ряд показників важко виміряти, оскільки метод грунтується головним чином на експертних оцінках насамперед співробітників даної організації.

В цілому всі ці методи є досить привабливими в силу того, що дозволяють проводити порівняння різних альтернатив за допомогою одних і тих же показників на єдиній методичній основі. Вони дають можливість спростити дуже складні проблеми, виключивши з розгляду масу не настільки важливих деталей. Таке спрощення дозволяє краще зрозуміти досліджувані проблеми, робить оцінку стратегічних альтернатив простіше і зрозуміліше.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >