ОБЛІК РІЗНОЧАСНОСТІ ВИТРАТ.

При розгляді варіантів інвестування часто доводиться оцінювати витрати, здійснювані в різний час. Наприклад, можуть виникнути варіанти, що передбачають негайних витрати або витрати, відкладені на кілька років. Приймати рівними витрати, розділені часовим інтервалом, буде невірно, так як грошові кошти, перебуваючи кілька додаткових років в обороті, значно змінять свою величину.

В економічній практиці прийнято приводити витрати, що здійснюються в різні роки (різночасові витрати), до єдиної тимчасової датою розрахунків за допомогою коефіцієнта дисконтування (приведення до порівнянної, але часу виду). Величина цього показника впливає на результат розрахунків. З досвіду країн з розвинутою ринковою економікою, при визначенні норми дисконтування доцільно приймати за основу банківський відсоток на капітал незалежно від його джерела. З урахуванням ризику при очікуванні майбутніх доходів від вкладеного капіталу, обмеженість вільного капіталу, поступового знецінення грошей норма дисконтування зазвичай збільшується в порівнянні з розміром банківського відсотка.

приклад 5.3

Виберіть найбільш економічний варіант інвестицій.

Варіант 1. Побудувати новий склад вартістю 500 млн руб. в поточному році.

Варіант 2. Ограничиться в поточному році капітальним ремонтом складу, відклавши будівництво основного складу на чотири роки. Вартість ремонту - 100 млн руб.

Рішення

Банківський відсоток (за вирахуванням інфляції) дорівнює 8% в рік. Потреби в інвестиціях за варіантами становлять:

варіант 1: До 0 = 500 млн руб .;

варіант 2: До 2 = 100 млн руб. + [500 млн руб. / (1 + 0,08) 4 ] = 100 млн руб. + + [500 млн руб. / 1,36] = 467 млн руб.

Очевидно, другий варіант більш економічно ефективний. У розрахунковий період при здійсненні розрахунків приймався поточний рік.

Слід мати на увазі, що більш низькі дисконтні ставки сприяють варіантам з більш високими капіталовкладеннями, і навпаки.

Розглянемо, як відображається і враховується фактор часу в діяльності підрядних будівельних організацій.

ОТРИМАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ЗА РАХУНОК СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНУ ЗАМОРОЖУВАННЯ КОШТІВ У НЕЗАВЕРШЕНОМУ ВИРОБНИЦТВІ.

Величина незавершеного виробництва є одним з неминучих умов здійснення будь-якого будівельного процесу. Негативною стороною незавершеного виробництва є заморожування значних грошових сум, які на період будівництва виключені з обороту. Та обставина, що значна частина цих сум передана будівельною організацією замовникам, не змінює суті справи: підрядники повинні прагнути використовувати отримані суми максимально ефективно.

Таким чином, економічна основа розрахунку втрат від незавершеного виробництва у підрядника та ж, що і при визначенні втрат інвестора (замовника) від заморожування капітальних вкладень. Але при збігу якісної основи розрахунки втрат підрядника здійснюються інакше.

Легко побачити, що заморожені кошти у замовника не збігаються з обсягом ресурсів, які відвернені в незавершене виробництво у підрядників. По-перше, не збігаються власне суми переданих замовником інвестицій і освоєних підрядником коштів. Різниця між ними знаходиться на рахунку підрядника і, приносячи дохід, парадоксальним чином зовсім не спонукає його поспішати освоювати їх. По-друге, незавершене виробництво замикає на себе основні фонди будівельних організацій на досить значні суми. Отже, втрати від незавершеного виробництва будівельної організації П НЛ1 можна визначити за формулою

(5.21)

де П дс - втрати від заморожування освоєних будівництвом грошових коштів, які втілені в незавершеному виробництві; П 0 ф - втрати від відволікання основних фондів будівельної організації на здійснення оцінюваного варіанту будівництва.

Втрати підрядної організації від заморожування освоєних коштів можуть бути визначені за аналогічними формулами з тією різницею, що в них підставляються динаміки не інвестицій, а власне освоєних коштів.

При оцінці відволікання ОСНОВНИХ фондів П () ф слід враховувати особливості функціонування різних складових цієї частини коштів виробництва:

(5.22)

де П а ч - оцінка відволікання активної частини основних фондів; Щ т £ ц - оцінка використання стаціонарних тимчасових будівель, споруд; П "ч б - оцінка використання мобільних пристроїв, що відносяться до категорії пасивної частини основних фондів.

У формулі 5.22 нс враховуються витрати, пов'язані з використанням постійних будівель і споруд будівельної організації, так як вони обслуговують одночасно кілька будівництв, їх вартість мало залежить від параметрів окремого оцінюваного в даному випадку будівництва.

Кількісної основою економічної оцінки залучення активної частини основних фондів є величина

(5.23)

де Е п - досягнута підрядною будівельною організацією ефективність виробництва, руб / руб. на рік; Ф ач - вартість залучених машин і механізмів, що чисельно дорівнює:

(5.24)

де п - число залучених машин і механізмів (п = 1,2, ..., /); Ф, - оалан- совая вартість г-й машини (або г-го механізму); tj - тривалість використання зазначеної машини або механізму на будівництві; Т) - річний плановий ліміт робочого часу названих машин і механізмів, зміни.

Основою для виконання розрахунків за вказаними формулами можуть послужити проекти організації будівництва з графіками потреби в основних машинах і механізмах, дані обліку використання техніки і т.д.

Якщо робота конкретної машини або механізму переривалася кілька разів, то її загальна тривалість визначається як сума окремих періодів роботи.

Витрати на створення необхідного для забезпечення ходу СМР комплексу тимчасових будівель і споруд складають істотну суму, тому їх облік є необхідним елементом оцінки втрат від відволікання ресурсів на незавершене виробництво. Основою цих розрахунків є будівельний генеральний план комплексу, що розробляється в складі проекту організації будівництва і включає експлікації подібних об'єктів.

Кількісної основою економічної оцінки пасивної частини основних виробничих фондів є величина

(5.25)

де Ф ™, ш - вартість стаціонарних тимчасових будівель і споруд, які обслуговують будівництво протягом усього її тривалості; ця вартість практично не може бути повернута підрядної будівельної організації (тимчасові транспортні пристрої, огородження, сараї, навіси, перехідні містки і т.д.), її можна розрахувати підсумовуванням відповідних показників, використаних при проектуванні СГП тимчасових будівель і споруд, що відповідають критеріям стаціонарності; Ф "? _ Економічна оцінка мобільних пристроїв, що відносяться до категорії тимчасових будівель і споруд (наприклад, пересувних вагончиків для розміщення побутівок, адміністративних служб і т.п.); вона може бути розрахована в порядку, описаному вище.

приклад 5.4

Будівельна організація протягом трьох кварталів здійснювала будівництво об'єкта, освоюючи поквартально 0,3, 0,5, 1,0 млрд руб. У будівництві були зайняті фонди будівельної організації, наведені в табл. 5.1. Ефективність виробництва будівельної організації прийнята рівною 0,15 руб / руб. на рік.

Визначте втрати будівельної організації від незавершеного виробництва.

Таблиця 5.1

Дані по фондам будівельної організації

Використовувані основні фонди будівельної організації

Балансова вартість, млн руб.

Період використання, дн.

Нормативне число змін роботи на рік

Активна частина основних фондів: механізм № 1; механізм № 2

 • 60
 • 40
 • 40
 • 60
 • 240
 • 240

Стаціонарні тимчасові будівлі і споруди: будівля № 1: будівля № 2

 • 4
 • 6

Весь період будівництва

Мобільні тимчасові будівлі і споруди: будівля № 1: будівля № 2

 • 9
 • 10
 • 20
 • 75
 • 300
 • 300

Рішення

Наведена до року вартість машин і механізмів дорівнює:

Втрати від використання основних фондів складуть:

Втрати від використання стаціонарних тимчасових будівель і споруд складуть:

Втрати від використання мобільних пристроїв рівні:

Загальна величина втрат будівельників організації за дев'ять місяців від незавершеного виробництва дорівнює:

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >