МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА

В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен:

знати

 • • форми і методи матеріально-технічного забезпечення будівництва;
 • • сутність логістики в системі матеріально-технічного забезпечення будівництва;

вміти

• оцінювати ефективність функціонування логістичних систем в будівельному комплексі;

володіти

• навичками підвищення ефективності постачання матеріально-технічних ресурсів.

Форми і методи матеріально-технічного забезпечення будівництва

Система МТО будівництва в умовах ринку орієнтована на є підприємств промисловості і будіндустрії, транспортних і енергетичних організацій, науково-дослідних, проектних, навчальних та інших установ, господарств. Вона спрямована на забезпечення будівництва необхідними матеріально-технічними ресурсами.

Оцінюючи в цілому ситуацію на товарному ринку будівельних матеріалів, можна констатувати, що підприємства працюють в умовах, що характеризуються достатньою свободою підприємницької діяльності, яка зафіксована законодавчо: вони володіють необхідною господарською самостійністю але відношенню до управлінських і владним державним структурам, мають доступ практично до всіх ресурсів, вільні у виборі контрагентів при здійсненні торговельно-закупівельних і господарських операцій, самостійно (виходячи зі своїх і тересов) розпоряджаються одержуваним доходом, вибирають напрямки розвитку своєї діяльності, керуючись цілями отримання максимального прибутку. Наявні виробничі потужності та обсяги виробництва будівельних матеріалів в цілому цілком задовольняють попит на цьому ринку. Проблема дефіциту матеріальних ресурсів для галузі будівництва з переходом до нової системи господарювання відійшла в минуле.

Матеріально-технічні ресурси будівництва підрозділяються на виробничі, невиробничі і природні (рис. 8.1).

Матеріально-технічні ресурси

Склад матеріально-технічних ресурсів

Мал. 8.1. Склад матеріально-технічних ресурсів

Цілі МТО будівельних підприємств:

 • • своєчасне забезпечення будівельного виробництва необхідними видами ресурсів необхідної якості і кількості;
 • • поліпшення використання ресурсів: підвищення продуктивності праці, фондовіддачі, забезпечення ритмічності будівельних процесів, скорочення оборотності оборотних коштів, повне використання вторинних ресурсів, підвищення ефективності інвестицій і інші показники;
 • • аналіз організаційно-технічного рівня будівельного виробництва і якості будівельно-монтажних робіт, послуг, що дозволяє розробити пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається, робіт, послуг.

Для досягнення перерахованих цілей на будівельному підприємстві необхідно постійно виконувати такі роботи:

 • 1) проведення маркетингових досліджень ринку постачальників будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, напівфабрикатів та ін. Вибір постачальників рекомендується здійснювати виходячи з наступних вимог: наявність у постачальників ліцензії і достатнього досвіду роботи в цій галузі, високий організаційно-технічний рівень виробництва, надійність і прибутковість роботи , забезпечення конкурентоспроможності випущених будівельних матеріалів та ін., їх прийнятна ціна, простота і стабільність поставок;
 • 2) нормування потреби в конкретних матеріально-технічних ресурсах;
 • 3) розробка організаційно-технічних заходів щодо зниження норм і нормативів витрат матеріально-технічних ресурсів;
 • 4) пошук каналів і форм матеріально-технічного забезпечення будівельного виробництва;
 • 5) розробка матеріальних балансів;
 • 6) планування МТО будівельного виробництва;
 • 7) організація забезпечення будівельними матеріалами, конструкціями, виробами, напівфабрикатами та іншими матеріалами робочих місць;
 • 8) облік і контроль використання матеріально-технічних ресурсів;
 • 9) організація збору та переробки відходів будівельного виробництва;
 • 10) аналіз ефективності використання матеріально-технічних ресурсів;
 • 11) стимулювання роботи щодо поліпшення використання матеріально-технічних ресурсів.

Залежно від цих функцій визначені відповідні служби МТО будівельного виробництва:

 • • служба матеріально-технічного постачання, яка повинна своєчасно забезпечувати і регулювати поставки для виробничого процесу сировини, напівфабрикатів, комплектуючих деталей. Крім того, органи постачання і збуту забезпечують виконання послуг в обсязі, номенклатурі і в терміни, встановлені господарськими договорами;
 • • служба складування і зберігання матеріалів, палива, сировини і готової продукції, які забезпечуються складським господарством,

є виробничо-технічною базою системи постачання і збуту;

 • • виробничо-технологічна служба комплектації готової продукції. Вона особливо важлива, так як зведення будівель і споруд вимагає поставки комплекту збірних елементів строго за календарними графіками. Тому служба виробничо-технологічної комплектації забезпечує підбір виробів і конструкцій строго в певній кількості і номенклатурі, в задані терміни за добовими і годинниковим графіками, погодженими з будівельними організаціями;
 • • служба інструментального господарства і технологічної оснастки. Вона повинна забезпечувати виробництво інструментом, пристосуваннями, технологічним оснащенням, формами високої якості при мінімальних витратах на їх виробництво. Забезпеченість ними зумовлює успіх впровадження передової технології, механізації трудомістких робіт;
 • • служба ремонтно-механічних виробництв, яка повинна забезпечувати робочий стан великого і складного парку устаткування, машин шляхом їх ремонту і модернізації. Чітка робота цієї служби у великій мірі визначає результати роботи будівельного підприємства;
 • • служба транспортних процесів, яка забезпечує переміщення всередині будівельного майданчика і поза її величезних мас фузов, необхідних для нормального функціонування виробничого процесу. Особливо точною і ритмічної роботи вимагає технологічний транспорт, що зв'язує окремі процеси в єдину виробничу систему.

Всі організаційні питання обслуговування будівельного виробництва слід розглядати системно і комплексно, так як від якості вступників на будівельні майданчики конструкцій, виробів і інших матеріалів, енергетичних ресурсів, технологічного обладнання і оснастки і т.п. залежить конкурентоспроможність продукції, що випускається.

Організація обслуговування будівельного виробництва включає: МТО, енергетичне, ремонтне, транспортне та складське господарства, контроль якості. До основних завдань цього процесу слід віднести:

 • • визначення даного будівельного виробництва в системі забезпечення матеріально-технічною освітою і ресурсами і системі менеджменту якості;
 • • визначення цілей діяльності розглянутого будівельного виробництва;
 • • формування завдань і робіт з виконання цілей;
 • • розробку структури служби забезпечення матеріально-технічними ресурсами і визначення її функцій;
 • • визначення факторів і показників діяльності створюваної служби;
 • • розробку і реалізацію стратегічних тактичних і оперативних планів роботи служби забезпечення матеріально-технічними ресурсами, застосовуючи прогресивні підходи менеджменту;
 • • забезпечення контролю і мотивації виконання планів;
 • • аналіз ефективності роботи цієї служби.

В сучасних умовах в будівництві поширені наступні форми (методи) забезпечення ресурсами: через товарно-сировинні біржі; прямі зв'язки; аукціони, конкурси; спонсорство; власне виробництво та ін.

Конкретну форму (метод) забезпечення матеріально-технічними ресурсами будівельне підприємство вибирає виходячи з їх особливостей, тривалості їх отримання, кількості пропозицій, а також якості, ціни та інших факторів. При визначенні форми забезпечення будівельного виробництва ресурсами слід встановити надійність постачальника і рівень конкурентоспроможності випущених будівельних конструкцій, виробів і інших матеріалів. При укладанні з постачальниками контрактів (договорів) слід пам'ятати про необхідність відображення в них кількісних і якісних показників, конкретних форм поставок, термінів, санкцій та інших вимог.

Таким чином, МТО є формою розподілу коштів виробництва на основі організаційних зв'язків і договорів між постачальниками і споживачами напряму або через посередника. Воно значною мірою зумовлює результативність будівельного виробництва, надаючи безпосередній вплив на використання виробничих фондів, ритмічність виробництва СМР, собівартість, продуктивність праці, тривалість будівництва та інші показники.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >