ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Виробнича програма займає центральне місце в плануванні виробничо-господарської діяльності організації. Перш ніж приступити до розробки виробничої програми, проводиться аналіз се виконання за попередній період. Его необхідно для визначення вихідного рівня виробництва і виявлення резервів. Аналіз починається з перевірки виконання виробничої програми за обсягом та складом. Невиконання плану може означати затримку або навіть зрив плану інших підприємств, пов'язаних з даною будівельною організацією (наприклад, замовників). Після проведення аналізу виконання виробничого плану за попередній період можна приступати до розробки виробничої програми на планований період, за необхідно при цьому врахувати всі відхилення від плану попереднього року.

Алгоритм планування виробничо-господарської діяльності організації представлений па рис. 10.3. Планування включає три основні блоки:

Перший блок - планування виробничої програми, збалансованої з виробничою потужністю.

Другий блок - економічна оцінка показників діяльності генпідрядної будівельної організації на планований період.

Третій блок - розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності генпідрядної будівельної організації.

Розробка виробничої програми.

В ринкових умовах основу плану виробництва в генпідрядних будівельних організаціях становить портфель замовлень і укладені на цій основі договори з замовниками. Тому першим етапом розробки виробничої програми є формування портфеля замовлень. Портфель замовлень будівельного підприємства - це сукупність пропозицій від постійних і випадкових замовників на виконання будівельно-монтажних робіт і надання послуг.

Кожне підприємство розробляє і погоджує окремі плани в єдину комплексну систему і забезпечує збалансованість планових показників як за видами застосовуваних ресурсів, так і за термінами виконання планів. У комплексному плані виробництва підприємства передбачаються загальний порядок і черговість виконання робіт, встановлюються відповідальні виконавці по всьому циклу проектно конструкторських, виробничо-господарських, планово-управлінських робіт та інших видів діяльності. У річних планах виробництва і реалізації готової будівельної продукції вирішуються такі деталізовані завдання:

  • • визначення основних планових завдань кожним підрозділом підприємства;
  • • виявлення і усунення виникаючих нестиковок в планах спеціалізованих підрозділів;
  • • взаємодія основних показників довгострокових та поточних планів виробництва;
  • • розподіл виробничих ресурсів між підрозділами будівельної організації.

Відповідно, на підставі виробничої програми повинні бути сформовані (або скориговані) інші розділи комплексного плану підприємства. Взаємозв'язок планів підприємства представлена на рис. 10.4.

Виробнича програма є основою для розробки планів маркетингу, підготовки виробництва, капітального будівництва та модернізації, МТО, фінансового, але праці.

алгоритм планування

Мал. 10.3. алгоритм планування

діяльності організації

У свою чергу, виробнича програма розробляється і коректується з урахуванням даних наступних планів: НДДКР, підготовки виробництва, маркетингу і фінансового плану.

Взаємозв'язок виробничої програми з іншими планами в будівельній організації

Мал. 10.4. Взаємозв'язок виробничої програми з іншими планами в будівельній організації

Вихідними документами і даними для розробки виробничої програми в організації є:

  • • завдання щодо введення в дію основних об'єктів, що передбачаються в довгостроковому плані на планований рік з урахуванням їх конкретизації і уточнень;
  • • договори з підрядними та субпідрядними організаціями;
  • • титульні списки знову починаємо і переходять будівельних комплексів і об'єктів;
  • • мережеві і календарні графіки виконання робіт на будівельних об'єктах.

Річна виробнича програма включає наступні розділи:

  • 1) план введення в дію виробничих потужностей і об'єктів невиробничого призначення;
  • 2) план але обсягом підрядних робіт (вартісний), що підлягають виконанню відповідно до договорів підряду по пускових об'єктів планованого року, переходять об'єктів, що підлягають введенню в наступні роки, і відрядної об'єктів, будівництво яких починається в планованому році.

План за обсягом підрядних робіт складається по замовниках, підрядникам та субпідрядникам.

Порядок планування виробничої програми представлений в п. 3 алгоритму на рис. 10.3.

Планування обсягу підрядних робіт необхідно для розробки забезпечують розділів річного плану, для визначення потреби в матеріальних, технічних, трудових і фінансових ресурсах (див. П. 8 на рис. 10.3).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >