ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.

Для правильної організації фінансування діяльності генпідрядної організації слід класифікувати джерела фінансування. Відзначимо, що класифікація джерел фінансування в російській практиці відрізняється від закордонної. У Росії все джерела фінансування діяльності організацій поділяються на чотири групи:

  • 1) власні кошти підприємств і організацій;
  • 2) позикові кошти;
  • 3) залучені кошти;
  • 4) кошти державного бюджету.

Фінансову основу підприємства представляє сформований ним власний капітал. Під власним капіталом розуміється загальна сума коштів, що належать підприємству па правах власності і використовуються ним для формування активів.

Формування власного капіталу підприємства підпорядковане двом основним цілям: 1) формування необхідного обсягу необоротних активів та 2) певного обсягу оборотних активів.

У першому випадку сума власного капіталу підприємства, авансована в різноманітні види його в необоротні активи (основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції та ін.), Називається власним основним капіталом.

Суму власного основного капіталу підприємства розраховують за такою формулою:

(10.14)

де СК ос - сума власного основного капіталу, сформованого підприємством; ВА - загальна сума необоротних активів підприємства; ДЗК В - сума довгострокового позикового капіталу, використовуваного для фінансування необоротних активів підприємства.

У другому випадку сума власного капіталу, авансована в різноманітні види його оборотних активів (запаси сировини, матеріалів і напівфабрикатів, обсяг незавершеного виробництва, запаси готової продукції, поточна дебіторська заборгованість, грошові активи та ін.), Називається власним оборотним капіталом.

Суму власного оборотного капіталу підприємства розраховують за такою формулою:

(10.15)

де СК оГ) - сума власного оборотного капіталу, сформованого підприємством; ОА - загальна сума оборотних активів підприємства; ДЗК про - сума довгострокового позикового капіталу, використовуваного для фінансування оборотних активів підприємства; КЗК - сума короткострокового позикового капіталу, залученого підприємством.

Управління власним капіталом пов'язане ие тільки із забезпеченням ефективного використання вже накопиченої його частини, але і з формуванням власних фінансових ресурсів, що забезпечують подальший розвиток підприємства. У складі внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне місце належить прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, - вона формує переважну частину його власних фінансових ресурсів.

Певну роль у складі внутрішніх джерел грають також амортизаційні відрахування, хоча суму власного капіталу підприємства вони не збільшують.

У складі зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне місце належить залученню підприємством додаткового пайового або акціонерного капітана.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >