ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ.

Планова прибуток від здачі об'єктів і робіт обчислюється в цілому на виробничу програму і по кожному об'єкту, що будується, черги, пускового комплексу (виконуваного договором), що підлягає здачі в експлуатацію в планованому періоді, виходячи з планованого до виконання обсягу робіт. Вихідними даними для об'єктного планування прибутку служать:

 • • пооб'єктний план робіт;
 • • графіки виконання робіт;
 • • пооб'єктні виробничі калькуляції собівартості робіт;
 • • план технічного розвитку і підвищення ефективності виробництва в пооб'єктний розрізі;
 • • дані про витрати по незавершеному будівельному виробництву на початок планованого періоду.

Прибуток є одним з найважливіших показників ефективності використання ресурсів організації, але її абсолютна сума не може служити узагальнюючим показником роботи будівельної організації, так як прибуток схильна до впливу інфляційних та структурних факторів. Для порівняльної характеристики діяльності різних будівельних організацій і оцінки ефективності їх діяльності

використовують відносні показники прибутковості - різні види рентабельності:

 • 1) планова рентабельність виробництва розраховується за такою формулою:
 • 2)
 • (10.20)

де П пл - плановий прибуток від реалізації (продажу) виконаних робіт, послуг, виробленої продукції; СС | 1Л - планова собівартість зданих робіт, реалізованої продукції, послуг, руб.

При такому способі визначення планова рентабельність характеризує ефективність використання виробничого потенціалу підприємства, а також прогнозовану ефективність використання коштів, витрачених на виробництво робіт, продукції і послуг підрядною організацією, відображає її конкурентоспроможність в плановому періоді;

планова рентабельність продукції / ?, ',, л обчислюється будівельними організаціями при формуванні портфеля замовлень і виробничої програми як відношення суми планового прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг П р пл до планової виручці від реалізації В пл :

(10.21)

Рентабельність цього виду визначається окремо по кожному виду продукції, робіт і послуг, характеризує вигідність або прибутковість випуску тієї чи іншої продукції і повинна бути не нижче рівня нормативного прибутку до виручки від реалізації даної продукції.

Після розрахунку собівартості, прибутку і рентабельності приступають до розробки заходів, спрямованих на поліпшення діяльності будівельної організації (див. Третій блок на рис. 10.3).

ПЛАНУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

Планування технічного розвитку і підвищення ефективності діяльності підприємства - це комплекс наукових, організаційних, технічних, господарських заходів з розрахунком обґрунтування їх ефективності, спрямованих на підвищення організаційно-технічного та соціально-економічного рівнів і якості діяльності підприємства.

Вихідними даними для розробки річних планів технічного розвитку і підвищення ефективності будівельного виробництва є:

 • • пропозиції та рекомендації центральних наукових і адміністративних органів по впровадженню нової техніки і експериментальному будівництву;
 • • галузева, міжгалузева вітчизняна і зарубіжна інформація про науково-технічні досягнення;
 • • раціоналізаторські пропозиції працівників підприємства (організації);
 • • звітні дані.

Ключовим моментом при розробці плану є визначення ефективності інноваційних рішень.

Ефективність організаційно-технічних заходів визначає наступні параметри: зменшення термінів будівництва; зниження витрат праці та підвищення продуктивності; економія матеріалів, в тому числі в натуральному вираженні; зниження матеріаломісткості робіт; зростання фондовіддачі; зростання оборотності оборотних коштів.

У річних планах будівельної організації дається перелік конкретних організаційно-технічних заходів щодо впровадження інновацій та інтенсифікації будівельного виробництва. Також в річних планах визначається ефективність будь-яких організаційно-технічних заходів. При цьому розраховується ефективність на одиницю виміру і загальна ефективність.

Зазвичай ефекти організаційно-технічних заходів визначаються але зниження собівартості БМР (приросту прибутку) і зростання продуктивності праці.

До основних показників планів, планів технічного розвитку і підвищення ефективності будівельного виробництва відносяться:

 • • перелік організаційно-технічних заходів за основними напрямами інноваційної політики підприємства;
 • • обсяг впровадження окремих заходів із зазначенням термінів і відповідальних за їх виконання, включаючи всіх виконавців;
 • • ефективність заходів по формам їх прояви на одиницю виміру і на весь обсяг;
 • • планові витрати на захід із зазначенням джерел фінансування.

В сучасних умовах в планах будівельного підприємства прийнято описувати, крім економічного ефекту, соціально-економічних і соціальних наслідків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >