КРИЗИ, ПЕРЕТВОРЕННЯ, НОВИЙ ЕТАП НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Досить бурхливий і послідовне економічний розвиток як держав Заходу, так і Сходу в післявоєнний період аж до 1970-х рр. характеризувалося відсутністю сильних, системних і глобальних криз. На початку і в кінці 1960-х рр. капіталістичний світ зіткнувся з певними кризовими явищами: в провідних країнах Північної Америки та Західної Європи відбувалося уповільнення темпів зростання, падіння рівня виробництва, спостерігалися сплеск безробіття і розвиток інфляційних процесів. Крім того, в провідних країнах Заходу заявив про себе феномен деіндустріалізації. Внаслідок процесів деіндустріалізації в одних тільки Сполучених Штатах Америки в 60-і рр. XX ст. були втрачені понад 30 млн робочих місць. Однак дані процеси в розвинених капіталістичних країнах Європи, Америки та Азії мали, як правило, тимчасовий і обмежений характер.

В цілому ж в 1960-і рр. економіка розвинених капіталістичних держав послідовно розвивалася під впливом науково-технічної революції. В історію Заходу перші тридцять повоєнних років увійшли під назвою "славного тридцятиріччя". Дане визначення якраз підтверджує той факт, що до середини 1970-х рр. капіталістичний світ не стикався з системними кризами, ставили під сумнів життєздатність капіталізму як такого.

У свою чергу, в 1960-і рр. досить бурхливо розвивалася і економіка "комуністичних" товариств Східної Європи. Як правило, у всіх східноєвропейських країнах перевиконувалися економічні плани, активно створювалися нові галузі та об'єкти промисловості, розвивалася система громадського транспорту і будівництва соціальних об'єктів. Наслідки ГІТР стосувалися не тільки Західного світу, а й країн Східного блоку. У 1960-і рр. спостерігався явний і очевидний прогрес рівня і якості життя як в капіталістичних (період "проспериті"), так і в соціалістичних країнах Європи.

Остаточно епоху "щасливого тридцятиріччя" закрив світова економічна криза 1974-1975 рр. Уже до кінця 1960-х рр. колишній економічний бум завершується, і на початку 1970-х рр. кризові явища стали зі зростаючим масштабом спостерігатися в соціально-економічному житті США, Японії і провідних держав Західної Європи. Загальні кризові моменти виявлялися, зокрема, у збільшенні бюджетного дефіциту, зростання числа безробітних і знедолених, збільшенні цін на транспорт і громадські послуги, підйомі інфляції, девальвації національних грошових одиниць провідних капіталістичних держав.

Реальністю стали заморожування деяких соціальних програм і проектів та зниження рівня життя - особливо для трудящих і менш захищеної частини населення. В кінці 1960-х - початку 1970-х рр. в західному світі помітно активізувалося ліве, профспілковий, молодіжне та антивоєнний рух. Его було пов'язано не тільки з проблематикою в'єтнамської війни і з подіями 1968 р але і з тими реальними труднощами, з якими довелося стикатися капіталізму в першій половині 1970-х рр. XX ст. Найважчим випробуванням для капіталістичної системи в 1970-і рр. з'явився економічна криза середини десятиліття.

За своїми масштабами і наслідками світова криза 1974-1975 рр. перевершував всі попередні кризи, що мали місце в післявоєнний період. Він носив глобальний характер, почався майже в один і в той же час в США, Великобританії та ФРН, а незабаром охопив всі провідні капіталістичні країни Західної Європи і Японію. Подібна синхронність кризи спостерігалася в післявоєнну епоху в перший раз.

До моменту розгоряння цієї кризи вже сталася глибинна трансформація капіталістичної системи, обумовлена радикальними змінами в розвитку продуктивних сил в зв'язку з черговим витком науково-технічної революції. До середини 70-х рр. XX ст. в цілому була досягнута схожість економіки провідних капіталістичних країн, розвивалася взаємозалежність між національними економіками.

Криза носив структурний і системний характер і в значній мірі став результатом паливно-енергетичного і сировинного кризи. Високі і зростаючі темпи зростання економіки провідних країн Заходу в 1950-1960-х рр. викликали вибух споживання первинних видів енергії; воно збільшилося за період з 1950 р по 1972 р приблизно в три рази. У третій чверті XX століття помітно змінилася структура глобального енергетичного балансу - різко зросла частка виробництва нафти. Її споживання у всесвітньому масштабі за даний історичний період збільшилася в п'ять разів. Відповідно, зросла залежність США, Японії, розвинених капіталістичних країн Європи від імпорту нафти і газу.

Після чергової арабо-ізраїльської війни 1973 року в якій США і більшість їхніх союзників по західного табору в тій чи іншій мірі надали підтримку Державі Ізраїль, арабські країни - експортери нафти консолідовано і узгоджено прийняли ряд заходів, які в результаті привели до різкого стрибка цін на імпортовану сировину. В цілому за першу половину 1970-х рр. на світовому ринку ціни на товари первинної сировини збільшилися па 80-85%. На нафту ціни зросли з 2-3 доларів за барель в 1972 р до 12-14 доларів в 1974 р

В умовах різкого стрибка цін провідні капіталістичні країни були змушені почати перегляд своєї політики в галузі енергетики. Вони обмежили імпорт нафти, провели енергозберігаючі заходи, деякі західні країни (наприклад, Великобританія, США) на тлі кризи почали добувати нафту в межах своїх територіальних вод. Також відбувся тимчасовий поворот до розвитку вугільної промисловості, був підтверджений курс (зокрема, у Франції, ФРН) па розвиток мирної ядерної енергетики, активізувалися наукові дослідження і розробки, спрямовані на пошуки нового енергозберігаючого обладнання і новітніх технологій, а також на пошук нових поновлюваних джерел енергії. Разом з тим в Сполучених Штатах, а слідом за ними в інших розвинених капіталістичних країнах в 1975 році був створений незалежний резерв "чорного золота" - Стратегічний нафтовий резерв США.

Ресурси надр ми вирішили замінити інтелектуальними. В якомусь сенсі шок з'явився навіть благом, стимулюючи швидкі зміни в японській промисловості.

Наохіро Амая, заступник міністра зовнішньої торгівлі і промисловості Японії в 1970-і рр.

Сировинна криза для промислово розвинених країн сусідив з продовольчою кризою. Він, в свою чергу, був обумовлений недоліком деяких видів продовольства, наприклад зернових. У 1972

і 1974 рр. в окремих розвинених країнах мали місце неврожайні роки. В результаті загальні запаси зернових скоротилися в два рази, а ціни на продукти з зерна в роки системної кризи підвищилися більш ніж на дві третини.

Необхідно також пам'ятати, що глобальній кризі середини 1970-х рр. передував досить сильна криза світової фінансової системи. У 1960-і рр. кількість паперових доларів за кордоном США перевищувала вартість золотого запасу Сполучених Штатів. На початку 1970-х рр. формальна вартість американських доларів поза СЛПА перевищувала їх забезпеченість золотом в п'ять разів. Традиційна Бреттон-Вудська фінансова система не забезпечувала підтримку стабільності на світових ринках.

У 1970 р Міжнародний валютний фонд пішов на реформування валютних курсів, в результаті цього був скасований "золотий стандарт". Загальна реформа Бреттон-Вудської системи тривала в 1970-1973 рр. і призвела до того, що в першій половині 1970-х рр. довіру до американського долара помітно впала. У період президентства Р. Ніксона США самі відмовилися від оборотності долара в золото, а в 1973 р девальвували долар на 10%. Замість фіксованого курсу долара був введений принцип плаваючих курсів національних валют.

Соціальні та економічні наслідки глобальної кризи носили багатогранний характер. У період кризи відбулося серйозне скорочення виробництва в Японії (на 23%), Італії (на 20%), Німеччини (майже на 16%), США (понад 12%), Великобританії (11,5%). Економічний спад торкнувся всі капіталістичні держави. Різко підскочила безробіття; в розвинених капіталістичних країнах вона зросла до позначки в 15 млн чоловік.

Криза негативно вплинула на інвестиційну діяльність і житлове будівництво, призвело до зниження більшості галузей виробництва. Також глобальна криза захопив і сучасні галузі промисловості провідних капіталістичних країн, включаючи машинобудування, хімічну промисловість, електротехніку. У період кризи продовжувала падати реальна зарплата, тривали інфляційні процеси, підвищилася вартість послуг і життя, помітно зросла кількість збанкрутілих фірм. Тільки в одних Сполучених Штатах загальні втрати від кризи оцінювалися приблизно в 400 млрд дол.

Інфляція особливо розвивалася на тлі поєднання спаду виробництва і зростання споживчих цін. Активний розвиток військово-промислового комплексу не зменшувати, а навпаки, прискорювало інфляційні процеси. У цих умовах політика надання підтримки економічного зростання прийняла в провідних країнах Заходу довгостроковий характер, що означало звернення до механізмів форсування бюджетних асигнувань, а значить, вело до зростання бюджетного дефіциту і державного боргу.

Борючись з тенденцією збільшення державного боргу, США, Японія і провідні країни Західної Європи в середині 1970-х рр. йшли на випуск додаткових державних облігацій. Але па перших порах ці заходи збільшували кошти грошового обігу і, в свою чергу, підштовхували до інфляції. Зміни в кредитній грошовій політиці (курс на перехід до "дешевого кредиту") також вимагав розширення обсягів коштів звернення і сприяв нового витка інфляції, яку генерувала і діяльність багатонаціональних корпорацій. Антиінфляційні заходи урядів, незалежно від їхньої політичної орієнтації, вели в середині 1970-х рр., Як правило, до фіксованого обмеження зростання заробітної плати, економії державного бюджету, спробам уповільнити зростання споживчих цін.

Криза 1974-1975 рр. показав, що він у своїй основі носить структурний характер, в рамках цієї глобальної кризи явно проявили себе диспропорції між розвитком окремих галузей і секторів економіки. Вони носили досить тривалий характер і проявлялись в господарстві розвинених капіталістичних держав протягом усіх 1970-х рр.

Структурна криза вразила більшість галузей промисловості, що вело до процесу відносного перенакопичення основного капіталу, а потім до його послідовному знецінення. Структурна криза вів також до відтоку капіталу з проблемних секторів виробництва; одночасно він змушував бізнесменів шукати нові шляхи зниження витрат виробництва, здійснювати технологічні новації і зміни, сприяти оновленню капіталу на більш високій основі.

Структурні кризи в 1970-і рр. були особливо характерні для чорної металургії, суднобудування, електроенергетики. Як правило, подібні кризи не були ідентичні циклічним, вони забезпечували тимчасове подолання принципових протиріч, що накопичувалися за тривалі періоди часу. У той же час в середині 1970-х рр. відбувалося реальне переплетення структурного і циклічного вимірювань глобальної кризи, що різко посилювало масштаб, розмах і тривалість кризових потрясінь.

Криза 1974-1975 рр. вразив в першу чергу розвинуті капіталістичні країни. Але слід мати на увазі, що його розвиток і наслідки зачепили всі світове господарство. В середині 1970-х рр. помітно знижуються загальноекономічні показники в соціалістичному таборі. Якщо в першій половині десятиліття валова промислова і сільськогосподарська продукція в країнах - учасницях Ради економічної взаємодопомоги виросла на 7,5%, то в другій половині 1970-х рр. ця цифра скоротилася до 3,1%. Загальна частка соцкраїн у світовій торгівлі залишалася невисокою (в 1970-і рр. Вона коливалася в межах 10%), хоча в світовому промисловому і сільськогосподарському виробництві вона була явно вище - відповідно приблизно 40% і 33%. Однак очевидно, що криза середини 1970-х рр., Як і намітилися незабаром тенденції до відходу від розрядки і, відповідно, зниження рівня комерційних, наукових і технологічних зв'язків Сходу і Заходу, позначився на зменшенні темпів розвитку економіки країн соціалістичного табору. "Комуністичні" країни не зуміли скористатися кризою, раніше вразила капіталістичну систему; більш того, наслідки глобальної кризи певною мірою підготували грунт для подальших суворих кризових явищ в соціально-економічній сфері соціалістичних режимів Східної Європи.

Очевидно, що тяжкість наслідків глобальної кризи виявилася б більш суворою, якби не успішна адаптація економік і соціальних систем передових країн до нового етапу науково-технічної революції. Саме в 1970-і рр. відбувається перехід до так званого другого етапу НТР, що проявилося, зокрема, у створенні на організованому, "контейнерному" рівні, головним чином в капіталістичних промислово розвинених державах, мікропроцесорів, промислових роботів, новітніх для того часу зразків біотехнологій. Також саме в 1970-і рр. почала здійснюватися волоконно-оптична передача інформації. Перехід до другого етапу НТР відбувався на тлі впровадження в економіку передових країн електронно-обчислювальних машин четвертого покоління, на основі яких завершувався процес комплексної автоматизації і починався перехід до нового, більш прогресивного технологічного стану всіх галузей економіки.

В авангарді НТР в 1970-і рр., Як і на більш ранніх етапах науково-технічної революції, йшли США. До 1970 року в Сполучених Штатах налічувалося вже понад 55 тис. ЕОМ різної модифікації, і протягом наступного десятиліття число ЕОМ, вироблених на території США, продовжувало незмінно рости. На основі новітніх ЕОМ в Північній Америці створювалися комплексні автоматизовані системи, високопродуктивні верстати з програмним забезпеченням та управлінням, нові стандарти промислових роботів. Намагалися не відставати від США Японія, Західна Німеччина і деякі інші розвинуті капіталістичні країни.

Незважаючи на серйозні економічні труднощі, з якими зіткнулася капіталістична економіка в середині 70-х рр. XX ст., В розвинених капіталістичних державах і в 1970-і рр. зберігалася загальна тенденція зростання заробітної плати. У числі набуває споживачами покупок незмінно збільшувалася частка товарів довгострокового користування. В цілому продовжилася тенденція скорочення числа зайнятих в традиційних галузях промисловості і збільшення осіб, що відносяться до "середнього класу".

На другому етапі НТР згадані тенденції отримали свій розвиток. Багато в чому завдяки процесу розрядки в кінці 1960-х рр. - першій половині 1970-х рр. і на Сході, і на Заході вивільнилися додаткові кошти і асигнування, раніше прямували безпосередньо на військово-технічні потреби провідних держав. Західні країни, незважаючи на не вщухають гонку озброєнь (особливо в другій половині 1970-х рр.) Все більшою мірою переорієнтували своє господарство на соціальні потреби і потреби цивільних секторів економіки. Таким чином, давався імпульс підвищенню технічної оснащеності і якості праці, зростання доходів населення і збільшенню споживання в передових капіталістичних державах. Багато в чому завдяки більш активному впровадженню НТР в капіталістичному світі вдалося подолати негативні наслідки широкого кризи середини 1970-х рр. і почати перехід до більш високого рівня соціально-економічного устрою.

Входження в другій етан НТР означало перш за все якісний прогрес в сфері електронної та інформаційної техніки, відкриття в галузі біотехнології та генної інженерії, що зумовило просування промислово розвинених країн до суспільства високих технологій. На основі застосування мікропроцесорів в США, Японії, Канаді та провідних промислових країнах Західної Європи активно продовжився процес комплексної автоматизації виробничої бази, при цьому у багато разів скорочувалася кількість традиційних станкових апаратів і обслуговуючого їх персоналу. Набули повсюдного поширення новітні безпечні технологічні лінії, автоматизовані дільниці виробництва, цеху і верстати з числовим програмним управлінням, обробні та інформаційні центри. Процес комплексної автоматизації поширювався також на фінансову систему і сферу управління. В якості особливої галузі економіки заявила в 1970-і рр. про себе інформаційна техніка. Наука ще в більшій мірі, ніж в попередні періоди, проявила себе як потужна і фундаментальна "індустрія знання".

В цілому можна зробити висновок про те, що перехід до нового етапу науково-технічної революції дав імпульс процесу переструктурування народного господарства. У його структурі тепер уже повсюдно посилилося значення ресурсозберігаючих і трудосберегающих, екологічно чистіших і наукомістких виробництв і технологій. Як уже зазначалося, продовжилося зростання тієї частини населення, яке зайняте в третинному секторі (торгівля, сфера послуг і інформації і т.д.) народного господарства. Разом з тим продовжилися глибокі зміни, пов'язані зі зростанням інтелектуальних функцій праці, підвищенням загального освітнього рівня осіб, зайнятих в промисловому виробництві.

У той же час важку кризу 1974-1975 рр. показав, що послідовний розвиток НТР саме по собі не може покласти край різним негативним явищам, характерним для капіталістичної організації суспільства. Так, успішний розвиток НТР супроводжувалося вибухами масового безробіття. Процеси деіндустріалізації в США, Японії і Західній Європі вивільнили значна кількість вільних рук в традиційних галузях промисловості і сільського господарства; і ця тенденція об'єктивно сприяла зростанню безробіття і соціальної диференціації в передових капіталістичних країнах. Також слід сказати про те, що поглиблення міжнародного поділу праці, посилення масової міграції робочої сили, раціоналізація виробництва поєднувалися з посиленням економічної диференціації між окремими капіталістичними країнами і окремими регіонами всередині них.

У 1970-ті рр. багато західних країн зіткнулися не тільки з соціально-економічними, а й суспільно-політичними кризами, що було наслідком загострення економічних проблем і послужило згодом причиною початку глибоких процесів внутрішньої трансформації. Успіх соціальних і політичних перетворень виявився вищим в тих країнах Заходу, які зайняли в рамках процесу НТР лідируючі позиції. Новий етап науково-технічної революції, таким чином, в 70-і рр. XX ст. зробив величезний вплив не тільки на матеріальне виробництво, а й на сферу суспільних відносин.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >