ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ

Процес самовизначення в юності зачіпає не тільки професійну, але і всі інші життєві сфери.

Починає формуватися цілісна система поглядів на основні життєві питання, яку прийнято називати світоглядом.

В першу чергу життя змушує юнаків і дівчат визначатися в морально-етичних питаннях. У міру дорослішання накопичується досвід переживання ситуацій, в яких доводиться робити якийсь моральний вибір заради встановлення і збереження позитивних відносин з оточуючими і з самим собою. Юнаки гостро переживають ситуації зіткнення добра і зла, справедливості і несправедливості. В наші дні відсутній загальний однозначний світоглядний орієнтир, і моральний вибір доводиться робити самостійно. Відсутні державні ідеологічні обмеження, немає пов'язаного з цим страху висловити свою думку, тому сучасні старшокласники та студенти схильні гостро ставити хвилюючі їх питання і викликають батьків і педагогів до відкритого обговорення проблем.

Становлення світогляду належить до сфер соціально-політичних, економічних, наукових, культурних релігійних та інших поглядів. У всіх цих сферах існує безліч різних, по-своєму аргументованих, що мають сильні і слабкі сторони точок зору, серед яких немає ні абсолютно правильних, ні абсолютно помилкових. Між цими позиціями кожна людина робить вибір сам. Різноманітність поглядів веде до того, що суспільство ділиться на групи, що істотно відрізняються за рівнем соціальної та світоглядної зрілості і не завжди готові зрозуміти точку зору один одного.

Далеко не всі юнаки і дівчата самостійно справляються з соціально-політичним самовизначенням, в цьому плані багато хто з них просто слідують за поглядами батьків. Хтось взагалі заявляє свою принципову аполітичність, прикриваючи нею своє небажання витрачати сили на те, щоб розібратися в різних поглядах і виробити у себе свідоме ставлення до цих питань. Ще деяка частина (особливо це стосується юнаків) потрапляє під вплив зовні привабливих ідей, на ділі що несуть в собі придушення свободи особистості, і така молодь поповнює "штурмові загони" різноманітних екстремістських політичних течій. Серед тих, хто активно займається політикою і вступає в молодіжні організації великих партій, досить багато керуються виключно кар'єристськими міркуваннями, для них не важливо те, яку саме систему поглядів

проголошує партія. В цілому саме серед молоді спостерігається найнижча явка на вибори в органи влади всіх рівнів.

Існують також складності у встановленні рівноваги між економічним і культурним вихованням, між науковим і релігійним світоглядом. Доводиться знаходити баланс між зароблянням грошей і культурно-естетичним освітою. У цьому плані особливо насторожує прагматичність сучасних юнаків і дівчат по відношенню до отримуваних знань: то, що їм "не треба" безпосередньо для фінансово-економічного успіху, багато хто вважає, що не заслуговує уваги і не відчувають будь-якого збентеження або незручності від того, що чого -то не знають. У поглядах на науку і релігію також спостерігається насторожує тенденція: уявлення юнацтва про світобудову і світоустрій змішуються одночасно з багатьма псевдонауковими і релігійними вченнями, причому з них вихоплюються самі "цікаві" моменти, а основні принципи осмислюються в дуже малому ступені. В результаті молоді люди не бачать протиріч в своїх уявленнях і не приходять до глибокого розуміння специфіки науки і релігії як різних форм світопізнання.

Для повноцінного вільного формування світогляду у людини повинна бути реальна можливість вибору, що віддати перевагу і у що вірити.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >