МУЛЬТИКУЛЬТУРНЕ ОСВІТУ.

В основу мультикультурної освіти закладена необхідність опори при організації освіти на Етнопедагогіческіе чинники, тобто на цінності народної педагогіки.

На думку Г. В. Палаткін, [1] полікультурна освіта має мати дві головні мети: задоволення освітніх запитів представників усіх етносів і підготовка людей до життя в мульти культурному суспільстві.

З цілей випливає ряд конкретних завдань полікультурної освіти:

- глибоке і всебічне оволодіння учнями культурою свого власного народу як неодмінна умова інтеграції в інші культури;

 • - формування в учнів уявлень про різноманіття культур в світі і Росії, виховання позитивного ставлення до культурних відмінностей, що сприяє прогресу людства і службовцям умов для самореалізації особистості;
 • - створення умов для інтеграції учнів в культури інших народів;
 • - формування і розвиток умінь і навичок ефективної взаємодії з представниками різних культур;
 • - виховання учнів в дусі миру, терпимості, гуманного міжнаціонального спілкування;
 • - формування і розвиток уміння критично мислити;
 • - розвиток етнотолерантності;
 • - формування в учнів почуття національної самосвідомості, гідності, честі через розвиток "історичної пам'яті", спонукання інтересу до своєї малої батьківщини, історії свого народу;
 • - формування усвідомлених, позитивних ціннісних орієнтацій особистості учня по відношенню до власної російської культури, полікультурної за своєю природою;
 • - виховання поваги до історії і культури свого та іншого народу;
 • - використання Етнопедагогіческіе середовища як основи для взаємодії особистості з елементами інших культур;
 • - формування здатності учня до особистісного, культурного самовизначення.

Основу мультикультуральному світогляду становить постійно розвивається система ціннісних орієнтацій. Виявляється ж мультикультуральному світогляд у формі установок на організацію освітньо-виховної діяльності з позицій мультикультуралізму. При цьому в якості ценностей- коштів виступають цінності народної культури (матеріальні - предмети праці, побуту, прикладного мистецтва; духовні - релігія, звичаї, фольклор; соционормативного - обряди, норми, етикет).

При організації мультикультурної освіти можуть функціонувати дві моделі шкіл: етнокультурна (з поглибленим вивченням культури одного з етносів) і мультикультурна (з поліетнічним складом учнів), зміст освіти яких становитиме національно-регіональний (рідна культура), федеральний і світової компоненти.

Як зазначає Г. В. Палаткін, [2] культурнообразовательное простір має будуватися як частина світового, на діалозі культур, їх взаємодії і взаємозбагачення. Повинен бути забезпечений баланс між небезпекою перетворення в різновид навчальних закладів різних конфесій, з одного боку, і, з іншого - вихолощенням духовно-релігійного початку. Тоді мультикультурне освіту дійсно сприятиме формуванню мультикультурної особистості.

 • [1] Палаткін Г. В. Етнопедагогіческіе фактори мультикультурної освіти: автореф. дис .... докт пед. наук. М., 2003.
 • [2] Палаткін Г. В. Указ. соч.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >