ПАРАДИГМАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ.

Модель етапів полікультурного освітнього процесу не дозволяє пояснювати причини реально одержуваних позитивних або несподіваних негативних освітніх ефектів. Его відбувається через те, що дана модель нс враховує особливості світогляду суб'єктів освітнього процесу: педагогів, батьків та учнів. Вирішення цього завдання запропоновано в теорії парадигмального аналізу педагогічної реальності. [1]

Парадигма - це "система теоретичних, методологічних і аксіологічних установок, прийнятих в якості зразка вирішення наукових завдань і розділяються всіма членами наукового співтовариства". [2] Під педагогічною парадигмою тут слідом за І. А. Колесникової розуміються "характеристики типологічних особливостей і смислових меж існування суб'єкта педагогічної діяльності в просторі професійного буття". [3] Парадигма освіти -це певна цілісна система поглядів на освітній процес, на дитину, на педагога, на їх ролі і на особливості взаємодії. Згідно з цим педагогічна реальність може принципово но-різному розумітися як об'єктивна (в технократичної парадигми), як суб'єктивна (в гуманітарній парадигмі) або як трансцеденгная (в парадигмі традиції).

У технократичної парадигми суть освіти людини визначається як придбання наукових знань, освітній процес - як поетапне, кероване рух учня від незнання до знання в ролі об'єкта педагогічного впливу. У парадигмі традиції суть освіти людини визначається як прилучення до етнічної, релігійної або іншої традиції, освітній процес - як рух людини до гармонії з вічним і незмінним світом, просвітлення і осяяння. В гуманітарній парадигмі суть освіти буде визначатися як самостроітельства особистості, самоформіроваііе багатосмисловими світогляду людини, освітній процес - як створення культурно-освітнього простору для саморозвитку людиною своїх задатків і здібностей, для самовизначення і самореалізації, а також педагогічна підтримка у випадках "подськальзиваніє" на шляху самостроітельства .

Суб'єкти освіти можуть свідомо чи несвідомо стояти на одній з названих парадигм. В освітніх установах одночасно існують апологети технократичної або гуманітарної парадигм, а також, особливо серед батьків і дітей молодшого шкільного віку, ті, хто розуміє освіту в парадигмі традицій. Базовий процес полікультурної освіти повинен бути побудований паралельно в трьох світоглядних парадигмах: технократичної, трансцендентної і гуманітарної.

Відмінності елементів педагогічної системи з позицій парадигмального підходу представлені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Педагогічна система з позицій різних парадигм

елементи

педагогічної

системи

трансцендентна парадигма

технократична парадигма

гуманітарна

парадигма

мета освіти

Досягнення людиною гармонії з вічним і незмінним світом (природою, істиною, духом або ін.)

Освічений, адаптований до соціуму людина, з розвиненим інтелектом

Самостійна відповідальна особа

Закінчення табл. 2.1

елементи

педагогічної

системи

трансцендентна парадигма

технократична парадигма

гуманітарна

парадигма

педагог

Мудрий вчитель, наставник

викладач

проектувальник,

аніматор

учень

послушник

учень

співробітник

Об'єкт спільної діяльності

Знаходження і утримання гармонії зі світом

Придбання наукових знань і пізнавальних умінь

Самовільні забудови-будівництві особистості

Засоби педагогічної комунікації

Залучення учня до традиції (вправи,

медитація і ін.)

Управління рухом учня від незнання до знання (освіта, педагогічна оцінка та ін.)

Створення культурно-освітнього простору (діалог, рефлексія, педагогічна підтримка та ін.)

  • [1] Колесникова І. А. Педагогічна реальність: досвід межпарадігмалиюй рефлексії. СПб .: Дитинство-прес, 2001; Бондаревська Є. В. Парадигма як методологічний регулятив педагогічної науки та інноваційної практики // Педагогіка. 2007. № 8. С. 3-10.
  • [2] Новітній філософський словник / сост. А. А. Грицак. Мінськ: Изд. В. М. Скакун, 1998. С. 504.
  • [3] Колесникова І . А. Указ. соч. С. 23.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >