Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Інноваційний маркетинг

ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ПОСЛУГИ

Логістична послуга, як і кожен товар, затребувана ринком тільки в разі наявності стійкого купівельного попиту.

Закон попиту в логістичному аутсорсингу - це залежність обсягів попиту і пропозиції логістичних послуг на ринку від їх цін. Залежність виражається зниженням попиту на логістичну послугу при збільшенні се вартості (рис. 15.1).

На рис. 15.1 проілюстрована динаміка (я, Ь) зміни попиту. Обсяг ((2) попиту (Р) знижується при збільшенні вартості (С) логістичної послуги.

Зміна динаміки попиту на логістичну послугу

Мал. 15.1. Зміна динаміки попиту на логістичну послугу

Мри формуванні прейскуранта на послуги, що надаються логістична компанія, що діє на тій чи іншій території, враховує два основні чинники: динаміку описаного вище попиту па логістичні послуги; вартість витрат, пов'язаних з виконанням логістичного процесу [1] .

Принцип формування вартості логістичної послуги враховує співвідношення собівартості логістичної послуги і рівня поточного попиту на неї при різних цінах. Вартість логістичної послуги повинна відповідати таким вимогам:

  • 1. Грошовий вираз вартості логістичної послуги повинно бути вище грошового вираження собівартості логістичної послуги.
  • 2. Рівень вартості логістичної послуги підприємства в конкурентному середовищі повинен бути порівнянний з рівнями вартості логістичних послуг конкурентів при умовно рівній якості і обсязі логістичної послуги, що можна проілюструвати наступним виразом:

Сцзд <С <С кін ,

де С НЗЛ - собівартість логістичної послуги підприємства (логістичної компанії); С - вартість логістичної послуги підприємства (логістичної компанії); З до0 || - середня вартість логістичної послуги в конкурентному середовищі.

На підставі викладеного вище можна зробити висновок про те, що в сучасних умовах при формуванні логістичної вартості керівник логістичної компанії повинен враховувати величину попиту

на ту чи іншу логістичну послугу в регіоні і структуру собівартості власної логістичної послуги, при цьому, природно, вартість послуги, що надається повинна бути вищою за собівартість. У свою чергу величина прибутку від реалізації логістичної послуги повинна не тільки покривати поточні потреби організаційної та виробничої структури логістичної компанії, але і враховувати можливість покриття деяких логістичних ризиків [2] .

УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ВАРТОСТІ

При оцінці середньої ринкової вартості логістичної послуги необхідно використовувати сучасні методики моніторингу зовнішнього середовища ринку [3] . Ефективна методика моніторингу довкілля має відповідати таким вимогам: 1) кількість досліджуваних в регіоні об'єктів - логістичних компаній має бути максимально можливим; 2) дані про вартість логістичних послуг повинні бути достовірними. Об'єктивність оцінки середньої вартості логістичної послуги важлива для прогнозування поточних і середньострокових перспектив логістичної компанії.

В сучасних умовах логістична вартість виконує функцію диференціації логістичних компаній. Ті компанії, чиї витрати високі, втрачають цінове конкурентну перевагу і змушені припиняти професійну діяльність: ті компанії, які "працюють" над зниженням витрат, - стійко розвиваються.

Найпростіша формула логістичної вартості дозволяє визначити цінової базис, на якому можлива побудова конкурентної ціни на логістичну послугу:

де Сбаз - базисна вартість; З вид - собівартість логістичної послуги підприємства (логістичної компанії); ІУ - комерційна націнка логістичної компанії.

Представлена формула корелюється з марксистською теорією вартості, в якій С вид включає в себе витрати праці на виконання логістичної послуги, а також необхідні матеріали і амортизацію основних засобів праці. У той же час N спирається на закон попиту і є суб'єктивною змінної, що залежить від волі керівника логістичної компанії, тобто N - величина прибутку, до отримання якої прагне керівник логістичної компанії.

При уявній простоті формули (15.1), вона досить точно забезпечує розрахунок підсумкової вартості, яка фігурує в комерційному договорі з надання логістичних послуг. Саме з обсягу комерційної націнки керівник логістичної компанії може надати знижку на логістичну послугу.

На підставі викладеного вище можна зробити висновок про те, що в сучасних умовах при формуванні вартості логістичної послуги собівартість і комерційна націнка не є вичерпними складовими, також необхідно керуватися даними моніторингу цінової політики логістичних компаній регіону.

  • [1] Арский А. Особливість формування вартості логістичної послуги // Економіка. Податки. Право. 2014. № 1. С. 44-47.
  • [2] Арский А. А. Маркетинг і сучасність. Розділ 2.1. Управління логістичними ризиками: теорія і практика використання найпростіших моделей: монографія / за заг. ред. докт. екон. наук С. В. Коропової: відп. ред. канд. екон. наук О. М. Романенкова. М .: Вузівський підручник; ИНФРА-М, 2013. С. 93-107.
  • [3] Романенкова О. Методи планування продажів і складання трейд-маркетингового бюджету // Тольятті: Вектор науки Тольятті держуніверситету. Економіка та управління. 2012. №4 (11). С. 141-144.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук