ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО

За кордоном існують різні схеми спільного інвестування. Дуже широко застосовується схема консорціуму. Однак у багатьох випадках відбувається об'єднання інтересів приватних інвесторів і суспільства, яке носить назву державно-приватного партнерства (ДПП) (public- private partnership - РРР). Замість держави часто виступає муніципальний орган влади.

зарубіжний досвід

Багато комунальні системи, дороги, громадські будівлі за кордоном споруджуються або реконструюються приватними інвесторами, які і експлуатують ці системи. У цьому випадку приватний капітал інвестується в соціально значущі об'єкти, що зводяться за участю бюджетних коштів. Натомість інвестори отримують виключні права на повне або часткове використання цих об'єктів, наприклад на експлуатацію будівель і споруд протягом певного терміну з подальшою передачею їх муніципалітету. Однак це відбувається за участю і під контролем муніципальної влади, так як ряд комунальних систем є монополістами.

Така схема була застосована при будівництві метро в Нью-Йорку, аеропорту в Афінах і в ряді інших великих проектів в Європі, Японії, США. Широке застосування принципи ДПП знайшли в Великобританії і Німеччині з 1990-х рр. Елементи такого способу застосовувалися і в Росії, наприклад при будівництві об'єктів зимової Олімпіади 2014 року в Сочі.

За кордоном поширені кілька варіантів застосування державно-приватного партнерства в інвестиційній сфері. При взаємодії за схемою build - operate - transfer [1] (ВОТ) приватна компанія вкладає кошти в будівництво об'єкта, а після закінчення будівництва експлуатує об'єкт на правах оренди або концесії. Через обумовлений проміжок часу об'єкт передається муніципальній владі, що видав концесію і забезпечив процес будівництва.

Інший варіант схеми носить назву build - own [2] - operate - transfer (BOOT). При цьому об'єкт після будівництва знаходиться не в оренді, а у власності інвестора. У цьому випадку інвестори також отримують виключні права на часткове використання будівельних об'єктів, наприклад на експлуатацію будівель і споруд протягом певного терміну з подальшою передачею їх муніципалітету. При використанні схеми build own - operate (BOO) об'єкт не передається муніципалітету, а залишається у власності інвестора, який сплачує податки та інші платежі. Зобов'язання інвестора але змістом об'єкта більш конкретно обумовлюються при схемі build - operate - maintain [3] - transfer (BOMT).

Схема build - transfer - operate (СОТ) є іншим різновидом першої схеми. Інвестор будує об'єкт, який переходить відразу у власність держави. Потім він передається йому ж в концесію або оренду. Така модель виходить з створення концесійного об'єднання будівельних і промислових фірм для будівництва та експлуатації суспільно значимого об'єкта (наприклад, аеропорту, автостради).

Схема buy [4] - build - operate (ВВО) передбачає приватизацію державної або муніципальної власності з зобов'язанням здійснити реконструкцію або розширення існуючого об'єкта. У цьому випадку об'єкт назад державі не передається і термін експлуатації приватною компанією не обмежується.

При включенні етапу проектування в аналізовані процеси партнерства з'являються додатково варіанти державно-приватного партнерства, наприклад design [5] - build - own - operate - transfer (DBOOT), design - build -finance [6] - operate (DBFO). В останньому випадку приватний партнер фінансує проектування, будівництво та експлуатацію об'єкта, а муніципальні кошти є допоміжними.

Існують схеми з залученням лізингу: build - lease [7] - transfer (BLT), build - lease - transfer - maintain (BLTM), схеми, що передбачають виконання ремонтно-відновлювальних робіт: lease - renovate [8] - operate - transfer (LROT ). Лізинг передбачає участь фінансової (лізингової) компанії, що забезпечує зниження початкових витрат інвестора (докладніше див. Гл. 41 підручника). Для опису повного життєвого циклу об'єкта аж до його ліквідації використовується схема build - own - operate - remove [9] (BOOR).

Російське федеральне законодавство про ДПП розробляється, хоча регіональне законодавство на цю тему вже існує. Так, в законодавстві Московської області цим терміном позначено взаємовигідне співробітництво області з російським або іноземним особою, індивідуальним підприємцем, здійснюване на засадах поділу ризику і відповідальності. Майнове і фінансове участь сторін проводиться шляхом укладення та виконання угод для реалізації проектів, спрямованих на вирішення завдань соціально-економічного розвитку, залучення приватних інвестицій, забезпечення ефективності використання майна, підвищення якості продукції [10] . При цьому передбачені бюджетні інвестиції та субсидії.

У державно-приватне партнерство, як за кордоном, так і в Росії, важливу роль відіграють великі будівельні компанії. Вони можуть застосовувати рефінансування - участь підрядника у інвестуванні споруджуваного об'єкта і далі в експлуатації з пропорційним розподілом прибутку від функціонування майбутнього об'єкта - це практично відповідає схемі DBFO.

  • [1] Побудувати, експлуатувати, передати (англ.).
  • [2] Володіти.
  • [3] Обслуговувати.
  • [4] Купити, придбати.
  • [5] Проектувати.
  • [6] Фінансувати.
  • [7] Орендувати, здавати в оренду.
  • [8] Відновлювати, ремонтувати.
  • [9] Видаляти, знищувати.
  • [10] Закон Московської області від 22.06.2013 № 64 / 2013-03 "Про участь Московської області в державно-приватне партнерство".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >