ВИБІР ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Вибір застосовуваних технічних ресурсів, машин, механізмів для використання на будівництві є важливою техніко-економічну задачу. При цьому вирішуються питання вибору схеми транспортування грунту і будівельних матеріалів, схеми механізації монтажу та інших будівельних процесів. Власне, мова йде про вибір технології будівельно-монтажних робіт. Для такого вибору доцільно застосувати загальні методи визначення економічної ефективності, описані в гл. 12 підручника.

При цьому можуть бути розглянуті два основних випадки. Перший випадок - вивчення застосування наявних технологій для конкретної будови, конкретного об'єкта. Для цього доцільно застосувати метод, розглянутий в гол. 12 підручника (див. Формулу (12.9)). При цьому коефіцієнт р ,, що відображає приведення від початку витрат до розрахункової дати, можна прийняти рівним одиниці, так як дата приведення зазвичай близька до дати початку робіт. Крім того, початок робіт по порівнюваним варіантів, як правило, однаково.

(32.3)

де К од - одноразові витрати на пристрій підкранових колій, перебазування техніки та ін .; До м - планово-розрахункова вартість машини; а т - річний еквівалент витрат по терміну служби машин; З ч - витрати на експлуатацію машин, без урахування амортизації; t r - розрахункова кількість годин роботи машин на рік.

Як бачимо, розрахунок за формулою (32.3) не залежить від норми амортизаційних відрахувань. Тому в розрахунок можна приймати термін служби машин не за існуючими нормами бухгалтерського обліку, а, наприклад, за нормами 1990 року, більш адекватно відображає реальну довговічність основних засобів [1] .

Для деяких машин приблизні значення одноразових, експлуатаційних витрат з накладними витратами (без амортизаційних відрахувань) і планово-розрахункова вартість в поточних (прогнозних) цінах 2015 р приведені в табл. 32.5. Витрати обчислені в основному за даними ФСЕМ- 2001, в деяких випадках вартість перебазування в таблиці прийнята за даними ТСН-2001, а вартість машин - за фактичними даними.

Таблиця 32.5

Орієнтовні економічні показники будівельних машин

Найменування машин

У поточних цінах (без ПДВ)

термін

служби,

років

режим

роботи,

ч / рік

одноразові витрати, тис. руб.

вартість машини, тис. руб.

експлуатаційні витрати, тис. руб / год

Екскаватори на гусеничному ходу 0,15 м 3

30

1020

0,62

8

2000

0,25 м 3

30

1 610

0,72

8

2000

0,5 м 3

30

2470

0,83

9

2300

0,65 м 3

37

2900

0,87

9

2300

1,25 м 3

87

5030

1,57

11

2300

2,5 м 3

114

6380

1,94

13

2300

Продовження табл. 32.5

Найменування машин

У поточних цінах (без ПДВ)

термін

служби,

років

режим

роботи,

ч / рік

одноразові витрати, тис. руб.

вартість машини, тис. руб.

експлуатаційні витрати, тис. руб / год

Бульдозери потужністю 79 кВт

2

1860

0.80

7

2300

96 кВт

2

2340

0.92

8

2300

132 кВт

3

2860

1,01

8

2300

243 кВт

4

6250

1,44

10

2300

Скрепери на колісних тягачах ємністю 8 м3

2

850

1,07

8

1500

15 м3

4

1200

1,52

8

1500

Крани баштові вантажопідйомністю 5 т

400

2370

0.79

10

2600

515

4030

0,80

10

2600

10 т

655

5000

0,81

10

2600

12.5 т

1025

9530

1.32

13

2600

Крани рейкові вантажопідйомністю 100 т

2900

47 800

2,66

15

2600

130 т

3400

83 700

4,51

15

2600

Крани гусеничні вантажопідйомністю 16 т

38

2500

0,81

11

2300

25 т

48

2710

0,92

11

2300

40 т

62

9400

1,08

11

2300

100 т

98

32 000

9,60

15

2300

280 т

164

80 000

16.84

15

2300

Крани автомобільні вантажопідйомністю 6.3 т

14

1060

0,69

10

2300

ют

18

2540

0,83

10

2300

16т

18

3260

0,87

13

2300

25 т

49

4450

2,38

13

2300

40 т

147

6750

3,33

15

2300

63 т

150

8480

4,21

15

2300

Крани на спецшасси вантажопідйомністю 25 т

12

5700

1,65

11

2300

Закінчення табл. 32.5

Найменування машин

У поточних цінах (без ПДВ)

термін

служби,

років

режим

роботи,

ч / рік

одноразові витрати, тис. руб.

вартість машини, тис. руб.

експлуатаційні витрати, тис. руб / год

50 т

14

10 400

2,57

15

2300

160 т

47

38 000

8,14

15

2300

300 т

56

86 000

20,39

15

2300

Кран на пневмоколісному ходу вантажопідйомністю 40 т

76

6550

1,28

13

2300

Крани козлові вантажопідйомністю 30 т

5160

5700

1,23

20

2300

50 т

2620

6500

1,36

20

2300

Крани мостові вантажопідйомністю 20 т

540

4680

0,99

20

2300

100 т

1600

17 200

1,79

20

2300

200 т

2460

17 900

2,00

20

2300

250 т

2830

20 370

2,24

20

2300

Кран полярний вантажопідйомністю 320 т

7500

27 200

4,06

20

2300

Примітка. Для районів Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостей експлуатаційні витрати на 30% вище, а режим роботи на 25% нижче; для регіонів Уралу і Сибіру експлуатаційні витрати вище, а режим роботи нижче на 5-15%. Для землерийної техніки, що працює на гідротехнічному, водогосподарському і транспортному будівництві, термін служби техніки на 25% менше.

Для попередніх розрахунків можуть бути також використані дані по кошторисної вартості машино-години роботи машини (додаток 3).

При виборі схеми механізації конкретної будови сумарний час використання кранів доцільно привести до однієї величиною по всіх варіантах, так як в противному випадку змінюється загальна тривалість монтажу. Проте випадки різної тривалості монтажу теж можуть мати місце. При цьому слід проаналізувати, чи може бути змінена тривалість паралельних робіт, змінюється чи загальна тривалість будівництва, потрібні додаткові заходи по збільшенню чисельності працівників, по оснащенню будівництва додатковими механізмами і по влаштуванню додаткових складів, чи можуть бути достроково поставлені будівельні конструкції і технологічне устаткування і т.д. Таке завдання може бути поставлена в рамках організації і управління будівництвом в цілому.

У другому випадку визначається економічна ефективність постійного застосування будь-якої технології в масштабах будівельної організації. У цьому випадку тривалість конкретної будови відбивається тільки на одноразових витратах, і розрахунок ведеться, як правило, па один рік. Витрати визначаються на річний обсяг застосування відповідне технології по формулі

Крім вибору локальних технологій будівництва можуть бути поставлені питання вибору організаційно-технологічних рішень в цілому. Для цього також можуть бути використані методи визначення економічної ефективності. При цьому розглядаються способи організації будівельно-монтажних робіт, варіанти розміщення і організації будівельної бази, різні варіанти насичення фронту робіт бригадами і механізмами.

Зокрема, складну техніко-економічну задачу представляє визначення оптимальної тривалості будівництва. При цьому необхідно враховувати, що зі зменшенням тривалості будівництва збільшується необхідна потужність будівельних організацій, розміри будівельної бази, складів, інтенсивність поставок, розмір вахтового селища і ін.

Ці завдання доцільно розглянути в курсі організації та управління будівництвом.

  • [1] Єдині норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів народного господарства СРСР, затв. Постановою Ради Міністрів СРСР від 22.10.1990 № 1072.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >