АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ І КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аналіз виробничої та фінансово-господарської (комерційної) діяльності будівельно-монтажних організацій є унікальним інструментом, що надає об'єктивну інформацію для прийняття рішень по управлінню підприємством. Крім того, методи аналізу допомагають винести судження про стан потенційних контрагентів підприємства, що дозволяє уникнути численних ризиків, пов'язаних з неправильним вибором партнерів.

Завдання і методи аналізу

Основною метою аналізу є визначення та оцінка основних показників роботи будівельної організації, які використовуються в управлінських рішеннях. Виявлення набору представницьких показників саме по собі є складною техніко-економічним завданням.

До основних завдань аналізу діяльності можна віднести:

 • - перевірку адекватності відображення основних вихідних даних обліку і звітності;
 • - формування представницького набору показників, необхідних для прийняття основних управлінських рішень;
 • - вибір методів аналізу;
 • - аналіз абсолютних значень показників, порівняння з аналогами;
 • - аналіз ключових відносних показників;
 • - аналіз динаміки показників, виявлення тренда;
 • - факторний аналіз.

Основними методами аналізу є:

визначення середніх і середньозважених величин, угруповання показників по набору ознак (кластеризація);

 • - порівняння з аналогами, нормативними та статистичними значеннями;
 • - структурний аналіз;
 • - обчислення індексів динамічних показників; елімінування факторів (метод ланцюгових підстановок);
 • - факторний регресійний аналіз, методи парної і множинної регресії;
 • - аналіз чутливості до зміни факторів, що впливають. Останній застосуємо також при аналізі фінансових моделей (див. Гл. 12 підручника).

Як приклад макроекономічного аналізу проведемо підбір функції зростання заробітної плати за даними статистичних досліджень за 2000-2013 рр. Вихідні величини за даними Росстату показані (частково) в табл. 42.1. Для підбору функції слід використовувати методи регресійного аналізу. Зокрема, для складання рівняння нелінійної регресії на основі полінома другого ступеня потрібно вирішити систему рівнянь (42.1) відносно шуканих коефіцієнтів а , b і с. Можна також скористатися стандартними функціями електронних таблиць (рис. 42.1).

Таблиця 42.1

Статистика зростання середньої заробітної плати в Росії, руб / міс.

Вид економічної діяльності

рік

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Економіка в цілому

2223,4

8554,9

20 952,2

23 369,2

26 628,9

29 960,1

Будівництво

2639,8

9042,8

21 171,7

23 682,0

25 950,6

27 675,0

(42.1)

де а , b, з - параметри рівняння регресії; n - кількість статистичних значень ознаки; х = номер року - 1999 - номер періоду (що впливає фактор); у - заробітна плата (результативний ознака).

Апроксимація кривих зростання середньої заробітної плати

Мал. 42.1. Апроксимація кривих зростання середньої заробітної плати

В результаті рішення рівнянь регресії отримуємо формули, але яким можна з певним ступенем вірогідності прогнозувати аналізовані показники, в даному випадку заробітну плату в будівництві:

у = 56,985 х 2 + 1188,0x + 830,84

і в Економікe в цілому:

у = 88,194x 2 + 843,6x + 970,52.

дискусійне питання

Необхідно застерегти від перебільшеної уваги до підсумками статистичної обробки даних. Так, якщо три роки поспіль зростання обсягу робіт будівельної організації становив, наприклад, 10%, то це ще не означає, що на четвертому році темпи зростання збережуться, хоча на підставі статистичного аналізу тренда піде саме такий висновок. Адже за его час міг насититися ринок, міг з'явитися новий сильний конкурент або могла змінитися загальна кон'юнктура ринку. Тому для прогнозу показників, навіть на короткий термін, необхідно більш грунтовний аналіз, ніж просто статистична обробка ряду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >