ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Фінансовий аналіз - вивчення фінансового стану підприємства, результатів його діяльності і використання фінансових ресурсів. Результати фінансового аналізу використовуються для вироблення рішень з розвитку підприємства.

Для фінансового аналізу використовується бухгалтерський баланс-нетто, тобто за вирахуванням сальдо контрарних рахунків. В даний час вітчизняні стандарти бухгалтерської звітності в основному відповідають поняттю балансу нетто. Серед показників фінансового аналізу можуть бути виділені підгрупи показників загальної ефективності використання фінансових ресурсів, показників фінансової стійкості та маневреності, а також показників, що відображають взаємини з контрагентами.

До основних показників загальної ефективності використання фінансових ресурсів можна віднести наступні.

Коефіцієнт капиталоотдачи активів відображає загальну ступінь використання виробничого потенціалу, а також в деякій мірі положення підприємства на підрядному ринку:

де К а - вартість активів нетто (валюта балансу нетто).

Коефіцієнти рентабельності також можуть бути вивчені в якості загальних показників ефективності (див. Параграф 31.4). Рентабельність активів характеризує ступінь ефективності використання активів і професійну кваліфікацію керівництва компанії; норма чистого прибутку (рентабельність виробництва) визначається як відношення чистого прибутку до виручки-нетто. Докладніший аналіз рентабельності може бути виконаний за напрямками вкладення коштів: у власне виробництво, в дочірні підприємства, в банківські вклади, в техніку, яку здають в оренду, та ін. Для цього можуть бути використані наступні співвідношення:

- відношення прибутку від реалізації до вартості активів за вирахуванням фінансових вкладень і доходів від здачі майна в оренду;

відношення дивідендів та інших доходів, отриманих від інших виробництв і джерел, до фінансових вкладень за цими напрямками;

відношення доходів від здачі майна в оренду до залишкової вартості переданого майна.

Коефіцієнт прибутку на акціонерний капітал характеризує вигідність вкладення капіталів акціонерів (для ТОВ засновників) підприємства:

де П ч - чистий прибуток компанії за рік, К у - статутний капітан компанії.

Практичний досвід

З точки зору акціонерів, дивіденди, джерелом яких є чистий прибуток, не повинні бути нижче су відвічному депозитного банківського відсотка. Слід враховувати, що для російських організацій оцінку, пов'язану зі значенням статутного капіталу, треба використовувати з обережністю, так як він далеко не завжди відображає реальну вартість підприємства. Зокрема, багато ТОВ мають мінімально допустимий статутний капітал, який законодавчо встановлений в розмірі 10 тис. Руб. У зарубіжних бізнесменів такий розмір статутного капіталу може викликати нерозуміння і сумніви в щирості намірів партнерів.

Коефіцієнт чистої виручки характеризує здатність будівельно монтажної організації здійснювати виробничий і соціальний розвиток за рахунок власних коштів:

де АМ Г - амортизаційні відрахування підприємства за рік.

Коефіцієнт прибутковості майна , що поєднує чистий прибуток і фонд оплати праці, може бути використаний для невеликих підприємств, у яких власники часто є і працівниками:

де Ф від - річний фонд оплати праці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >