ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ

Для використання та продажу будівель і споруд велике значення має правильна оцінка вартості, яка через унікальність будівельного об'єкта викликає відомі труднощі. Тому для оцінки вартості застосовуються спеціальні методи.

Методи оцінки нерухомості

Оціночна діяльність спрямована на встановлення ринкової, кадастрової, ліквідаційної, інвестиційної вартості об'єкта. При цьому під ринковою ціною розуміється найбільш ймовірна ціна, яка може бути сплачена на відкритому ринку в умовах вільної конкуренції. Передбачається також, що сторони мають всю необхідну інформацію про предмет угоди, об'єкт представлений за допомогою публічної оферти, а сторони не примушують до здійснення угоди [1] .

Кадастрова вартість визначається відповідно до законодавства, що регулює проведення кадастрової оцінки. При визначенні ліквідаційної вартості враховується вплив обставин, які змушують продавця продавати об'єкт не за ринковою вартістю. При визначенні інвестиційної вартості на відміну від ринкової вартості облік можливості продажів па відкритому ринку не обов'язковий [2] .

Професійна оцінка проводиться оцінювачами - фізичними особами, які є членами саморегулівної організації оцінювачів (СРОО) і застрахувати свою діяльність не менше ніж на 300 тис. Руб. Вони можуть здійснювати свою діяльність самостійно або в складі юридичної особи. Відповідно, замовник укладає договір оцінки з оцінювачем або з юридичною особою. При цьому в законодавстві обумовлено, що збитки, завдані оцінювачем замовнику або третім особам, підлягають відшкодуванню в повному обсязі.

Єдиний державний реєстр саморегулівних організацій оцінювачів веде Росреестр. Станом на 1 липня 2014 року в ньому було зареєстровано 15 CPOO (12 з них - в Москві), в яких значилося понад 19 тис. Оцінювачів. Кожна СРОО створює експертну раду, члени якого в необхідних випадках можуть виробляти експертизу оцінок.

Оціночна діяльність в сучасній Росії грунтується на багаторічній міжнародній теорії і практиці оцінки, в зв'язку з чим широко поширена англомовна термінологія. При оцінці використовуються три основні підходи: дохідний, витратний та порівняльний. При дохідному підході визначаються очікувані доходи від використання об'єкта оцінки. При витратному підході визначаються витрати, необхідні для створення такого ж об'єкта з використанням застосовувалися або сучасних матеріалів і технологій, з урахуванням зносу і старіння. При порівняльному підході об'єкт оцінки порівнюється з об'єктами-аналогами, для яких відома вартість [3] .

При одночасному використанні декількох підходів остаточний результат може бути отриманий шляхом середньозваженої оцінки або іншими математичними і логічними методами.

  • [1] Федеральний закон від 29.07.1998 № 135-ФЗ "Про оціночної діяльності н Російської Федерації".
  • [2] Федеральний стандарт оцінки № 2 "Мета оцінки і види вартості", затв. наказом Мінекономрозвитку Росії від 20.07.2007 № 255.
  • [3] Федеральним стандарт оцінки .М "1" Загальні поняття оцінки, підходи до оцінки і вимоги до проведення оцінки ", затв. Наказом Мінекономрозвитку Росії від 20.07.2007 № 256.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >