ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ РОЗРОБКИ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Використання синергетичної стратегії передбачає наявність різноманітних структур для розробки державної політики, які утворюють відкриту мережу держрегулювання , що функціонує на синергетичної основі. У цій мережі допускаються і заохочуються елементи здорової конкуренції.

Умовно можна виділити два види підрозділів в комплексі держрегулювання:

  • 1) групи по розробці державної політики при міністрах і керівників, відповідальних за прийняття рішень;
  • 2) науково-дослідні організації та аналітичні центри, що приділяють основну увагу розробці державних програм та інших довгострокових політичних документів і рішень.

Зазначені структури повинні функціонувати на деякій відстані від поточної політичної життя, щоб мати можливість незалежно займатися поглибленої розробкою довгострокових документів. Разом з тим їм необхідно взаємодіяти і обмінюватися інформацією.

В системі держрегулювання повинні працювати експерти найвищої кваліфікації, які спеціалізуються в таких областях, як прийняття рішень, політична і економічна аналітика, політична і економічна прогностика, соціологічний аналіз, системний математичний аналіз, статистика, політична психологія, піар-технологія, держрегулювання.

В апараті глави уряду доцільно наявність підрозділу з 15-17 чоловік, які займаються розробкою державної політики. Аналогічні підрозділи в основних міністерствах і відомствах можуть мати меншу чисельність (8-10 співробітників). Крім того, в рішенні питань модернізації має бути задіяно хоча б одне велике державне науково-дослідна установа з критичною масою фахівців в 30-50 чоловік. Важливо також заохочувати організацію недержавних незалежних аналітичних і дослідницьких центрів з питань громадської політики, щоб мати великий спектр альтернативних рішень по найбільш важливих суспільних проблем.

Багато країн сьогодні мають великий досвід в області держрегулювання і розробки державних програм. Так, у Великій Британії та Північної Ірландії створені спеціальні підрозділи по державному регулюванню, підлеглі прем'єр-міністру і кабінету. Разом з тим опитування, проведене експертами ООН серед президентів і прем'єр-міністрів 34 держав, показав, що в більшості випадків вони незадоволені професійним рівнем своїх експертів і якістю програм. Це в повній мірі відноситься і до Росії.

Питання підготовки висококваліфікованих кадрів для системи держрегулювання і розробки ефективної державної політики - актуальна проблема для сучасної Росії. Найбільш швидкий і ефективний шлях її вирішення - прийняття державної програми аспірантської підготовки в провідних університетах за такими спеціальностями, як політична аналітика, політична прогностика, держрегулювання і розробка державних програм, прийняття рішень. Спеціальні навчальні програми підготовки аспірантів в області державної політики вже введені в Японії, у Франції, на Філіппінах. Доцільно також створювати національні коледжі , в яких політичні діячі протягом двох тижнів могли б знайомитися з новітніми рекомендаціями в області розробки державних програм. Так, в експериментальному порядку в вищих навчальних закладах Бразилії організовано навчання політиків сучасним підходам до політичного проектування. Цей досвід можна з успіхом використовувати і в Росії.

Важливо підкреслити особливий міждисциплінарний характер знань , необхідних фахівцям в області держрегулювання, - від історії до математики, від теорії прийняття рішень до етики, від соціології і статистики до філософії. Хоча експерти з цих та інших дисциплін можуть надати значний обсяг інформації, необхідної для груп з розробки державних програм, особливе значення має підготовка фахівців, що володіють професійними навичками в області прикладного використання великої міждисциплінарної інформації для вирішення найбільш важливих проблем.

Експерти рекомендують визнати фахівців в області розробки державної політики вищої елітою в рамках державної служби та підкреслюють, що для них необхідно створити особливі можливості службового зростання, умови для безперервного процесу навчання і накопичення всебічного досвіду. Було б дуже важливо підкреслити це і в російському законі про державну службу, щоб підвищити статус експертного співтовариства на державній службі.

Розробка довгострокових державних програм - актуальна проблема сучасної російської політики. Експерти при формуванні державних програм рекомендують використовувати синергетичний модульну стратегію, яка є комплексним довгостроковим плануванням суспільного розвитку (на термін до 50 років) з розбивкою на цикли по 5-10 років. Найбільш важливими принципами такої стратегії є системний і ціннісний підходи, антикризове планування, облік політичних і економічних ризиків, розвиток зв'язків з громадськістю, впровадження інновацій. Ухвалення важливих політичних рішень і впровадження актуальних інновацій має спиратися на новітні розробки в сфері політичного менеджменту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >