Навігація
Головна
 
Головна arrow Політологія arrow Сучасна російська політика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РОСІЇ

Реалізація Стратегії передбачається в два етапи.

На першому етапі (2011-2013 рр.) Вирішується завдання підвищення сприйнятливості бізнесу і економіки до інновацій шляхом здійснення наступних заходів:

 • - підвищення інвестиційної привабливості перспективних високотехнологічних секторів економіки, пріоритети розвитку яких визначені Президентом РФ;
 • - сприяння перетіканню капіталу і залучення найбільш кваліфікованих кадрів в ці сектори за допомогою реалізації комплексу заходів податкового, тарифного та інших типів державного регулювання, а також різних типів фінансової підтримки;
 • - модернізація секторів економіки, в яких у Росії немає короткострокових перспектив досягнення світового лідерства, в тому числі за рахунок податкового стимулювання технічного переозброєння, сприятливого митного режиму ввезення імпортного обладнання і посилення вимог технічного регулювання;
 • - розвиток конкуренції в секторах економіки, стимулювання інноваційної поведінки компаній з державною участю і природних монополій, в тому числі підвищення якості корпоративного управління, формування вимог до інноваційної складової їх інвестиційних програм і поліпшення якості зовнішньої експертизи таких програм;
 • - усунення в системі державного регулювання (включаючи технічне, митне та податкове регулювання) бар'єрів, що перешкоджають інноваційної активності;
 • - нарощування витрат на співфінансування інноваційних проектів приватних компаній (в тому числі за допомогою вдосконалення регулювання галузі венчурного фінансування, реалізації проекту підтримки кооперації бізнесу і вузів, установ науки), а також вибудовування роботи з державними компаніями з розробки та реалізації ними програм інноваційного розвитку;
 • - розширення підтримки недавно утворених інноваційних компаній інститутами розвитку;
 • - реалізація регіональних програм підтримки малого бізнесу, а також підтримки конкретних проектів в рамках відповідних державних програм і підпрограм, розроблених для високотехнологічних секторів економіки.

На зазначеному етапі реалізації Стратегії розпочнеться здійснення пілотних проектів з відпрацювання механізмів підтримки масштабних інноваційних програм бізнес-структур, зокрема підтримка кластерних ініціатив та формування технологічних платформ.

На другому етапі (2014- 2020 рр.) Частка витрат на інновації в бюджеті країни буде збільшуватися. Крім того, передбачається зростання частки приватного фінансування в загальному обсязі внутрішніх витрат на дослідження і розробки.

 • 1. За рахунок вивільнення фінансових ресурсів, які використовуватимуться для підтримки бізнес-проектів, істотно збільшиться фінансування освіти, науки і модернізації інфраструктури інноваційної економіки (в тому числі необхідних для цього об'єктів транспортної, телекомунікаційної та житлово-комунальної інфраструктури).
 • 2. На базі напрацювань, сформованих на першому етапі реалізації Стратегії, буде проведено масштабне переозброєння і модернізація промисловості. В основних секторах економіки російські підприємства по використовуваних технологіях вийдуть на середній рівень розвинутих країн. З цією метою планується введення необхідних податкових та інших стимулів, спрямованих на витіснення старого технологічного обладнання.
 • 3. При цьому збережеться в необхідних обсягах підтримка реалізації великих проектів в рамках пріоритетів технологічного розвитку, а також пріоритетних напрямків розвитку науки, технологій і техніки Російської Федерації, які забезпечать технологічне лідерство країни в перспективі.
 • 4. Особливий акцент робиться на модернізації і добудови необхідних елементів інноваційної інфраструктури та підвищення їх ефективності. На другому етапі реалізації Стратегії передбачається повністю сформувати цілісну й працездатну національну інноваційну систему, адекватну розширюється попиту на інновації з боку секторів економіки, що забезпечує підтримку інноваційної активності на всіх стадіях інноваційного циклу.
 • 5. На даному етапі реалізації Стратегії також передбачається збільшення підтримки просування російської інноваційної продукції (послуг) і технологій на світові ринки, включаючи збільшення обсягів фінансування на надання кредитної і гарантійної підтримки, а також на співфінансування витрат бізнес-структур.
 • 6. Передбачається забезпечення випереджаючого зростання витрат на оновлення наукової і приладової бази, посилення ролі інститутів розвитку в фінансуванні досліджень і розробок і продовження збільшення програмної складової в бюджетних витратах на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи цивільного призначення. У сфері науково-технічного співробітництва ресурси будуть сконцентровані на обмеженій кількості проектів міжнародної кооперації на засадах її поділу ризиків.

Стимулювання інноваційної активності молоді , в тому числі науково-технічної творчості школярів та студентів, є надзвичайно важливим напрямом інноваційного розвитку Росії. Для цього передбачається розширити надану на конкурсній основі підтримку організацій додаткової освіти дітей та молоді, які реалізують інноваційні освітні програми високого рівня в області науково-технічної творчості молоді.

У табл. 7.4 показані цільові індикатори реалізації напрямків вдосконалення інноваційної політики в Росії.

Таблиця 7.4. Цільові індикатори реалізації напрямків вдосконалення інвестиційно-інноваційної політики РФ

Найменування індикатора

2010 р

2016 р

2020 р

Питома вага інноваційних товарів, робіт, послуг у загальному обсязі експорту товарів, робіт, послуг,%

7,0

12

15

Обсяг відвантажених товарів, робіт, послуг, пов'язаних з нанотехнологіями, млрд руб.

119

350

600

Питома вага організацій, які здійснювали технологічні інновації, в загальній кількості організацій:

за все, з них:

8,0

15

25

- видобувні, обробні виробництва, виробництво і розподіл електроенергії, газу та води

9,6

20

30

- зв'язок, діяльність, пов'язана з використанням обчислювальної техніки та інформаційних технологій

10,9

25

35

Знову впроваджені або піддавалися значним технологічним змінам інноваційні товари, роботи, послуги, нові для ринку (у% від загального обсягу відвантажених товарів, виконаних робіт, послуг)

0,4

5,0

8,0

Кількість соучрежденних освітніми і науковими бюджетними установами малих інноваційних підприємств

600

2000

4000

Основні рекомендації російських експертів полягають в необхідності сконцентрувати ресурси на ключових напрямах інноваційного розвитку. Крім того, потрібно посилити увагу до внутрішніх ресурсів інноваційного розвитку, провести детальний аналіз та інвентаризацію наявних елементів інноваційної системи, в тому числі чітко визначити сучасний стан зберігся радянського науково-технічного потенціалу та напрацювань, реалізованих в останні десятиліття. У найближчому майбутньому така робота може бути здійснена тільки за рахунок великомасштабного дослідження наукової системи, заснованого на найбільш передових методах, включаючи сучасні опитувальні техніки, прогресивні підходи і теорії, кількісний і статистичний аналіз [1] .

Сьогодні основна перешкода на шляху ефективного інноваційного розвитку Росії більшість експертів бачить не в нестачі фінансування академічного сектору, а в інституційних і культурних умовах наукової діяльності, що не відповідають вимогам часу. Було б доцільно створити систему незалежної оцінки та рецензування роботи всіх організацій і осіб, задіяних в інноваційній економіці. Вельми важливо також перерозподілити контролюючі функції елементів інноваційної системи в процесі реалізації наукової політики, провести значну роботу з удосконалення російського законодавства, що регулює інноваційну діяльність.

 • [1] Див .: Клочіхін Е. Інноваційна політика Російської Федерації: проблеми і рішення. URL: rusnor.org/pubs/articles/7685.htm (дата звернення: 12.03.2013).
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук