МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Найбільш популярними теоретичними концепціями адміністративного реформування, використовуваними сьогодні в Росії і в інших провідних країнах світу, є теорія нового державного менеджменту {New Public Management) , концепція електронного держави ( E-Government ), теорія "активізує держави".

Теорія нового державного менеджменту

Теорія нового державного менеджменту орієнтована на використання бізнес-технологій при організації роботи державних установ: мережевого управління, реінжинірингу, організаційної кібернетики, організаційного розвитку та ін. При цьому основний акцент переноситься на використання економічних методів регулювання та приватизацію, Що може відбуватися в формі підрядів або контрактів, що укладаються державними структурами з приватними фірмами. Основна ідея полягає в наданні державних інституцій більшої свободи в області кадрової та фінансової політики в надії на велику економічну ефективність і відповідальність. Крім цього ринкові принципи і бізнес-стиль в адміністративно-державному управлінні повинні забезпечити можливість громадянам обирати постачальника державних послуг, що також покликане надавати певний моральний і економічний тиск на державні організації та стимулювати підвищення ефективності їх роботи [1] .

Новий державний менеджмент передбачає використання також наступних технологій:

  • а) бюджетування за результатами , тобто пріоритетне фінансування не стільки змісту відомств, скільки реалізованих ними програм в залежності від ступеня їх ефективності, а також принципова орієнтація в оцінці ефективності діяльності держустанов на безпосередні результати і соціальний ефект від їх діяльності, а не на витрати ресурсів, необхідних для їх досягнення;
  • б) сервісне адміністрування , покликане скорегувати діяльність державних інститутів в сторону більш якісного обслуговування громадян шляхом використання сучасної електронної системи надання послуг державних установ на офіційних веб-сайтах, де публікується вся інформація про їхню діяльність з точним зазначенням правил, вимог, порядку та вартості надання відповідних послуг.

При орієнтації на сервісний характер адміністративної влади уряду принципово важливе значення надають тому, щоб державне управління, існуюче на гроші платників податків, було розгорнуто насамперед в бік задоволення потреб громадян, а не самих бюрократів. З цієї точки зору боротьба з бюрократизацією і прагненням держапарату працювати на себе прийняла принципово новий поворот: сьогодні вся діяльність державної служби розцінюється в першу чергу як служба сервісу для громадян.

На сучасному етапі адміністративної реформи в Росії особливий акцент зроблений на тому, щоб перетворити державний апарат в обслуговуючу по відношенню до суспільства систему, посилити сервісний характер державних інститутів. Зокрема, це передбачає розвиток нових форм відносин держави і громадянського суспільства. У 2000 р Європейський союз узгодив єдину для всіх країн-учасниць програму зі створення "Електронної Європи", в рамках якої розроблено перелік з 20 базових державних послуг (12 для громадян, 8 для підприємств). Уряди європейських держав повинні дотримуватися цих рекомендацій при обслуговуванні громадян.

Разом з тим практика реформ показала, що далеко не всі менеджериальной технології високоефективні в системі державного управління, оскільки діяльність багатьох громадських служб трудносовместімие з ідеологією ринку і отримання прибутку. Певні обмеження на використання бізнес-технологій та ринкових принципів організації державних служб накладаються розробленими експертами ООН принципами "якісного управління" ( "good, governance"), які передбачають поєднання менеджериальной технологій з філософією суспільного служіння, суспільної довіри і цивільного співробітництва. Принципи "доброго врядування" включають ідею участі громадян в прийнятті суспільно значущих рішень, орієнтацію на суспільну злагоду, справедливість, результативність, транспарентність (прозорість) і підзвітність в діяльності державних служб [2] .

  • [1] Див .: Osborne D., Gaebler Т. Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public sector . NY: Penguim Books, 1999. P. 19-21
  • [2] Див .: Сморгунов Л. В. Порівняльний аналіз політико-адміністративних реформ: від нового державного менеджменту до концепції "GOVERNANCE" // Поліс. 2003. № 4. С. 57-58
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >