КОНЦЕПЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДЕРЖАВИ

Концепція електронного державипередбачає пріоритетне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в практиці державного адміністрування. Важливо підкреслити, що саме потенціал сучасних інформаційних технологій дозволяє ініціаторам нинішніх реформ ставити принципово нові завдання щодо вдосконалення управління, які раніше були недосяжні. Незважаючи на величезну різницю між соціалістичним Китаєм і ліберальної Америкою, континентальною Францією, "туманним Альбіоном" та Росією, основні тенденції адміністративних реформ в провідних країнах світу нині визначає інформаційна революція. Прогрес в області інформаційних технологій дозволяє державам на більш високому рівні виконувати основні завдання з управління суспільством і надавати більш широкий спектр послуг громадянам. Саме тому найважливішою складовою частиною адміністративних реформ у багатьох країнах став проектелектронного уряду (електронного уряду) .

Поряд з комп'ютеризацією державних інститутів електронне державне управління ( E-Government ) передбачає забезпечення широкого доступу громадян до Інтернету. У свою чергу, це дозволяє розгорнути держава в сторону громадянського суспільства, зробити його більш сприйнятливим до суспільним запитам і одночасно надати громадянам нові можливості в процесі прийняття рішень. Комуністична партія інформаційних технологій також пов'язана з можливістю досягнення нового рівня соціальної злагоди, наданням громадянам актуальної інформації з питань охорони здоров'я, освіти і професійної підготовки, зайнятості, створення робочих місць, підприємництва, сільського господарства, транспорту, охорони навколишнього середовища, запобігання катастроф, розвитку культури і досягнення інших погоджених цілей в області суспільного розвитку. Тим самим електронне державне управління вирішує дуже важливу політичну задачу: повернути довіру громадян державі, з'єднати держава і громадянське суспільство на новому інформаційному рівні.

Поряд з полегшенням комунікації громадян з органами державної влади електронний уряд дає можливість посилити контроль за діяльністю державного апарату. Наприклад, в Південній Кореї, після того як була забезпечена прозорість електронного уряду, рівень корупції в державних органах знизився в шість разів.

У Окинавськой хартії глобального інформаційного суспільства від 22 липня 2000 р яку підписали керівники всіх країн "великої вісімки", лідери провідних держав наголосили на необхідності повністю реалізувати потенціал інформаційно-комунікаційних технологій в галузі зміцнення демократії, відкритого і відповідального управління, надати кожній людині можливість доступу до інформаційних мереж.

Інтегрований показник електронного уряду , розроблений експертами ООН, дозволяє проводити оцінку рівня готовності країн світу до використання електронного уряду. Показник оцінюється за такими критеріями, як розвиненість телекомунікаційної інфраструктури та рівень розвитку людського капіталу.

Індикаторами розвиненості телекомунікаційної інфраструктури є:

  • - кількість персональних комп'ютерів на 100 жителів;
  • - кількість телефонних ліній на 100 жителів;
  • - відсоток населення, що має доступ до Мережі (онлайн);
  • - кількість мобільних телефонів на 100 жителів;
  • - кількість телевізорів на 100 жителів.

Рівень розвитку людського капіталу оцінюється за такими показниками, як індекс доступу до інформації, рівень освіченості і співвідношення міського і сільського населення.

Згідно з опублікованими в 2012 р результатами оцінки експертами ООН рівня готовності країн світу до використання електронного уряду (табл. 8.1), Росія знаходиться на 27-му місці в світі (в 2010 р наша країна займала 59-е місце).

Таблиця 8.1 . Регіони-лідери за значенням індексу розвитку електронного уряду (UN e-Government Survey 2012) [1]

Позиція в рейтингу

Країна

Індекс розвитку ЕП

компоненти індексу

електронні послуги

ІКТ-інфраструктура

Розвиток людського капіталу

1

Республіка Корея

0,9283

1,0000

0,8356

0,9494

2

Нідерланди

0,9125

0,9608

0,8342

0,9425

3

Великобританія

0,8960

0,9739

0,8135

0,9007

4

Данія

0,8889

0,8562

0,8615

0,9489

5

США

0,8687

1,0000

0,6860

0,9202

...

26

Монако

0,7468

0,3595

0,9370

0,9439

27

Росія

0,7345

0,6601

0,6583

0,8850

28

Об'єднані Арабські Емірати

0,7344

0,8627

0,5568

0,7837

Таким чином, в період з 2010 по 2012 р Росія перемістилася в рейтингу на 32 позиції вгору. За ці роки значно зріс показник індексу електронних послуг та інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), але дещо зменшилася значення індексу розвитку людського капіталу. В опублікованому звіті Росія була віднесена до числа нових (зростаючих) лідерів в області розвитку електронного уряду.

Починаючи з 2002 р, Світовим економічним форумом і міжнародною школою бізнесу INSEAD щорічно видається індекс готовності до мережевого світу (The Networked Readiness Index - NRI). Він будується на основі трьох індексів-компонентів - середовище, готовність, використання. Кожен з індексів включає по три підіндексу, що характеризують відповідно: а) ринкову, політичну і інфраструктурну середовище; б) готовність населення, організацій та органів влади до застосування мережевих технологій; в) використання інформаційно-комунікаційних технологій населенням, організаціями та органами управління.

В опублікованому в 2012 р доповіді ВЕФ представлений черговий щорічний випуск індексу готовності до мережевого світу. У рейтингу 2011-2012 рр. на першому, другому і третьому місцях залишилися Швеція, Сінгапур і Фінляндія. З колишніх республік СРСР і країн Східної Європи найбільш високі місця займають Естонія (24) і Латвія (31). Російська Федерація за 2012 р піднялася на 11 сходинок вгору, зайнявши 56-е місце [2] .

Щоб подолати відставання від розвинених країн в області використання інформаційних технологій, в нашій країні, зокрема, прийняті:

  • - Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Російській Федерації, затверджена Президентом РФ 7 лютого 2008 року № Пр-212;
  • - державна програма "Інформаційне суспільство (2011-2020 роки)", затверджена розпорядженням Уряду РФ від 20 жовтня 2010 року № 1815 р.

Згідно з цими документами до 2015 р Росія повинна зайняти не нижче 20-го місця в світовому рейтингу країн за індексом готовності до мережевого світу. Заходи програми "Інформаційне суспільство (2011-2020 роки)" дозволять підвищити ефективність політичних комунікацій.

  • [1] Джерело: Росія в рейтингу розвитку електронного уряду ООН 2012: інформ. огляд / Центр технологій електронного уряду НДУ ІТМО. СПб., 2012. Вип. 4. С. 4. URL: egov-center.ru/files/eGov_Review_2012_04_Rating%20UN.pdf (дата звернення: 22.04.2013)
  • [2] Джерело: Всесвітній економічний форум: Індекс мережевої готовності 2011-2012 рр. // Центр гуманітарних технологій. URL: gtmarket.ru/news/2012/04/05/4269 (дата звернення: 12.03.2013)
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >